Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

Spedycja i transport międzynarodowy dla logistyków i spedytorów

Nazwa: Spedycja i transport międzynarodowy dla logistyków i spedytorów
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: ABC Sikorski
Adres: Igańska 26/45 04-083 Warszawa woj. mazowieckie
Osoba kontaktowa: tel.: 228704298 fax: 228704254
Tematyka: Logistyka,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-04-14
Termin zakończenia: 2009-04-15

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Miejsce w terminie póżniejszym
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Doskonałe szkolenie przeznaczone dla średniego i wyższego szczebla kadry kierowniczej. Wykład jest prowadzony metodą "od początku do końca" - tematy są omawiane kompleksowo. Kompedium wiedzy dla: logistyków, spedytorów, handlowców.

Szkolenie skierowane jest do:
Logistycy, spedytorzy, handlowcy

Program szkolenia:
Program szkolenia:

Spedycja w transakcji międzynarodowej

umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
podstawowe dokumenty spedycyjne (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora
Ubezpieczenie w transporcie

rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
ryzyko związane z transportem towarów – INCOTERMS 2000
instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie.
Transport międzynarodowy

umowa przewozu
list przewozowy jako dowód na potrzeby podatku VAT
ustawa Prawo przewozowe a Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów – CMR (zakres stosowania, podstawowe różnice) – transport samochodowy
ustawa Prawo przewozowe a Konwencja CIM – transport kolejowy
ustawa Prawo przewozowe a Konwencja warszawska – transport lotniczy
ustawa Prawo przewozowe a Kodeks morski – transport morski
obowiązki stron (odpowiedzialność i prawa nadawcy, odpowiedzialność i prawa przewoźnika, odpowiedzialność i prawa odbiorcy towaru)
system domniemań prawnych zwalniający przewoźnika od odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru
pojęcie osoby uprawnionej
kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
prawidłowy sposób składania reklamacji u przewoźnika

Informacje o prelegentach:
mgr Andrzej Sikorski - absolwent Ekonomiki Transportu na Uniwersytecie Gdańskim, od 24 lat praktycznie pracujący w spedycji międzynarodowej i transporcie. Ostatnio przedstawiciel handlowy GeoLogistics Corp. w Polsce - międzynarodowej korporacji logistycznej. Doskonale potrafi połączyć teorię i praktykę.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1390 - zł
Cena zawiera:
wykłady, materiały szkoleniowe, kawa / herbata, obiady, certyfikat ukończenia.

Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenia (na karcie zgłoszenia - według poniższego wzoru) prosimy przesłać pocztą lub faksem na numer - w przypadku pytań uprzejmie prosimy o telefon na numer:

Należność za kurs prosimy przekazać na konto firmy ABC SIKORSKI, PKO S.A. 89 1240 6133 1111 0000 4807 7981
- po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i faktury

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy