Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> pomorskie

DIAGNOZA POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA I PLANOWANIE DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH

Nazwa: DIAGNOZA POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA I PLANOWANIE DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH
Koszt: powyżej 1000 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: LeanQ Team Sp. z o.o.

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2016-05-19
Termin zakończenia: 2016-05-20

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

Opis:

Cena: 1 600 - 1 900 zł netto/szkolenie* Godziny sesji:
czwartek: 10.00 - 17.30
piątek: 8.00 - 15.30 Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących
Zapisz się!
DIAGNOZA POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA I PLANOWANIE DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH
MAPOWANIE STRUMIENIA WARTOŚCI I MAPA DROGOWA DOSKONALENIA

Opis i cel szkolenia:
Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do procesu mapowania, diagnozowania potencjału, identyfikowania problemów i ich źródeł oraz opracowywania rozwiązań. Prezentowane narzędzia z zakresu Lean oraz arkusze kalkulacyjne pozwalają na diagnozę i optymalizację przykładowego strumienia wartości pod kątem Lead Time’u, wielkości zapasów, procesu technologicznego i przepływu informacji. Zdobyta wiedza stanowi bazę gotowych rozwiązań umożliwiających budowę strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
Korzyści ze szkolenia:
Poznanie techniki i metodologii procesu mapowania strumienia wartości
Zapoznanie się z metodami budowy strategii rozwoju dostosowanego do wymagań rynku
Poznanie zasad zastosowania VSM (Value Stream Mapping)
Zapoznanie się z zasadami budowy wskaźników dla procesu doskonalenia
Poszerzenie wiedzy na temat kalkulacyjnych metod diagnozy strumienia wartości
Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia
Grupa docelowa:
Dyrektorzy zarządzający/operacyjni
Dyrektorzy produkcji/Szefowie produkcji/Kierownicy produkcji
Specjaliści ds. doskonalenia
Dyrektorzy sprzedaży/obsługi klienta
Dyrektorzy zakupów/zaopatrzenia
Główni planiści
Program szkolenia:
Definicja strumienia wartości – dlaczego strumień a nie proces?
Istota procesu mapowania, kroki procesu i możliwości narzędzia
Analiza stanu obecnego na konkretnym przykładzie
Analiza klienta
Analiza przepływu informacji
Analiza dostawców
Analiza procesu wytwórczego
Monitoring i raportowanie przepływu
Omówienie problemów i pomysłów dotyczących doskonalenia omawianego strumienia
Budowa koncepcji nowego strumienia wartości z uwzględnieniem postawionych przed zespołem celów strategicznych
Tworzenie planu akcji doskonalących (Mapa Drogowa) prowadzących do osiągnięcia stanu docelowego oraz zestawu wskaźników do monitorowania procesu doskonalenia
Forma szkolenia:
Studium przypadku, kalkulacje mierników, dyskusja, prezentacja multimedialna
Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia:
Wzory arkuszy dla analizy poszczególnych elementów mapy oraz właściwego poziomu zapasów
Przykładowa mapa strumienia wartości
Akademia Lean Managera składa się z czterech (dwudniowych) niezależnych sesji:
Narzędzia i proces doskonalenia wyników przedsiębiorstwa – gra symulacyjna wdrożenia Lean Management (4-5.02.2016)
Decyzje finansowe w doskonaleniu – od optymalizacji lokalnych do wyników firmy z wykorzystaniem Throughput Accounting i narzędzi Lean Management (17-18.03.2016)
Narzędzia zarządzania wynikami przedsiębiorstwa – wskaźniki (KPI) i Wizualne Zarządzanie Wynikami (PVM) jako mechanizmy osiągania doskonałości operacyjnej firmy (14-15.04.2016)
Diagnoza potencjału przedsiębiorstwa i planowanie działań doskonalących – mapowanie strumienia wartości i mapa drogowa doskonalenia (19-20.05.2016)
*Cennik:
W przypadku wykupienia w ramach Akademii Lean Managera:
4 sesji (8 dni) cena = 6 400 zł netto (800 zł/dzień)
3 sesji (6 dni) cena = 5 100 zł netto (850 zł/dzień)
2 sesji (4 dni) cena = 3 600 zł netto (900 zł/dzień)
1 sesji (2 dni) cena = 1 900 zł netto (950 zł/dzień)
Jeśli w jednym zamówieniu Klient wykupi kilka sesji w ramach Akademii Lean Managera, to w pojedynczych sesjach mogą brać udział różne osoby z firmy Klienta.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy