Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

VAT w obrocie międzynarodowym

Nazwa: VAT w obrocie międzynarodowym
Koszt: do 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: ABC Sikorski
Adres: Igańska 26/45 04-083 Warszawa woj. mazowieckie
Osoba kontaktowa: tel.: 228704298 fax: 228704254
Tematyka: Ekonomia, Logistyka,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-04-24
Termin zakończenia: 2009-04-24

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Centrum Finansowe Puławska
Pełny adres: ul. Puławska 15
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
transport, spedycja, logistyka. Stan aktualny, interpretacje, przykłady z życia.

Szkolenie skierowane jest do:
Logistycy, spedytorzy, handlowcy

Program szkolenia:
Program szkolenia:

1. Rejestracja podatnika jako podatnika VAT UE przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów,

2. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów

Określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów, świadczeniu usług oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
3. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut itp.),

Podstawowe reguły incoterms jako element pomocny przy określaniu powstawanie obowiązku podatkowego
4. Przypadki, gdy nie rozlicza się WNT, mimo, że nastąpił przywóz towarów z innego kraju Unii Europejskiej,

5. Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut itp.),

6. Opodatkowanie zaliczek przy WDT, WNT i eksporcie towarów,

7. Międzynarodowe transakcje szeregowe, Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – zasady opodatkowania,

8. Przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice RP - kontrahentom z krajów UE i z krajów trzecich – zasady opodatkowania,

9. Straty w środkach trwałych i obrotowych nabytych w drodze WNT lub importu towarów – zasady rozliczeń podatkowych,

10. Zwroty reklamacyjne towarów z importu lub WNT zasady rozliczeń podatkowych,

11. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie własnych towarów – zasady opodatkowania,

12. Zasady składania deklaracji oraz informacji podsumowujących przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów,

13. Zasady dokumentowania wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów,

Faktury wewnętrzne, zasady wystawiania przy imporcie usług i WNT, elementy obligatoryjne, brak wymaganych danych w fakturze wewnętrznej - skutki podatkowe i karno – skarbowe,
14. Szczególne procedury podatkowe w obrocie międzynarodowym: sprzedaż wysyłkowa, nabycie towarów w Polsce od podmiotu zagranicznego itp.

15. Usługi

Import usług (moment powstania obowiązku podatkowego, zasady potrącania podatku naliczonego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania itp.) – zasady rozliczeń podatkowych,
Import usług związanych z WNT i importem towarów – zasady stosowania stawki 0%,
Szczególne przypadki stosowania stawki 0% (np. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, naprawa i uszlachetnianie towarów, usługi transportu międzynarodowego itp.),
Usługi wykonywane poza granicami RP (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie itp.) – zasady opodatkowania,
Usługi niematerialne, reklama, marketing, licencje, prawa autorskie, usługi doradcze i zarządcze, najem, dzierżawa, pośrednictwo, transport i spedycja, usługi informatyczne, usługi szkoleniowe itp. – zasady rozliczeń w obrocie międzynarodowym,
16. Import i eksport towarów

Zasady rozliczania importu towarów z krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, zasady potrącania podatku naliczonego itp.),
Najczęściej występujące problemy praktyczne związane z importem towarów (sprzedaż w składzie celnym, zaniżona wartość celna, zaniżona stawka podatku VAT, zawyżona kwota podatku VAT, powrotny przywóz towarów, zwolnienia itp.),
Powrotny wywóz towarów za granicę (np. w ramach reklamacji) – zasady korekty podatku VAT,
Import towarów otrzymanych w drodze darowizny, import części w ramach napraw gwarancyjnych – najkorzystniejsze metody rozliczeń,
Zasady rozliczania eksportu towarów do krajów nienależących do UE (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, eksport bezpośredni i pośredni, zasady stosowania stawki 0% itp.),
Zasady dokumentowania eksportu i importu towarów,
Import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie, w drodze darowizny itp. – zasady opodatkowania,
Przesunięcie miejsca importu, transakcje etapowe
Transakcje w krajach trzecich
Sprzedaż towarów w składzie celnym
17. Zasady związane z rozliczeniem podatku naliczonego

Terminy i zasady potrącania podatku naliczonego,
Przypadki, w których podatnik nie może pomniejszyć podatku należnego o podatek naliczony,
Zasady rozliczania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zwroty bezpośrednie) – uprawnienia podatnika, kompetencje urzędu skarbowego,
Zasady zaliczania podatku od towarów i usług do kosztów uzyskania przychodów.
Umowy leasingu nadgranicznego
18. Zwrot podatku VAT w krajach unijnych, gdy jesteśmy nie zarejestrowanym podatnikiem

Informacje o prelegentach:
Piotr Wąsowski – prawnik, doradca podatkowy specjalizujący się w problematyce lezącej na przecięciu prawa podatkowego handlowego i bilansowego i procesowego. Prowadzi własną Kancelarię Doradztwa Podatkowego i prawnego w Warszawie. Autor kilkudziesięciu artykułów i pozycji książkowych z zakresu podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.
Koszt i warunki udziałuCeny:
740 - zł
Cena zawiera:
wykłady, materiały szkoleniowe, kawa / herbata, obiady, certyfikat ukończenia.

Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia - według poniższego wzoru) prosimy przesłać pocztą lub faksem na numer - w przypadku pytań uprzejmie prosimy o telefon na numer:

Należność za kurs prosimy przekazać na konto firmy ABC SIKORSKI, PKO S.A. 89 1240 6133 1111 0000 4807 7981
- po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i faktury.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy