Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> pomorskie

TWI - szybkie wdrożenie pracowników do nowych zadań

Nazwa: TWI - szybkie wdrożenie pracowników do nowych zadań
Koszt: powyżej 1000 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: LeanQ Team
Osoba kontaktowa: Agnieszka Hromiak
Tematyka: Nauki techniczne,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2015-09-24
Termin zakończenia: 2015-09-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Klub Żeglarski Navigo
Miasto: Sopot
Województwo: pomorskie

Opis:

Cena: 1 500 zł netto/szkolenie
Godziny sesji:
czwartek: 10.00 - 17.30
piątek: 8.00 - 15.30
Opis i cel szkolenia:
Warsztatowe szkolenie TWI odpowiada na potrzebę szybkiego i efektywnego szkolenia stanowiskowego nowego pracownika lub przystosowanie pracownika do nowych zadań i prac.
Głównym celem szkolenia jest praktyczne poznanie narzędzia odpowiadającego na problem rotacji, zbyt długiego czasu wdrożenia pracownika, podnoszenia kwalifikacji i rozszerzenia elastyczności pracowników w procesach usługowych z wykorzystaniem matryc kompetencji i metody TWI.
Choć samo narzędzie powstało, by wspierać firmy produkcyjne, okazuje się, że w rzeczywistości jest ono bardziej skuteczne w procesach usługowych i biurowych
Korzyści ze szkolenia:
- Zdobycie wiedzy z zakresu projektowania instruktażu stanowiskowego w środowisku usługowym dla różnego rodzaju typów prac
- Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia instruktażu stanowiskowego
- Poznanie technik i sposobów przekazywania wiedzy podczas szkoleń stanowiskowych
- Rozwinięcie umiejętności w zakresie tworzenia skutecznych instrukcji stanowiskowych
- Pogłębienie wiedzy o metodach weryfikacji kompetencji zdobytych przez pracowników
- Poznanie zasad wyznaczania celów dla elastyczności pracowników
- Nauka technik planowania ścieżek szkoleniowych i zarządzania nimi
Grupa docelowa:
-Szefowie/Managerowie działów
-Kierownicy, pracownicy, specjaliści różnych działów – osoby odpowiedzialne za wdrażanie nowych pracowników i realizację szkoleń stanowiskowych
-Pracownicy Działów Szkoleń i Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
-Managerowie Lean
-Liderzy i koordynatorzy Lean
-Pracownicy działów jakości i zarządzania procesami
-Eksperci do doskonalenia procesów
Program szkolenia:
-Identyfikacja najistotniejszych barier w procesach szkoleniowych nowych pracowników
-Skuteczne instrukcje stanowiskowe - narzędzie pracy czy martwy dokument dla wytrwałych?
-Charakterystyka pracy usługowej i jej wpływ na formę instrukcji stanowiskowych i zakres instruktażu:
-praca rutynowa
-praca nierutynowa
-praca techniczna
-praca specjalistyczna
- Wprowadzenie do TWI (Training within Industry):
- Zasady podziału pracy z wykorzystaniem APP (Arkusza Podziału Pracy)
- Analiza elementów pracy
- Identyfikacja punktów krytycznych i ich przyczyn
- Zasady wprowadzania usprawnień w podziale pracy
- Poprawny instruktaż stanowiskowy według TWI
- Projektowanie instrukcji szkoleniowych
- Dobre i złe praktyki szkoleniowe - czego należy unikać
- Analiza sposobu szkolenia
- Prowadzenie instruktażu według 4 kroków TWI
- Symulacja instruktażu TWI
- Weryfikacja i monitoring zdobytych umiejętności
- Nadzór i opieka nad nowym pracownikiem
- Ustalanie kwalifikacji wg TWI -projektowanie egzaminu stanowiskowego
- Powiązanie systemu szkoleń TWI z matrycą kompetencji
- Zasady planowania szkoleń rozwojowych i weryfikacja posiadanych już umiejętności
- Organizacja szkoleń stanowiskowych i zasoby
- IMP (Instruktor Miejsca Pracy) - zasady wyboru i rola IMP
- CIP (Certyfikowany Instruktor Pracy) - znaczenie funkcji CIP
- Podział zadań i odpowiedzialności w zarządzaniu procesem szkoleń stanowiskowych
- Planowanie ścieżek szkoleniowych w firmie usługowej z wykorzystaniem TWI
- Definiowanie ścieżek rozwoju
- Budowanie zakresu szkoleń w ramach danej ścieżki
- Projektowanie narzędzi i materiałów szkoleniowych
- Narzędzie do zarządzania systemem szkoleń stanowiskowych w firmie usługowej
Forma szkolenia:
- Szkolenie w całości oparte na realnych przykładach procesów usługowych z różnych branż, dodatkowo wiele różnych zadań, ćwiczeń i prac w zespołach zadaniowych
Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:
- Prezentacja szkoleniowa (wydruk)
- Arkusz Podziału Pracy (formatka w wersji drukowanej i elektronicznej)
- Arkusz Podziału Pracy (wypracowany w zespołach dla przykładowych stanowisk w procesach usługowych)
- Instruktaż stanowiskowy na wybranym procesie (wypracowane w trakcie szkolenia)
- Przykładowa ścieżka szkoleniowa dla wybranego przypadku ze środowiska usługowego (wypracowane w trakcie szkolenia)
- Matryca kompetencji (formatka w wersji elektronicznej)
- Formularz do egzaminu stanowiskowego
- Formatka do zarządzania procesem szkoleniowym (narzędzie Excel)
Prosimy o zapisy poprzez stronę http://lean.info.pl/szkolenia/kaizen-w-firmie-uslugowej-budowa-kultury-i-zaangazowania-pracownikow-w-ciagle-doskonalenie/ lub mail: ahromiak@lean.info.pl

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy