Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

PROGRAM POMYSŁÓW PRACOWNICZYCH

Nazwa: PROGRAM POMYSŁÓW PRACOWNICZYCH
Koszt: do 1000 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: LeanQ Team Sp. z o.o.

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2016-04-13
Termin zakończenia: 2016-04-13

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Warszawa
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

Cena: 900 zł netto Godziny sesji:
8.30 - 16.00

Opis i cel szkolenia:
Firmy coraz częściej oczekują od pracowników nie tylko realizacji codziennych obowiązków, ale również zaangażowania w ciągłe doskonalenie. Skutecznym i często stosowanym rozwiązaniem jest wdrożenie Programu Pomysłów Pracowniczych (PPP), który definiuje zasady i cały proces od zgłoszenia pomysłu poprzez jego realizację. Celem szkolenia jest nie tylko przedstawienie zasad tworzenia programów sugestii pracowniczych, ale też wskazanie na bariery i błędy, które mogą sprawić, że firmowy program nie spełni oczekiwań jego twórców.
Korzyści ze szkolenia:
Pogłębienie wiedzy na temat różnych programów angażowania pracowników
Poznanie głównych składowych programów sugestii pracowniczych
Nabycie umiejętności skutecznego wdrażania PPP w firmie
Poznanie zasad doboru sposobów nagradzania za wdrożone pomysły
Opracowanie praktycznych narzędzi, dokumentów, kryteriów ocen dla PPP
Zapoznanie się z największymi ograniczeniami i barierami we wdrażaniu PPP
Rozwinięcie umiejętności kalkulacji kosztów PPP
Zrozumienie roli kadry managerskiej w programach angażowania pracowników
Grupa docelowa:
Szefowie Działów i Managerowie
Szefowie HR
Pracownicy Działu Zasobów Ludzkich
Managerowie i Liderzy Lean
Pełnomocnicy ds. Zarządzania Jakością
Koordynatorzy Ciągłego Doskonalenia
Członkowie zespołów Lean/Kaizen
Program szkolenia:
Cele, oczekiwania i korzyści wynikające z PPP
Główne składowe programów angażowania pracowników
Grupa docelowa dla PPP
Przygotowanie do wdrożenia programu sugestii pracowniczych
Rola kadry managerskiej w PPP
Przykłady różnych programów angażowania pracowników
Zasady wynagradzania za pomysły
Stosowane dokumenty i narzędzia (tablice wizualne, skrzynki, itd. ..)
Zespoły oceniające oraz kryteria oceny pomysłów
Powiązanie PPP z innymi narzędziami angażowania pracowników w ciągłe doskonalenie
Główne bariery wdrożeniowe Programu Pomysłów Pracowniczych
Forma szkolenia:
Prezentacje multimedialne, wykład, warsztat szkoleniowy, filmy, case- study, dyskusje i wymiana doświadczeń oraz zadania w zespołach
Materiały przekazane/wypracowane podczas szkolenia
Prezentacja ze szkolenia (wydruk)
Draft przykładowego Regulaminu PPP
Przykładowy wniosek zgłaszania pomysłów
Kalkulacja budżetu dla PPP
Przykładowy system nagradzania za pomysły
Domek motywacji w PPP

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy