Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> pomorskie

Zamówienia Publiczne

Nazwa: Zamówienia Publiczne
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Perspecta
Tematyka: Ekonomia, Prawo,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2012-02-11
Termin zakończenia: 2012-02-11

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Perspecta
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

Opis:


Wykwalifikowana kadra prowadzących szkolenia,
Otrzymanie certyfikatu ukończenia szkolenia,
Wypracowane i sprawdzone metody szkolenia i rozwijania kompetencji,
Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych,
Szkolenie prowadzone w formie 20% teorii, 80% praktyki,
Pakiet materiałów szkoleniowych pozwalający Uczestnikom na powtarzanie materiału,
Bogaty zakres programowy,
Małe grupy szkoleniowe,
Metodologię szkoleniową dostosowaną do potrzeb Uczestników,
Oszczędność czasu i kosztów.

Narzędzia Szkoleniowe:

Prezentacje multimedialne
Ćwiczenia dostosowane do grupy szkoleniowej
Analiza przypadku, case study
Testy psychologiczne
Indywidualne doradztwo
Dyskusje
Gry symulacyjne
Scenki, psychodrama
Demonstracje

Program Szkolenia:

Zamówienia Publiczne – podstawowe informacje Aktualne przepisy dotyczące zamówień publicznych,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i analiza możliwego zakresu zmiany jej treści, opis przedmiotu zamówienia w kontekście zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zasady i terminy składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ, nowe terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert – zmienione zasady, badanie i ocena ofert, ze szczególnym uwzględnieniem poprawiania omyłek pisarskich i rachunkowych, ogłaszanie wyniku postępowania, termin związania ofertą i jego przedłużanie a możliwość zawarcia umowy, unieważnienie postępowania – nowe zasady, roszczenia związane z unieważnieniem postępowania lub odstąpieniem od zawarcia umowy.

Składanie i ocena ofert Badanie i ocena ofert – prawidłowe zachowanie wykonawcy: badanie podmiotowe – KRS, US, ZUS, KRK, KRK – zbiorowe, wykaz dostaw, robót, referencje, wykaz osób, badanie przedmiotowe – próbki, demonstracje produktów, certyfikaty, badanie kryterialne – kryteria jakości, wadium i jego zatrzymanie oraz zwracanie – po zmianach. Analiza konsekwencji zmian, zasady dochodzenia zatrzymanego wadium, umowa w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, zasady stwierdzenia nieważności umowy, konsekwencje i skutki prawne stwierdzenia nieważności umowy, ogłaszanie wyniku postępowania, termin związania ofertą.

Przepisy dotyczące odwoływań Jakich informacji może żądać zamawiający – analiza przykładów praktycznych, orzecznictwo Zespołów Arbitrów oraz Krajowej Izby Odwoławczej, wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, nowe zasady dotyczące wzywania do uzupełnienia dokumentów podmiotowych i przedmiotowych, prawidłowe wnoszenie odwołania – wzory, instrukcja postępowania, analiza przesłanek odrzucenia odwołania ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pełnomocnictwa, możliwość i zasady nakładania kar finansowych.Termin:
11.02.2012

Miejsce:
PERSPECTA
Pomorskie Centrum Biznesu
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Koszt:
389 PLN

Dokładny program szkolenia oraz aktualne promocje znajdują się na www.perspecta.pl w zakładce szkolenia otwarte.

Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy