Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

PRAWO PRACY W PRAKTYCE FIRMY - szkolenie DOFINANSOWANE UE

Nazwa: PRAWO PRACY W PRAKTYCE FIRMY - szkolenie DOFINANSOWANE UE
Koszt: do 200 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Adres: ul. Dolna Panny Marii 56 20-010, Lublin
Osoba kontaktowa: Ewelina Piątek
Tematyka: Prawo,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2013-02-04
Termin zakończenia: 2013-02-05

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel IBIS
Pełny adres: ul. Ostrobramska 36 04-118 - WARSZAWA
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

Program szkolenia

1. Kodeks pracy, ustawa o ubezpieczeniach społecznych i pozostałe przepisy regulujące kwestie pracownicze.
2. Rodzaje umów (o pracę, zlecenie, o dzieło, kontrakt), rodzaje umów wg kodeksu pracy, a ich konsekwencje w zakresie stosowania przepisów prawa pracy.
3. Zatrudnianie pracownika: obowiązki pracodawcy i pracownika, procedury zatrudniania, dokumentacja związana z zatrudnianiem pracowników.
4. Wykonywanie pracy: niezbędna dokumentacja pracy (regulaminy, ewidencje, listy obecności).
5. Odpowiedzialność pracodawcy i pracownika związana ze stosunkiem pracy. Rozliczanie pracowników z odpowiedzialności materialnej.
6. Wdrażanie i planowanie różnych systemów czasu pracy.
7. Czas pracy: zasady obliczania i dokumentowania, dodatki i rekompensaty, dni wolne od pracy, przerwy.
8. Świadczenia dla pracowników: urlopy, ekwiwalenty, diety, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
9. Świadczenia dla pracowników związane z chorobą, macierzyństwem / ojcostwem: zasady i warunki przyznawania świadczeń, wysokość świadczeń, dokumentacja.
10. Podróże służbowe: warunki formalne, obowiązki pracodawcy i pracownika, należności przysługujące pracownikowi, rozliczanie i potrącanie diet, czas pracy w podróży służbowej.
11. Rozwiązywanie stosunku pracy: metody i zasady, dokumentacja, obowiązki i uprawnienia stron.
12. Zmiany w prawie pracy w 2012 i 2013 roku.
13. Najczęściej popełniane błędy pracodawców w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń.
14. Rzeczywiste koszty zatrudniania pracownika, elementy naliczania list płac oraz wybrane zagadnienia podatkowe.

Szkolenie obejmuje 16 godzin lekcyjnych.
Adresaci szkolenia

W szkoleniach mogą brać udział przedsiębiorstwa posiadające:
-siedzibę lub oddział, filię, na terenie województwa mazowieckiego,
-osoby zatrudnine na podstawie Kodeksu Pracy (umowa powołania, wyboru, mianowania, spółdzielcza umowa o pracę).

Pracownicy, którzy: są mieszkańcami województwa mazowieckiego w rozumieniu KC lub są zatrudnieni/wykonujacy prace na terenie województwa mazowieckiego(wyłącznie w rozumieniu Kodeksu Pracy). Mogą to być również osoby samozatrudnione.

Projekt skierowany jest do osób, które w swoich obowiązkach/na stanowiskach posługują się zagadnieniami prawnymi lub pełnią zadania związane z obszarem finansowym.

- kadra zarządzająca każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego)
- pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania

- pracownicy działów kadrowych / płacowych / finansowych, specjaliści ds. personalnych, specjaliści ds. kadr-płac, specjaliści ds. wynagrodzeń
Cel szkolenia
Przedstawienie wybranych elementów z zakresu aktualnego stanu prawnego w prawie pracy, planowanych zmian oraz orzecznictwa sądowego.
Metodyka szkolenia

Warsztaty – ćwiczenia grupowe i indywidualne, analiza przypadków, omówienie zmian w przepisach oraz orzeczeń, krótkie prezentacjeProjekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiebiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

http://www.efs.gov.pl


Organizacja szkolenia
* dokumenty zgłoszeniowe w zakładce pliki do pobrania oraz projekty UE

szkolenia dofinansowane w 60-80 % przez UE

Koszt szkoleń:
Mikro i małe przedsiębiorstwa: 138,53 zł VAT zw.
Średnie: 207,80 zł VAT zw.
Duże: 277,07 netto + 23 % VAT

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy