Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> wielkopolskie

MIĘDZYNARODOWE XI FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Nazwa: MIĘDZYNARODOWE XI FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Typ konferencji: konferencja
Organizator: Katedra Terenów Zieleni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Tematyka: Agronomia, Nauki biologiczne, Nauki o ziemi,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2008-09-11
Termin zakończenia: 2008-09-13

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Centrum Konferencyjne IOR
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

Opis:

Rozwój rekreacji a ochrona i kształtowanie krajobrazu

Kolejne, XI Forum Architektury Krajobrazu poświęcone będzie zagadnieniom kształtowania i ochrony krajobrazu, związanym z rozwojem jego funkcji rekreacyjnej oraz edukacji ekologicznej.
Konsekwencją postępu cywilizacyjnego i współczesnego modelu życia jest potrzeba organizacji wypoczynku i zagospodarowania tzw. „przestrzeni czasu wolnego”. Rekreacja to obecnie jedna z najważniejszych dziedzin gospodarki, dynamicznie się rozwijająca i generująca znaczne dochody. Jednakże rozwój funkcji rekreacyjnej pociąga za sobą liczne problemy, związane m.in. z przekształceniami krajobrazu oraz zagrożeniem zasobów przyrodniczych i kulturowych. Dla architektów krajobrazu oznacza to poszukiwanie nowych sposobów kształtowania przestrzeni rekreacyjnych oraz skutecznych metod ochrony zagrożonych zasobów.
Przedmiotem zainteresowania i dyskusji na naszym forum będzie zarówno codzienny wypoczynek w środowisku zurbanizowanym, jak też rekreacja i turystyka w krajobrazie otwartym. Szczególnie istotne wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania: Jak kształtować przestrzeń dla wypoczynku w mieście? Między kulturowym „przeżytkiem” a pop-kulturową kreacją – jak budować kompromis? Jak promować i chronić krajobraz kulturowy wsi? Zapomniane dziedzictwo – kłopot czy szansa? Czy wszystko jest na sprzedaż? Jak wyznaczać granice ochrony i zakres przekształcania krajobrazu? Jak wykorzystać dla celów rekreacyjnych potencjał terenów powyrobiskowych, poprzemysłowych, nieużytkowanych lub zdegradowanych przez intensywne rolnictwo? Jaką rolę może odegrać edukacja w kształtowaniu postaw proekologicznych?

Celem Forum jest wszechstronne ujęcie problemów związanych
z kształtowaniem krajobrazu rekreacyjnego, a zwłaszcza:
• dyskusja na temat podstaw teoretycznych oraz metod ochrony
i kształtowania krajobrazu,
• wymiana doświadczeń oraz prezentacja współczesnych kierunków
i tendencji w dziedzinie architektury krajobrazu,
• prezentacja wyników badań, koncepcji projektowych
i realizacyjnych.

Grupy tematyczne:
1. Rekreacja w mieście – projektowanie i urządzanie terenów.
2. Rekreacja w krajobrazie otwartym – ochrona i kształtowanie krajobrazu.
3. Rekultywacja krajobrazu dla potrzeb rekreacji i edukacji ekologicznej.

Program ramowy Międzynarodowego XI Forum Architektury Krajobrazu zamieszczony jest w Komunikacie III


Warunki udziału w Forum:

15 stycznia 2008 r.– nadesłanie karty zgłoszenia do Katedry Terenów Zieleni na adres:forumktz@up.poznan.pl
Istnieje jeszcze możliwość nadsyłania zgłoszeń po terminie 15 stycznia. Osoby zgłaszające się po przekroczeniu terminu, proszone są o nadesłanie zgłoszenia łącznie ze streszczeniem.

30 kwietnia 2008 r.– nadesłanie streszczeń referatów lub posterów na adres:forumktz@up.poznan.pl

15 marca 2008 r.– uiszczenie przedpłaty konferencyjnej w wysokości
550 zł , na konto: BZ WBK S.A. VI O Poznań
29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
Tytuł wpłaty: subkonto nr 293.515
z dopiskiem FORUM Architektury Krajobrazu

Opłata obejmuje udział w konferencji, sesję plenarną, posiłki oraz koszt druku streszczeń i publikacji.

15 maja 2008 r.– nadesłanie pełnego tekstu referatu na adres: dr hab. Barbara Szpakowska, Katedra Terenów Zieleni, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 159, w formie wydruku (2 x) i na CD. Prace wysłane zostaną do Recenzentów i po ich pozytywnej opinii opublikowane w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Informacje dotyczące zakwaterowania zostaną podane w Komunikacie II.


Wymogi dotyczące przygotowania streszczeń

Streszczenia referatów i posterów (ostateczną decyzję o formie prezentacji podejmie Komitet Naukowy Forum) w języku polskim (max. 1000 znaków) i w języku angielskim (max. 1000 znaków) należy przesłać w terminie do 30 kwietnia 2008 r., podając: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, instytucję oraz tytuł referatu lub posteru, na adres:forumktz@up.poznan.pl

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy