Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> slaskie

UMOWY W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

Nazwa: UMOWY W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM
Koszt: do 500 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
Adres: Wyzwolenia 27 43-190 Mikołów woj. śląskie
Osoba kontaktowa: tel.: 032 738 51 90 fax: 032 738 51 91
Tematyka: Ekonomia, Prawo,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-02-17
Termin zakończenia: 2009-02-17

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: PiK Hotel
Pełny adres: ul. Młyńska 5
Miasto: Mikołów
Województwo: śląskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
* Umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych obowiązujących w obrocie międzynarodowym, w szczególności w odniesieniu do umowy sprzedaży i dostawy a także umów transportowych oraz ubezpieczenia
* Zwrócenie uwagi na zagadnienie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jako podstawowego aktu dla praktyki międzynarodowego prawa handlowego
* Prezentacja podstawowych instytucji wraz z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w odniesieniu do handlu międzynarodowego w Unii Europejskiej oraz zgodnie z wymogami członkostwa w WTO
Ilustracją rozważań będą tezy zapadłych orzeczeń sądów polskich oraz europejskich. Będzie to podstawą do oceny stanu legislacji i praktyki handlu międzynarodowego, także w odniesieniu do umowy sprzedaży konsumenckiej.

Szkolenie skierowane jest do:
.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie - problematyka kontraktu międzynarodowego.
2. Prawo właściwe dla oceny konsekwencji prawnych umowy w handlu międzynarodowym. Praktyka jego wyznaczania oraz jego poszukiwanie w sytuacji, gdy strony nie skorzystają z klauzuli wyboru prawa.
Klauzula wyboru sądu w handlu międzynarodowym. Konsekwencje Rozporządzenia Rady 44/2001 dla kontraktów w ramach Unii Europejskich. Możliwość skorzystania z arbitrażu.
3. Prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży i dostawy międzynarodowej w świetle Konwencji ONZ o międzynarodowych umowach sprzedaży.
4. Znaczenie INCOTERMS oraz Klauzul Ubezpieczeniowych Ubezpieczycieli Londyńskich dla międzynarodowego handlu towarami.
5. Odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w handlu międzynarodowym.
6. Ubezpieczenie oraz gwarancja w handlu międzynarodowym jako sposób minimalizacji ryzyk gospodarczych.
7. Sprzedaż konsumencka w praktyce handlu międzynarodowego – konsekwencje prawodawstwa europejskiego.
8. Analiza wybranych klauzul umowy (np. klauzula siły wyższej, kary umownej, klauzula nadzwyczajnych okoliczności) sprzedaży z uwzględnieniem problematyki stosowania wzorców umownych oraz wykonywanie umów ramowych.
9. Kontekst prawa wspólnotowego – Europejskie Prawo Kontraktowe (CoPECL) i jego znaczenie dla przedsiębiorcy polskiego.
10. Podsumowanie.

Informacje o prelegentach:
Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach prawa gospodarczego (w tym z kontrahentami zagranicznymi).; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; partner w Kancelarii Radców Prawnych – radca prawny z ogromnym dorobkiem; autor ponad 80 publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa europejskiego i przewozowego; współautor jedynego aktualnego podręcznika do prawa ubezpieczeń gospodarczych; ekspert Biura Ekspertyz Sejmowych dla Projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; ekspert zespołu pracującego dla Komisji Europejskiej nad CoPECL (Europejskie Prawo Kontraktów).
Członek European Law Academy - University of Birmingham oraz członek Restatement Insurance Contract Law Group.
Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Rzeczniku Ubezpieczonych oraz zastępca Redaktora Naczelnego Rozpraw Ubezpieczeniowych.
Uznany, rekomendowany wykładowca PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia. Już od początku lat 90-tych prowadzi specjalistyczne szkolenia dla banków oraz firm – działów: prawnych, zakupów a także logistyki.

Wydarzenia towarzyszące:
UMOWY LOGISTYCZNE – TWORZENIE I WYKONYWANIE

Koszt i warunki udziałuCeny:
459,00 - CENA PROMOCYJNA: 399,00 zł przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę.
Cena zawiera:
koszty organizacji szkolenia, materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia, imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu, poczęstunki kawowe, obiad

Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Płatności za szkolenie należy dokonać na mniej więcej tydzień przed szkoleniem, po otrzymaniu drogą mailową od PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia potwierdzenia uczestnictwa. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury pro-forma.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na Karcie Zgłoszenia, którą należy wypełnić, wydrukować i przesłać faksem lub na nasz adres mailowy.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy