Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> pomorskie

KAIZEN W FIRMIE USŁUGOWEJ - BUDOWA KULTURY I ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W CIĄGŁE DOSKONALENIE.

Nazwa: KAIZEN W FIRMIE USŁUGOWEJ - BUDOWA KULTURY I ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W CIĄGŁE DOSKONALENIE.
Koszt: powyżej 1000 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: LeanQ Team
Osoba kontaktowa: Agnieszka Hromiak

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2015-09-24
Termin zakończenia: 2015-09-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Klub Żeglarski Navigo
Miasto: Sopot
Województwo: pomorskie

Opis:

Opis i cel szkolenia:
Głównym celem szkolenia jest przedstawienie roli i znaczenia kultury Kaizen skoncentrowanej na ciągłym doskonaleniu firmy usługowej. Tylko ludzie i ich zaangażowanie w projekty doskonalące są w stanie rozwijać organizację zgodnie z kierunkiem Lean. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystywać raport A3 do analizy i prezentacji proponowanych działań. Na szkoleniu będą poruszane także zagadnienia na temat utrzymania motywacji pracowników.

Korzyści ze szkolenia:
- Zdobycie wiedzy w zakresie filozofii Kaizen.
- Zrozumienie istoty kultury ciągłego doskonalenia i potrzeby jej utrzymania w firmie usługowej.
- Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów i zastosowania raportu A3.
- Nabycie umiejętności rozwijania pracowników i podtrzymywania ich motywacji w działaniach doskonalących.
- Praktyczne zastosowanie TWI w zakresie szybkich szkoleń i wdrożeń pracowników w nowe procesy.
- Rozwinięcie umiejętności wykorzystania matrycy kompetencji do zarządzania elastycznością kompetencji pracowników.

Grupa docelowa:
- Szefowie działów i managerowie
- Pracownicy, specjaliści różnych działów
- Pracownicy działu zasobów ludzkich
- Managerowie Lean
- Liderzy i koordynatorzy Lean
- Pracownicy jakości i zarządzania procesami

Program szkolenia:
- Kaizen w szczupłej organizacji usługowej.
- Zasady definiowania poziomów dla projektów Kaizen
- Zarządzanie strukturą projektów Kaizen (z wykorzystaniem raportu A3)
- Zastosowanie narzędzi diagnozy problemów w projektach Kaizen
- Modelowanie systemów zarządzania i narzędzi motywacyjnych
- Piramida celów i wskaźniki operacyjne w pracy biurowej
- Kształtowanie systemów motywacyjnych odpowiadających potrzebom szczupłych biur
- Budowa założeń do systemu premiowego / kompetencji systemu ocen / celów i zadań
- Szczupły opis stanowiska - odpowiedzialność pracownika za doskonalenie
- Projektowanie opisu stanowiska dla wybranych typów stanowisk biurowych
- Odpowiedzialność przełożonego za zmianę i za efekty
- Matryca umiejętności jako podstawowe narzędzie zarządzania wiedzą i umiejętnościami pracowników
- Omówienie przykładów i sposobów wykorzystania skills matrix
- Zasady ustalania potrzeby dotyczące elastyczności pracowników
- Projektowanie matrycy umiejętności dla wybranych stanowisk
- Wykorzystanie multiskills matrix w zakresie planowania ścieżek rozwoju pracowników
- TWI - podstawowe narzędzie instruktażu na stanowisku pracy
- Zasady opracowania Job Instruction dla biura
- Praktyka prowadzenia instruktażu wg metody Job Instruction
- Job Relations - rola lidera w procesie doskonalenia i utrzymania standardów pracy
- Rozmowy z pracownikami dotyczące wiedzy, umiejętności, rozwiązywania problemów związanych
z efektywnością pracy

Forma szkolenia:
Szkolenie w całości oparte na realnych przykładach procesów usługowych z różnych branż, dodatkowo wiele różnych zadań, ćwiczeń i prac w zespołach zadaniowych

Informacje organizacyjne:
Godziny:
czwartek: 10.00 - 17.30
piątek: 8.00 - 15.30

Cena za szkolenie przy zgłoszeniu:
1 osoby - 1 800 zł (900 zł/dzień)
2 osób - 1 700 zł/osobę (850 zł/dzień)
3 osób - 1 600 zł/osobę (800 zł/dzień)
pow. 3 osób - 1 500 zł/osobę (750 zł/dzień)
przy zgłoszeniu na całą szkołę - 1 300 zł/szkolenie/osobę (650 zł/dzień)

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy