Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

ROLA POLITYK WSPÓLNOTOWYCH W EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM ROZWOJU POLSKI I UMACNIANIU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Nazwa: ROLA POLITYK WSPÓLNOTOWYCH W EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM ROZWOJU POLSKI I UMACNIANIU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Koszt: do 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: konferencja
Organizator: Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW
Adres: ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa woj. MAZOWIECKIE
Tematyka: Agronomia, Ekonomia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2008-11-13
Termin zakończenia: 2008-11-14

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Pełny adres: ul. Nowoursynowska 166
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

Cel konferencji:
Mija czwarty rok od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Integracja z Unią Europejską przyniosła pozytywne efekty gospodarcze i społeczne dla Polski i Polaków czego wyrazem jest wysoka dynamika rozwojowa gospodarki oraz wyraźna poprawa opinii i nastrojów związanych z członkostwem. Dotyczy to także rolników i mieszkańców wsi. Warto, więc dokonać oceny tego, co przyniosła integracja dla Polski. Szczególnie należy się przyjrzeć jakie znaczenie i jaki wpływ mają polityki gospodarcze prowadzone przez Unię z pozycji ponadnarodowej. Taką istotną polityką jest Wspólna Polityka Rolna, która od początku spełniała nie tylko ważną rolę; jako ponadnarodowy instrument oddziaływania na rolnictwo, ale także odegrała ważną rolę w umacnianiu ogólnej integracji państw europejskich. Kształt tej polityki jest znany do końca obecnej perspektywy finansowej tj. do 2013 roku. Aktualnie podjęte zostały intensywne działania nad przeglądem i oceną tej polityki, które będą stanowiły podstawę do wypracowania nowego jej modelu na całą drugą dekadę XXI wieku. Polska ma szanse włączyć się aktywnie w europejską dyskusję i odegrać istotną rolę w kształtowaniu celu, mechanizmów i instrumentów wspólnej polityki rolnej na przyszłość. Prezentacja wyników badań, poglądów i opinii w trakcie planowanej konferencji i przygotowanie na jej podstawie publikacji książkowej może być istotnym elementem tych działań.
Pragniemy, aby przedmiotem obrad była nie tylko Wspólna Polityka Rolna ale także inne polityki wspólnotowe, szczególnie takie jak polityka spójności, polityka regionalna, polityka handlowa, polityka innowacji i inne polityki gospodarcze. Znajdzie się także miejsce na powiązane z gospodarką działania wspólnotowe w sferze społecznej takie jak chociażby polityka zatrudnienia czy polityka edukacyjna.
Zależy nam na rozszerzaniu horyzontu postrzegania spraw dotyczących zwłaszcza rolnictwa i obszarów wiejskich oraz integracji kręgu zagadnień ekonomicznych i społecznych.
Oczekujemy, że założona z góry interdyscyplinarność tego spotkania naukowców różnych dyscyplin zajmujących się problematyką integracji może przynieść interesujące efekty, spostrzeżenia i refleksje dla nauki i praktyki życia gospodarczego i społecznego.
Konferencja jest pomyślana jako impreza dwudniowa z noclegiem oraz możliwością zarezerwowania noclegu przed i po konferencji. Dla zainteresowanych możemy wprowadzić do porządku programu zwiedzanie interesujących obiektów Warszawy.
Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz
Kierownik Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu

Opłata: 700zł / 500zł / 300zł

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy