Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> wielkopolskie

Ogólnopolska Konferencja Metodyczna

Nazwa: Ogólnopolska Konferencja Metodyczna
Koszt: do 200 zł
Typ konferencji: konferencja
Organizator: Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej
Tematyka: Nauki medyczne, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2012-10-29
Termin zakończenia: 2012-10-29

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Dom Aukcyjny Adam’s
Pełny adres: ul. J. Matejki 62, Poznań
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

Opis:

Ogólnopolska Konferencja Metodyczna "Niedostosowana młodzież czy niedostosowany świat"


Celem konferencji jest rozpowszechnianie wiedzy na temat etiologii i diagnozy współczesnych zaburzeń wychowawczych dzieci i młodzieży oraz przedstawienie najnowszych wskazań medycznych, społecznych i profilaktycznych odnoszących się do szczególnie niebezpiecznych uzależnień – agresywnych gier komputerowych.
Na Konferencji przedstawione zostaną również nowe formy i metody profilaktyki zaburzeń wychowawczych oraz zapobieganie patologii społecznej w środowisku szkolnym.
Konferencja skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników instytucji opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i socjalnych, funkcjonariuszy policji, studentów oraz innych osób zainteresowanych powyższą problematyką.

Program:

9.30-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie konferencji -JM Rektor Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu dr Dariusz Grzybek

10.15-10.45 Drogi poszukiwania zagubionego współczesnego (młodego) człowieka-ks. prof. dr hab. Czesław Kustra, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

10.45-11.15 Diagnoza zaburzeń z perspektywy psychologii i resocjalizacji pozytywnej – modele diagnozy i propozycje rozwiązań metodologicznych – prof. dr hab. Ewa Wysocka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

11.15-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.30 Etiologia współczesnych zaburzeń wychowawczych dzieci i młodzieży – gdzie i dlaczego dzieci „uciekają” rodzicom - prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, mgr Agnieszka Taper, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Warszawie

13.30-14.30 Gry komputerowe i sieciowe a agresywne zachowania dzieci i młodzieży – prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, mgr Agnieszka Taper, Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Warszawie

14.30-15.00 Podsumowanie oraz zakończenie Konferencji

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 200 złPrelegenci:

dr hab. Ewa Wysocka - psycholog i pedagog resocjalizacyjny, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka kilkunastu książek i ponad 250 artykułów. Specjalizuje się w problematyce młodzieży i diagnozie psychopedagogicznej.

ks. dr hab. Czesław Kustra, profesor UMK w Toruniu - kierownik Katedry Teorii Opieki i Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Opublikował ponad 90 artykułów naukowych i 7 książek. Terenem jego badań naukowych jest pedagogika opiekuńcza, resocjalizacyjna, szczególnie w zakresie opieki nad młodzieżą niedostosowaną społecznie, a także pedagogika religii. Mottem jego działalności wychowawczej jest "Najpierw pokochaj chuligana, a potem go nawracaj".

dr hab. Mariusz Jędrzejko, profesor SGGW, pedagog i socjolog, dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Twórca pojęć "dopalacze" i "galerianki" oraz pierwszych polskich badań w tym zakresie. Specjalizuje się w badaniach nad zjawiskowymi formami patologii społecznych oraz zaburzeniach funkcjonowania polskiej rodziny.

mgr Agnieszka Taper - socjolog, doktorantka w SGGW i kierowniczka programu "Dziecko w sieci" w Mazowieckim Centrum Profilaktyki Uzależnień. Od ponad 4 lat szkoli nauczycieli i rodziców w zakresie cyberagresji, gier komputerowych i sposobów zabezpieczania komputerów dzieci. Autorka kilku opracowań edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących infoholizmu, obecności dzieci w Internecie i gier komputerowych (w szczególności gier sieciowych).

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy