Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

Pricing - jak zwiększyć zyski zarządzając cenami?

Nazwa: Pricing - jak zwiększyć zyski zarządzając cenami?
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Filtrowa 75/5 02-032 Warszawa woj. mazowiecki
Osoba kontaktowa: tel.: (22) 823 42 83 fax: (22) 823 99 13
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-04-06
Termin zakończenia: 2009-04-07

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel Marriott
Pełny adres: Al. Jerozolimskie 65/79
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Seminarium pomoże Państwu:
Pogłębić wiedzę w zakresie ustalania strategii cenowych, uwzględniając zmiany w otoczeniu.
Zrozumieć znaczenie ceny w procesie kształtowania wyników finansowych.
Zdobyć kompetencje w zakresie zarządzania cenami w relacjach z różnymi grupami klientów.
Poznać metody ustalania cen w różnych sytuacjach decyzyjnych.
Opanować techniki zarządzania percepcją cenową.

Szkolenie skierowane jest do:
Adresaci seminarium:
Członkowie rad nadzorczych, prezesi zarządów, członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy strategiczni, dyrektorzy ds. marketingu, sprzedaży, handlu, logistyki, a także kierownicy i specjaliści działów marketingu i sprzedaży.

Program szkolenia:
Program

Pierwszy dzień: Determinanty decyzji cenowych (9:00-17:00)

Wprowadzenie.
1.Jak cena wpływa na wyniki finansowe firmy?
Ćwiczenie
Jakie czynniki wpływają na poziom cen?
1.Popyt – jak popyt wpływa na cenę?
1.1.Jak określić relację między ceną a popytem? Wybrane techniki badań marketingowych.
Ćwiczenie
1.2.Analiza wskaźników elastyczności cenowej popytu.
Ćwiczenie
1.3.Jak analizować wrażliwość cenową nabywców?
Przykłady
1.4.Cena a wartości oferowane.
2.Czynniki wewnętrzne ustalania cen.
2.1.Wpływ kosztów na ustalanie cen dla produktów i dla poszczególnych grup klientów.
Ćwiczenie
2.2.Jak nisko możemy „zejść” z ceną? Ustalanie ceny minimalnej.
Ćwiczenie
2.3.Zasady ustalania cen na rynkach wysokokonkurencyjnych?
2.4.Analiza progu opłacalności w firmie jednoasortymentowej i wieloasortymentowej.
Ćwiczenie
2.5.Jak ustalać ceny dla produktów substytucyjnych i komplementarnych?
3.Konkurencja – wpływ konkurentów na ceny firmy.
3.1.Analiza cen przez pryzmat wartości oferowanych przez konkurentów.
Ćwiczenie
3.2.Wzorce zachowań cenowych konkurentów.
3.3.Analiza reakcji konkurentów na decyzje cenowe.
3.4.Wojna cenowa. Jak unikać i jak postępować w czasie wojny?
Przykłady

Drugi dzień: Zarządzanie cenami (9:00-17:00)

1.Strategie cenowe.
1.1.Cena a wartości oferowane.
Ćwiczenia
1.2.Cena przez pryzmat segmentacji i pozycjonowania oferty na rynku.
1.3.Rola cen w pozycjonowaniu produktu (jak uniknąć działania „me too”?).
Przykłady
1.4.Jaką strategię cenową przyjąć w odniesieniu do różnych grup klientów?
Dyskusja
2.Zarządzanie odchyleniami od cen podstawowych.
2.1.Cele odchyleń od cen podstawowych.
2.2.Różnicowanie cen ze względu na ilość kupowanych produktów, czas zakupu, typ nabywcy, lokalizację, warunki płatności.
Ćwiczenia
2.3.Dyskonta handlowo-funkcjonalne.
3.Wybrane narzędzia operacyjne w zarządzaniu cenami:
3.1.Kaskada cenowa.
Ćwiczenie
3.2.Piramida cenowa.
Przykłady
3.3.Yield management.
Ćwiczenie
3.4.Widełki cenowe.
Przykłady
4.Jak umiejętnie komunikować ceny?
4.1.Jak komunikować cenę? Ceny psychologiczne.
Przykłady
4.2.Psychologiczne aspekty obniżania i podwyższania cen.
4.3.Negocjacje cen. Jak unikać „sprzedaży cen” i jak bronić wysokiej ceny?
Warsztat
5.Jak mierzyć sukces przyjętej strategii cenowej?
Dyskusja
6.Podsumowanie.

Podsumowanie.

Informacje o prelegentach:
Anne-Marie Coffin Płomińska- konsultant i trener Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska od 2000 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem finansami, controllingiem, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem oraz oceną projektów inwestycyjnych. Były kontroler zarządzania w Usinor-Sacilor (Francja), absolwentka Universite Paris Dauphine oraz Institut d’Administration des Entreprises, wykładowca w Institut Francais de Gestion (Francja i Polska). Konsultant ds. wdrożenia systemów reportingu i controllingu. Animatorka ponad 500 seminariów i szkoleń dla menedżerów z zakresu zarządzania finansowego, rachunkowości zarządczej oraz controllingu. Prowadzi seminaria: „Controlling i budżetowanie – skuteczne systemy informacji menedżerskiej” oraz „Profesjonalna prezentacja informacji finansowych”, „Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla niefinansistów”, „Pricing – jak zwiększyć zyski zarządzając cenami”.
Koszt i warunki udziałuCeny:
3490 zł netto - przy zgłoszeniu jednej osoby
3290 zł netto/os - przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej firmy
Cena zawiera:
Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest dokonanie na 14 dni przed jego rozpoczęciem opłaty
w wysokości 3.490 zł + 22% VAT na konto:
FIG Polska Sp. z o.o.
Bank Zachodni WBK S.A. IX Oddział Warszawa
Nr konta: 65 1090 1883 0000 0001 0017 7604
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uwaga ! Zniżki dla grup ! W przypadku uczestnictwa w seminarium dwóch lub więcej osób z jednej firmy koszt uczestnictwa jednej osoby wyniesie 3.290zł + 22% VAT !

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Zgłoszony uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem seminarium. Możliwe jest również zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy