Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE - szkolenie DOFINANSOWANE UE

Nazwa: CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE - szkolenie DOFINANSOWANE UE
Koszt: do 200 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Adres: ul. Dolna Panny Marii 56 20-010, Lublin
Osoba kontaktowa: Ewelina Piątek
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2013-02-06
Termin zakończenia: 2013-02-07

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel IBIS
Pełny adres: ul. Ostrobramska 36 04-118 - WARSZAWA
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

Program szkolenia

1) Projektowanie systemu controllingu w przedsiębiorstwie

a) Rachunkowość zarządcza a controlling – funkcje, cele, korzyści i bariery wdrażania
b) Strategiczny/operacyjny moduł controllingu
c) Organizacja controlingu w przedsiębiorstwie – zadania, wymagania, pozycja kontrolera w strukturze organizacyjnej
d) Składniki systemu informacji zarządczej - planowanie, kontrola, kierowanie
e) Wyodrębnianie ośrodków odpowiedzialności

2) Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej

a) Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania
b) Zasady i rodzaje budżetowania - cykl budżetowania, budżetowanie odgórne i oddolne, budżety ośrodków odpowiedzialności
c) Rola i miejsce Komisji Budżetowej w controllingu - alokacja zasobów, motywowanie, skład, narzędzia pracy
d) Procedury i instrukcje budżetowania - zawartość, tryb opracowania i wdrażania
e) Plan finansowy - sprawozdania finansowe pro forma

3) Modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej

a) Rachunek kosztów zmiennych
b) Rachunek kosztów standardowych
c) Rachunek kosztów działań
d) Inne modele rachunku kosztów

4) Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej

a) Uwarunkowania zastosowania podejścia procesowego - wady, zalety, korzyści w stosunku do tradycyjnych systemów rachunkowości zarządcze
b) Identyfikowanie procesów i działań w przedsiębiorstwie - techniki, projektowanie map procesów
c) Projektowanie modelu kalkulacji kosztów działań - identyfikacja zasobów, obiektów kosztowych, zasady doboru nośników kosztów
d) Rachunek kosztów działań bazujący na czasie - przewaga względem tradycyjnego rachunku kosztów działań, zakres zastosowań
e) Budżetowanie w systemach rachunku kosztów działań
f) Narzędzia procesowego zarządzania kosztami i efektywnością

5) Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie

a) Obszary controlingu funkcyjnego
b) Podstawowe uwarunkowania controlingu: projektów, działalności badawczo-rozwojowej, produkcji, personalnego, marketingu i sprzedaży, projektów inwestycyjnych

Szkolenie obejmuje 16 godzin lekcyjnych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiebiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

http://www.efs.gov.pl


Adresaci szkolenia

W szkoleniach mogą brać udział przedsiębiorstwa posiadające:
-siedzibę lub oddział, filię, na terenie województwa mazowieckiego,
-osoby zatrudnine na podstawie Kodeksu Pracy (umowa powołania, wyboru, mianowania, spółdzielcza umowa o pracę).

Pracownicy, którzy: są mieszkańcami województwa mazowieckiego w rozumieniu KC lub są zatrudnieni/wykonujacy prace na terenie województwa mazowieckiego(wyłącznie w rozumieniu Kodeksu Pracy). Mogą to być również osoby samozatrudnione.

Projekt skierowany jest do osób, które w swoich obowiązkach/na stanowiskach posługują się zagadnieniami prawnymi lub pełnią zadania związane z obszarem finansowym.

- kadra zarządzająca każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego)
- pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie danych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania

Cel szkolenia
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
- Zdobycie wiedzy z zakresu controllingu i budżetowania, która pozwoli na ocenę możliwości jego zastosowania w firmie oraz na przygotowanie jej do wdrożenia. - Nabycie praktycznych umiejętności z zakresu podstaw rachunku kosztów stałych i zmiennych.
- Nabycie umiejętności doboru wskaźników do badania centrów odpowiedzialności.
- Poznanie praktycznych rozwiązań związanych z wdrażaniem controllingu do polskich firm.
- Poszerzenie wiedzy z zakresu finansów i rachunku kosztów
Metodyka szkolenia

wykłady,
analiza przypadków,
ćwiczenia zespołowe,
konsultacje.

Organizacja szkolenia
* dokumenty zgłoszeniowe w zakładce pliki do pobrania oraz projekty UE

szkolenia dofinansowane w 60-80 % przez UE

Koszt szkoleń:
Mikro i małe przedsiębiorstwa: 138,53 zł VAT zw.
Średnie: 207,80 zł VAT zw.
Duże: 277,07 netto + 23 % VAT

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy