Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

Jak zarządzać firmą w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe?

Nazwa: Jak zarządzać firmą w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe?
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Filtrowa 75/5 02-032 Warszawa woj. mazowieckie
Osoba kontaktowa: tel.: (22) 823 42 83 fax: (22) 823 99 13
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-04-01
Termin zakończenia: 2009-04-02

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel Kyriad Prestige
Pełny adres: Ul. Towarowa 2
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Seminarium pomoże Państwu:
Poznać metody analizy fundamentalnej i diagnostyki przedsiębiorstw w oparciu o dokumenty finansowe i niefinansowe.
Opanować sposoby interpretacji wskaźników finansowych i właściwego wyciągania wniosków.
Zdobyć umiejętność zarządzania w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe.

Szkolenie skierowane jest do:
Adresaci seminarium:
Prezesi zarządów, członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy ds. controllingu, dyrektorzy ds. budżetu, dyrektorzy finansowi, kierownicy działów analiz, analitycy finansowi.
Zalecana jest znajomość podstaw z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Program szkolenia:
Pierwszy dzień: Metody i narzędzia analiz, interpretacja wskaźników (9:00-17:00)

1. Wstęp – cele seminarium.
2. Test wprowadzający + korekta wyników.
3. Cele finansowe firmy i oczekiwania akcjonariuszy.
Dyskusja
4. Skuteczne metody i technik analiz finansowych.
5. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych - uprzywilejowane narzędzia oceny standingu finansowego firmy.
Ćwiczenie
6. Które wskaźniki należy analizować w zależności od celów analizy? Wybór wskaźników w oparciu o model Du Ponta.
Dyskusja
7. Czy branża i konkurenci stanowią dobry punkt odniesienia do oceny rentowności sprzedaży? Benchmarking jako źródło referencji diagnozy finansowej.
Dyskusja
8. Jak interpretować informacje zawarte w rachunku zysków i strat?
8.1. Interpretacja wskaźników struktury przychodów i struktury produktowej.
Ćwiczenie
8.2. Jak interpretować wskaźniki struktury kosztów?
Ćwiczenie
8.3. Jak zwiększyć elastyczność kosztową? Mechanizm dźwigni operacyjnej.
8.4. Pogłębione analizy wskaźników marż w oparciu o rachunek zarządczy.
Ćwiczenie
9. Jak interpretować dane finansowe zawarte w bilansie?
9.1. Jak utrzymać optymalną strukturę aktywów? Interpretacja wskaźników struktury aktywów.
Ćwiczenie


Drugi dzień: Interpretacja wskaźników, diagnoza, modele symulacyjne (9:00-17:00)

1.Jak interpretować dane finansowe zawarte w bilansie? c.d.
1.1. Jak osiągnąć optymalną strukturę kapitałów? Interpretacja wskaźników struktury źródeł finansowania.
Ćwiczenie
1.2. Mechanizm dźwigni finansowej i ryzyko nadmiernego zadłużenia.
Ćwiczenie
1.3. Analiza i interpretacja wskaźników efektywności zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami.
Ćwiczenie
1.4. Jak poprawić płynność finansową? Interpretacja wskaźników płynności finansowej w optyce krótko- i długoterminowej.
Ćwiczenie
2. Interpretacja wskaźników płynności w oparciu o rachunek przepływów pieniężnych.
Ćwiczenie
3. Jak analizować i interpretować wskaźniki ROE, ROA, ROI i ROCE?
Ćwiczenie
4. Jak analizować wartość firmy w krótkim i długim okresie? Wskaźniki oceny wartości firmy: EVA i SVA.
Przykład
5. Interpretacja zbioru wskaźników w celu kompleksowej oceny i diagnozy firmy.
Ćwiczenie
6. Czy możliwe jest testowanie decyzji zarządczych w oparciu o wskaźnikowe modele symulacyjne?
Warsztat dotyczący praktycznego wykorzystania modeli symulacyjnych do zarządzania przedsiębiorstwem.

Informacje o prelegentach:
Sławomir Buschka - konsultant, trener i dyrektor we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska, były prezes zarządu w dużej firmie handlowej. Były doradca prezesa w Banku Gospodarstwa Krajowego, naczelnik wydziału kredytów w BPH. Wykładowca Podyplomowych Studiów Menedżerskich MBA (Uniwersytet Warszawski/ University of Illinois), Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im L. Koźmińskiego w Warszawie. Animator seminariów z zakresu zarządzania finansowego oraz strategicznego. Prowadzi seminaria "Jak zarządzać firmą w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe?", „Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Value Based Management”, „Metodyka budowy strategii firmy. Wybory strategiczne”, „Pricing – jak zwiększyć zyski zarządzając cenami” oraz „Skuteczna restrukturyzacja finansowa. Metody i wdrożenie”.

Beata Pruszczyńska - konsultant i trener Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska. Zdobywała doświadczenie w działach finansowych przedsiębiorstw oraz w departamencie kredytów w banku. Specjalizuje się w zarządzaniu finansowym, analizach finansowych, branżowych i strategicznych. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, kierunek: bankowość
finanse. Animatorka gier strategicznych oraz seminarium: "Jak zarządzać firmą w oparciu o kluczowe wskaźniki finansowe?".

Wydarzenia towarzyszące:
Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
Jak poprawić wyniki finansowe firmy? Finanse dla niefinansistów

Koszt i warunki udziałuCeny:
2990 zł netto - przy zgłoszeniu jednej osoby
2790 zł netto/os - przy zgłoszeniu dwóch osób z jednej firmy
Cena zawiera:
Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest dokonanie na 14 dni przed jego rozpoczęciem opłaty
w wysokości 2.990 zł + 22% VAT na konto:
FIG Polska Sp. z o.o.
Bank Zachodni WBK S.A. IX Oddział Warszawa
Nr konta: 65 1090 1883 0000 0001 0017 7604
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uwaga ! Zniżki dla grup ! W przypadku uczestnictwa w seminarium dwóch lub więcej osób z jednej firmy koszt uczestnictwa jednej osoby wyniesie 2.790zł + 22% VAT !

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Zgłoszony uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem seminarium. Możliwe jest również zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.
Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy