Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

ZMIANY W PODATKACH NA 2013 ROK

Nazwa: ZMIANY W PODATKACH NA 2013 ROK
Koszt: do 500 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Adres: ul. Dolna Panny Marii 56 20-010, Lublin
Osoba kontaktowa: Ewelina Piątek
Tematyka: Ekonomia, Prawo,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2013-01-28
Termin zakończenia: 2013-01-28

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel / miejsce zostanie wskazane
Pełny adres: -
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

Program szkolenia
1. ZMIANY W PRZEPISACH W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 2013R., m.in.:
a. nowe rodzaje faktur - faktury uproszczone,
b. wystawianie faktur „na żądanie”,
c. zmiany w określaniu momentu obowiązku podatkowego,
d. zmiany w zakresie szczególnych momentów obowiązku podatkowego,
e. zmiany w terminach na wystawianie faktur,
f. rozszerzenie możliwości stosowania kasowej metody rozliczania VAT,
g. zmiany w definicjach transakcji tj. eksport, zaliczki na sprzedaż międzynarodową,
h. zmiany zawartości faktur oraz adnotacji na fakturach,
i. zmiany dla podatników rozliczających się na zasadach vat-marża,
j. wykreślenie przepisów dot. faktur wewnętrznych importu usług,
k. wykreślenie przepisów szczególnych dot. faktur elektronicznych,
l. nowe terminy na rozliczanie faktur korygujących,
m. regulacje w zakresie samochodów osobowych,
n. zasady stosowania kas fiskalnych w 2012 i 2013 roku,
o. nowe zasady dla prezentów o małej wartości i próbek.

2. ZMIANY W PRZEPISACH O PODATKU DOCHODOWYM:
a. zmiany w zakresie zasad ustalania zaliczek na podatek,
b. nowe definicje w ustawach podatkowych,
c. ustalanie wartości nieodpłatnych świadczeń,
d. pozostałe zmiany w 2012 i 2013 roku.

3. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH: omówienie zmian w przepisach.

4. KURSY WALUT stosowane w 2013 roku na potrzeby:
a. podatku dochodowego od osób prawnych,
b. podatku dochodowego os osób fizycznych,
c. podatku od towarów i usług,
d. rozliczania delegacji.

5. Przegląd najważniejszego i najnowszego orzecznictwa w zakresie:
a. podatku dochodowego od osób prawnych,
b. podatku dochodowego os osób fizycznych,
c. podatku od towarów i usług.

6. PRZEGLĄD TERMINÓW PODATKOWYCH NA ROK 2013.

*** UWAGA, program szkolenia może ulec zmianie, w zależności od ostatecznie uchwalonych wersji ustaw i rozporządzeń.
Adresaci szkolenia
Doradcy podatkowi, główni księgowi, samodzielni księgowi, dyrektorzy finansowi, kierownicy i specjaliści działów finansowo-księgowych, przedsiębiorcy.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z nowymi oraz obowiązującymi przepisami z zakresu podatku VAT oraz podatku dochodowego, istotne i kompleksowe zmiany w tym zakresie.
Metodyka szkolenia
wykład, przedstawienie zmian i konsekwencje z tego płynące, pytania uczestników
Organizacja szkolenia
PLAN SZKOLENIA:

godz. 9.00 - 11.15 /Rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
godz. 13.00 - 13.45 /przerwa/
godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 5 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 7 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy