Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

Optymalizacja podatkowa - wybrane zagadnienia

Nazwa: Optymalizacja podatkowa - wybrane zagadnienia
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Akademia Biznesu MDDP
Osoba kontaktowa: Norbert Saks, Anita Jańczak tel. (+48 22) 890 28 28 , 890 28 29 fax (+48 22) 211 20 90, 890 28 30
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-02-17
Termin zakończenia: 2009-02-17

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel Polonia ***** Palace
Pełny adres: Al. Jerozolimskie 45
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

dr Janusz Fiszer – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1980 r.), doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski 1986 r.), specjalista prawa podatkowego, doradca podatkowy, partner w międzynarodowej firmie prawniczej White & Case.

Ewa Bujalska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001 r.) ukończyła studia podyplomowe z zakresu doradztwa w inwestycjach rzeczowych w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej, doradca podatkowy, prawnik w międzynarodowej firmie prawniczej White & Case.

Grzegorz Jukiel – specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym oraz w przeglądach podatkowych, doradca podatkowy, prawnik w międzynarodowej firmie prawniczej White & Case.

Marcin Panek – doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy, prawnik w międzynarodowej firmie prawniczej White & Case.

Marzena Matuszyk-Aubertin – absolwentka Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania europejskiego w Szkole Głównej Handlowej oraz studia w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego dyplom DESS w Paris-Sceaux University, doradca podatkowy, prawnik w międzynarodowej firmie prawniczej White & Case.Program:Przewodniczący i moderator konferencji dr Janusz Fiszer

Ewa Bujalska - Doradca Podatkowy, Prawnik w Kancelarii Prawnej White & Case.
1. Podatkowe due diligence nabywanej spółki, czyli co tak naprawdę można osiągnąć i jak efektywnie to zrobić?
a) cel i zakres podatkowego due diligence, analiza ryzyk podatkowych,
b) struktura planowanego nabycia (asset deal, share deal) a odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe,
c) rezultat podatkowego due diligence a możliwe rozwiązania transakcyjne.

Grzegorz Jukiel - Doradca Podatkowy, Senior Counsel w Kancelarii Prawnej White & Case.
2. Podatkowe aspekty finansowania i refinansowania kosztów nabycia udziałów/akcji:
a) definicja kosztów nabycia udziałów/akcji,
b) odsetki od kredytu/pożyczki na nabycie udziałów/akcji,
c) zagadnienia praktyczne.

Marcin Panek - Doradca Podatkowy, Senior Counsel w Kancelarii Prawnej White & Case.
3. Transakcja "wymiany udziałów" jako optymalizacja podatkowa strategii "wyjścia" z inwestycji:
a) źródła regulacji w prawie europejskim,
b) polska regulacja dotycząca wymiany udziałów,
c) możliwość zastosowania w praktyce.

Ewa Bujalska - Doradca Podatkowy, Prawnik w Kancelarii Prawnej White & Case.
4. Zakup przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a podatek od towarów i usług:
a) przedmiot transakcji dla potrzeb podatkowych (klasyfikacja),
b) cesje wierzytelności i zobowiązań handlowych w ramach zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
c) odliczenie VAT u nabywcy oraz korekta podatku naliczonego.

Grzegorz Jukiel - Doradca Podatkowy, Senior Counsel w Kancelarii Prawnej White & Case
5. Podatkowe aspekty planów opcyjnych (stock option plans) dla pracowników i zarządu:
a) plany opcyjne w praktyce - krótka charakterystyka,
b) kwalifikacja podatkowa przychodów dla beneficjentów oraz zakładu pracy beneficjenta,
c) moment opodatkowania/optymalizacja planów opcyjnych.

Marcin Panek - Doradca Podatkowy, Senior Counsel w Kancelarii Prawnej White & Case
6. Strategia "debt-push-down", czyli optymalizacja podatkowa kosztów finansowania nabycia udziałów/akcji:
a) problem połączenia kosztów finansowania z przychodami nabywanej spółki,
b) konsolidacja podatkowa - wady i zalety,
c) połączenie spółek jako remedium na problem "debt-push-down".

Grzegorz Jukiel - Doradca Podatkowy, Senior Counsel w Kancelarii Prawnej White & Case
7. Fuzje spółek a nadużycie prawa podatkowego - zalety i ryzyka:
a) koncepcje nadużycia prawa podatkowego,
b) klauzula nadużycia prawa w art. 10 ust. 4 UPDOP,
c) prawne i podatkowe skutki regulacji.

dr Janusz Fiszer - Partner w Kancelarii Prawnej White & Case i docent Uniwersytetu Warszawskiego, Doradca Podatkowy
8. Optymalizacja podatkowa transakcji na rynku nieruchomości – wykorzystanie systemu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i Dyrektyw Unii Europejskiej:
a) opodatkowanie dochodów spółek projektowych w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu,
b) opodatkowanie zysków ze sprzedaży nieruchomości w świetle umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu,
c) optymalizacja podatkowa - najczęściej spotykane międzynarodowe struktury holdingowe, plusy i minusy.

Marzena Matuszyk-Aubertin - Doradca Podatkowy, Senior Counsel w Kancelarii Prawnej White & Case
9. Optymalizacja podatkowa finansowania transakcji na rynku nieruchomości:
a) project finance - finansowanie transakcji środkami własnymi i środkami obcymi, opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), tzw. cienka kapitalizacja, finansowanie przez podmioty powiązane, struktury hybrydowe,
b) podatkowe aspekty zabezpieczeń finansowania inwestycji i ich realizacji,
c) podatkowe aspekty sekurytyzacji zadłużenia związanego z finansowaniem
nieruchomości.

Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1220 zł/os. + 22% Vat
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1100 zł/os. + 22% Vat

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.

Zajęcia odbywają się: w godzinach 10.00 – 16.00


Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy