Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> pomorskie

TWI – SKUTECZNE I SZYBKIE WDRAŻANIE PRACOWNIKÓW DO NOWEJ PRACY

Nazwa: TWI – SKUTECZNE I SZYBKIE WDRAŻANIE PRACOWNIKÓW DO NOWEJ PRACY
Koszt: powyżej 1000 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: LeanQ Team Sp. z o.o.

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2016-04-26
Termin zakończenia: 2016-04-27

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

Opis:

Cena: 1 500 zł netto/szkolenie Godziny sesji:
wtorek: 10.00 - 17.30
środa: 8.00 - 15.30
Zapisz się!
Opis i cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie metody TWI (Training Within Industry) – programu rozwoju umiejętności mistrzów, kierowników i liderów w zakresie Instruowania Pracowników (IP), budowania Relacji z Pracownikami (RP) oraz doskonalenia Metod Pracy (MP). Narzędzie to pozwala na skuteczne i szybkie wdrożenie nowych i pozostałych pracowników do pracy na nowych dla nich stanowiskach, przez co ułatwia planowanie i zarządzanie procesem szkoleń w całej firmie.
Korzyści ze szkolenia:
Poznanie zasad programu TWI (Training Within Industry)
Nabycie umiejętności tworzenia arkuszy podziału pracy (APP)
Zapoznanie się z klasyfikowaniem rodzajów pracy w celu dobrania najlepszych narzędzie do prowadzenia instruktażu
Rozwinięcie umiejętności analizowania standardów pracy w celu definiowania punktów krytycznych dla danego typu pracy
Zdobycie praktycznych umiejętności projektowania i prowadzenia instruktażu stanowiskowego
Pogłębienie wiedzy z zakresu planowania ścieżek szkoleniowych
Doskonalenie umiejętności komunikacji i metod przekazania wiedzy w trakcie instruktażu stanowiskowego
Poznanie metod definiowania czasu trwania szkoleń w oparciu o ścieżki szkoleniowe dla danego stanowiska pracy
Grupa docelowa:
Szefowie Działów i Managerowie
Szefowie HR
Pracownicy Działu Zasobów Ludzkich
Managerowie Lean
Liderzy i koordynatorzy Lean
Kierownicy i brygadziści
Mistrzowie i Liderzy zespołów
Program szkolenia:
Wprowadzenie do TWI
Instrukcje Pracy (Job Instructions):
budowa arkusza podziału pracy
instruktaż stanowiskowy (w oparciu o wypracowane arkusze podziału pracy)
klasyfikacja pracy jako baza pod budowę ścieżek szkoleniowych
przygotowanie ścieżek szkoleniowych
Metody Pracy (Job Methods):
analiza metod pracy (wykorzystanie arkusza analizy pracy)
standaryzacja metod pracy (wykorzystanie arkusza analizy przebiegu pracy)
Relacje Pracy (Job Relations)
motywacja instruktora i ucznia (ćwiczenia podczas instruktażu)
efektywna komunikacja podczas instruktażu (ćwiczenia podczas instruktażu)
Kroki wdrożenia TWI
Forma szkolenia:
Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje
i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach
Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia
Prezentacja szkoleniowa (wydruk)
Arkusz Podziału Pracy (formatka w wersji drukowanej i elektronicznej)
Arkusz Podziału Pracy (wypracowany w zespołach dla przykładowych stanowisk w procesach produkcyjnych)
Instruktaż stanowiskowy na wybranym procesie (wypracowane w trakcie szkolenia)
Przykładowa ścieżka szkoleniowa dla wybranego przypadku (wypracowane w trakcie szkolenia)
Matryca kompetencji (formatka w wersji elektronicznej)
Formularz do egzaminu stanowiskowego
Formatka do zarządzania procesem szkoleniowym (narzędzie Excel)

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy