Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

ZBIOROWE PRAWO PRACY W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

Nazwa: ZBIOROWE PRAWO PRACY W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: konferencja
Organizator: Instytut Problemów Ochrony Zdrowia Sp. z o.o.
Adres: ul. Pawińskiego 5a Blok D 02-106 Warszawa woj. MAZOWIECKIE
Tematyka: Nauki medyczne, Prawo,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2008-11-25
Termin zakończenia: 2008-11-26

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: POLSKA AKADEMIA NAUK
Pełny adres: ul. Ks. Trojdena 4
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

Dzień I (25 listopada 2008 r.)

Obowiązki pracodawcy wobec związków zawodowych
- umowy o prawidłowej współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi
- rodzaje informacji, jakie pracodawca musi przekazywać związkom zawodowym
- udział związków w przydzielaniu świadczeń socjalnych pracownikom
- potrącanie składek związkowych z wynagrodzeń
- zasady przydzielania pomieszczeń związkowych

Konsultacje ze związkami w sprawach indywidualnych
- sposób przekazywania pracodawcy informacji o osobach objętych obroną związkową
- różnice w konsultacji wypowiedzenia i rozwiązania bez wypowiedzenia
- sposób przekazywania opinii związkowych
- sposób liczenia terminów na wyrażenie przez związek swojej opinii
- uprawnienia związku zawodowego związane ze zwalnianiem kobiet w ciąży
- uprawnienia związkowe związane z nakładaniem kar porządkowych

Rady pracowników w zakładach opieki zdrowotnej
- zasady powoływania rad przez związki i bez udziału związków zawodowych
- obowiązki informacyjne pracodawcy wobec rady pracowników
- szczegółowe uprawnienia rady pracowników
- zasady prawidłowej współpracy pracodawcy z radą pracowników
- sankcje za utrudnianie działania radzie pracowników

Sposób prowadzenia negocjacji ze związkiem zawodowym
Układy zbiorowe pracy i regulaminy zakładowe
- reprezentatywność związków zawodowych
- zawieranie, zmiany i rozwiązywanie układów zbiorowych pracy
- porozumienia kryzysowe i sposób ich zawierania
- uprawnienia związków przy tworzeniu regulaminów zakładowych
- uprawnienia związków przy zwolnieniach grupowych i przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę

Dzień II (26 listopada 2008 r.)

Spory zbiorowe - sposób ich prowadzenia
- przedmiot sporu zbiorowego
- kolejne etapy sporu
- niezbędne warunki uznania strajku za legalny
- uprawnienia i obowiązki w trakcie trwającego sporu zbiorowego
- konsekwencje naruszeń przepisów o sporach zbiorowych

Ochrona działaczy związkowych i ich szczególne uprawnienia
- różnice w ochronie w zakładowych i międzyzakładowych organizacjach związkowych
- osoby podlegające ochronie i sposoby ich wskazywania
- sposoby ustalania liczby osób podlegających ochronie
- nadużycie ochrony związkowej i jego konsekwencje - przegląd orzecznictwa SN
- urlopy bezpłatne oraz zwolnienia w celu pełnienia funkcji związkowych

Udział związków w kontrolach warunków pracy w szpitalu
- uprawnienia związku zawodowego w trakcie kontroli PIP
- zasady tworzenia społecznej inspekcji pracy
- uprawnienia i sposób działania społecznej inspekcji pracy
- przegląd warunków bhp
- dostęp do informacji publicznej - protokoły i środki pokontrolne

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy