Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> pomorskie

NARZĘDZIA ANALIZY I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW W USŁUGACH

Nazwa: NARZĘDZIA ANALIZY I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW W USŁUGACH
Koszt: powyżej 1000 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: LeanQ Team
Osoba kontaktowa: Agnieszka Hromiak

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2015-08-27
Termin zakończenia: 2015-08-28

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Klub Żeglarski Navigo
Miasto: Sopot
Województwo: pomorskie

Opis:

Opis i cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie metod i narzędzi doskonalenia procesów w usługach i pracy biurowej. Narzędzia te mają na celu podnoszenie efektywności i jakości realizowanych procesów. Szkolenie przedstawia jak poprzez wykorzystanie mapowania strumienia wartości oraz zarządzania wizualnego można zarządzać procesami i osiągać założone cele. W drugim etapie szkolenie koncentruje się na narzędziach wspomagających w dodatkowej ocenie realizowanych procesów i zarządzania projektem Lean w całej firmie.

Korzyści ze szkolenia:
- Zdobycie wiedzy na temat narzędzi analizy i poprawy efektywności procesów
- Poznanie technik poprawy jakości realizowanych procesów
- Nabycie umiejętności zastosowania w/w narzędzi na realnych procesach usługowych
- Dowiedzenie się w jaki sposób należy opomiarowywać procesy i oceniać ich efektywność
- Rozwinięcie umiejętności zarządzania projektem Lean w usługach z wykorzystaniem Hoshin-kanri
- Poznanie sposobów oceny realizowanych procesów z wykorzystaniem narzędzia audytowego KCG
- Praktyczne zastosowanie mapy drogowej w zakresie planowania projektu Lean


Grupa docelowa:
- Szefowie działów i managerowie
- Pracownicy, specjaliści różnych działów
- Pracownicy działu zasobów ludzkich
- Managerowie Lean
- Liderzy i koordynatorzy Lean
- Pracownicy jakości i zarządzania procesami

Program szkolenia:
- Mapowanie strumienia wartości (Value stream mapping)
- Pojęcie strumienia wartości - czyli jak definiować strumienie (procesy) w usługach
- Zasady mapowania - indeks pojęć i stosowane oznaczenia
- Zasady analizy Stanu Obecnego (Current State of the proces)
- Mierzenie czasu realizacji zadań w procesach usługowych (C/T i L/T)
- Sposób oceniania efektywność procesów w usługach
- Pojęcie strat i ich źródeł w procesach usługowych
- PVM - Zarządzanie wizualne wynikami procesów w usługach
- Projektowanie stanu przyszłego w procesach (Future State of the proces)
- SIPOC - wsparcie przy trudnych procesach w celu weryfikacji jakościowej etapów procesów
- Matryca KCG - narzędzie oceny efektywności działów i procesów
- Narzędzia planowania i zarządzania projektami Lean w firmach usługowych
- Road mapa - budowa mapy drogowej dla projektów Lean
- Wyznaczanie celów dla projektów Lean
- Określanie osi doskonalenia w projektach Lean
- Definiowanie celów i miar dla osi doskonalenia
- Wyznaczanie Liderów osi doskonalenia
- Definiowanie poszczególnych akcji doskonalących dla wybranych osi doskonalenia
- Hosin-kanri-inne narzędzie do planowania i zarządzania projektem Lean
- Szanse i zagrożenia w zakresie prowadzenia projektów Lean w firmach usługowych

Forma szkolenia:
Szkolenie w całości oparte na realnych przykładach procesów usługowych z różnych branż, dodatkowo wiele różnych zadań, ćwiczeń i prac w zespołach zadaniowych

Informacje organizacyjne:
Godziny:
czwartek: 10.00 - 17.30
piątek: 8.00 - 15.30

Cena za szkolenie przy zgłoszeniu:
1 osoby - 1 800 zł (900 zł/dzień)
2 osób - 1 700 zł/osobę (850 zł/dzień)
3 osób - 1 600 zł/osobę (800 zł/dzień)
pow. 3 osób - 1 500 zł/osobę (750 zł/dzień)
przy zgłoszeniu na całą szkołę - 1 300 zł/szkolenie/osobę (650 zł/dzień)

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy