Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY MiFID I JEJ KONSEKWENCJE DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Nazwa: IMPLEMENTACJA DYREKTYWY MiFID I JEJ KONSEKWENCJE DLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Top Consulting Conferences & Trainings S.A.
Adres: ul. Dworkowa 3 00-784 Warszawa woj. MAZOWIECKIE
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2008-10-01
Termin zakończenia: 2008-10-02

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Miejsce szkolenia zostanie określone w terminie późniejszym
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

Najważniejsze zagadnienia:
- Zakres zastosowania dyrektywy MiFID
- Relacje firmy inwestycyjnej z klientem określone w dyrektywie MiFID
- Sposób obsługi i realizacji zleceń oraz nadzór w dyrektywie MiFID
- Wymogi przejrzystości i zastosowanie postanowień dyrektywy MiFID

Dyrektywa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), zastępując przyjętą w 1993 r. dyrektywę ISD (Investment Services Directive), ustanawia spójne ramy prawne dla świadczenia usług inwestycyjnych i funkcjonowania rynków finansowych w Unii Europejskiej. Jej celem jest podniesienie poziomu ochrony inwestorów oraz ułatwienie zawierania transakcji ponad granicami narodowymi. Postanowienia dyrektywy MiFID zmieniają sposób organizacji i funkcjonowania firm inwestycyjnych oraz rynków regulowanych i dotyczą m.in. kwestii relacji firmy inwestycyjnej z klientem, sposobu obsługi i realizacji zleceń, wymogów przejrzystości oraz warunków świadczenia usług inwestycyjnych.
Podczas szkolenia scharakteryzowane zostaną: Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dyrektywa Komisji 2006/73/WE oraz Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006. Omówiona zostanie ich konstrukcja, podmiotowy oraz przedmiotowy charakter, a także wyłączenia z zakresu przepisów. Szczególna uwaga poświęcona zostanie relacjom firmy inwestycyjnej z klientem, w tym segmentacji klientów oraz ocenie “odpowiedniości” usługi dla klienta, a także obsłudze i realizacji zleceń, w tym zasadzie “najlepszego wykonania”. Omówione zostaną również określone w dyrektywie zapisy dotyczące wymogów organizacyjnych (m.in. outsourcing usług, audyt wewnętrzny, zarządzanie konfliktem interesów) oraz wymogów przejrzystości. Ponadto, poruszona zostanie kwestia nowelizacji ustaw regulujących funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego oraz stosowania dyrektywy MiFID w warunkach braku implementacji jej zapisów do prawa polskiego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
• Biura i domy maklerskie
• Pośredników finansowych
• Banki:
- Departamenty skarbu
- Departamenty kontroli wewnętrznej
- Departamenty sprzedaży (usługi inwestycyjne)
- Departamenty transakcji (realizacja zleceń)
- Departamenty organizacji
- Departamenty compliance
- Departamenty kontroli ryzyka
- Departamenty analiz (doradztwo inwestycyjne)

Opłata: 2350

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy