Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> slaskie

UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE W PRAKTYCE

Nazwa: UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE W PRAKTYCE
Koszt: do 500 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
Adres: Wyzwolenia 27 43-190 Mikołów woj. śląskie
Osoba kontaktowa: tel.: 032 738 51 90 fax: 032 738 51 91
Tematyka: Ekonomia, Prawo,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-03-16
Termin zakończenia: 2009-03-16

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Mocca d`oro
Pełny adres: ul. Jana Pawła II 23
Miasto: Mikołów
Województwo: śląskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
* Umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych rodzimego prawa ubezpieczeń gospodarczych, szczególnie w kontekście implementacji prawodawstwa wspólnotowego oraz zmiany dotyczących umowy ubezpieczenia i zmian w już dokonanych w regulacji działalności ubezpieczeniowej, które weszły zasadniczo w życie z dniem 1 stycznia 2004r.
* Zaznajomienie uczestników z doniosłymi konsekwencjami przygotowanej nowelizacji przepisów o umowie ubezpieczenia
* Zaprezentowane zostaną, na przykładach pochodzących z praktyki sądowej, przykłady typowych oszustw ubezpieczeniowych wraz ze wskazaniem metod ich identyfikacji oraz konsekwencjami karnymi

Szkolenie skierowane jest do:
.

Program szkolenia:
1. Wprowadzenie do ubezpieczeń gospodarczych – ewolucja i funkcje, ubezpieczenia gospodarcze a społeczne
2. Charakterystyka podstawowych pojęć prawa ubezpieczeń gospodarczych w świetle tzw. pakietu ustaw ubezpieczeniowych z 2003 roku
3. Umowa ubezpieczenia regulowana przepisami prawa cywilnego jako źródło powstania stosunku ubezpieczenia, problematyka ogólnych warunków ubezpieczenia. Konsekwencje projektu nowelizacji dla praktyków ubezpieczeniowych i zawierania umów na odległość (za pomocą telefonu, Internetu etc.)
4. Pośrednictwo ubezpieczeniowe – prawa i obowiązki agenta. Status brokera ubezpieczeniowego
5. Konsument usługi ubezpieczeniowej
6. Istota ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na tle innych ubezpieczeń majątkowych
7. Przestępczość ubezpieczeniowa: motywy ekonomiczne oraz sankcje prawne
8. Sposoby identyfikacji najczęstszych postaci wyłudzeń, takich, jak: umyślne spowodowanie zdarzenia ubezpieczeniowego ( kiedy jest to przestępstwem); sfingowanie zdarzenia losowego na przykładzie kradzieży pojazdu, etc.
9. Przeciwdziałanie próbom oszustw ubezpieczeniowych

Informacje o prelegentach:
Ekspert specjalizujący się w zagadnieniach prawa gospodarczego (w tym z kontrahentami zagranicznymi).; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; partner w Kancelarii Radców Prawnych – radca prawny z ogromnym dorobkiem; autor ponad 80 publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa europejskiego i przewozowego; współautor jedynego aktualnego podręcznika do prawa ubezpieczeń gospodarczych; ekspert Biura Ekspertyz Sejmowych dla Projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych; ekspert zespołu pracującego dla Komisji Europejskiej nad CoPECL (Europejskie Prawo Kontraktów).
Członek European Law Academy - University of Birmingham oraz członek Restatement Insurance Contract Law Group.
Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Rzeczniku Ubezpieczonych oraz zastępca Redaktora Naczelnego Rozpraw Ubezpieczeniowych.
Uznany, rekomendowany wykładowca PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia. Już od początku lat 90-tych prowadzi specjalistyczne szkolenia dla banków oraz firm – działów: prawnych, zakupów a także logistyki.

Wydarzenia towarzyszące:
UMOWY LOGISTYCZNE – TWORZENIE I WYKONYWANIE

Koszt i warunki udziałuCeny:
459,00 - CENA PROMOCYJNA: 399,00 zł przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę.
Cena zawiera:
koszty organizacji szkolenia, materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia, imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu, poczęstunki kawowe, obiad

Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Płatności za szkolenie należy dokonać na mniej więcej tydzień przed szkoleniem, po otrzymaniu drogą mailową od PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia potwierdzenia uczestnictwa. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury pro-forma.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na Karcie Zgłoszenia, którą należy wypełnić, wydrukować i przesłać faksem lub na nasz adres mailowy.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy