Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

Analiza finansowa przedsiębiorstwa - szkolenie DOFINANSOWANE UE

Nazwa: Analiza finansowa przedsiębiorstwa - szkolenie DOFINANSOWANE UE
Koszt: do 200 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Adres: ul. Dolna Panny Marii 56 20-010, Lublin
Osoba kontaktowa: Ewelina Piątek
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2013-01-31
Termin zakończenia: 2013-02-01
Termin zgłaszania uczestnictwa: 2013-01-24

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel Ibis
Pełny adres: ul. Ostrobramska 36 04-118 - WARSZAWA
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Opis:

Program szkolenia

1) Wprowadzenie do analizy finansowej
a) Istota, cele, etapy analizy finansowej
b) Narzędzia rachunkowe wykorzystywane w analizach
c) Formy prezentacji wyników

2) Analiza działalności przedsiębiorstwa
a) Finansowe i pozafinansowe źródła informacji
b) Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
c) Identyfikowanie obszarów ryzyka i zarządzanie ryzykiem
d) Analiza SWOT
e) Strategiczna pozycja przedsiębiorstwa – macierz BCG

3) Wstępna analiza sprawozdań finansowych
a) Księgowe a analityczne sprawozdanie finansowe
b) Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i informacja dodatkowa - układ, treść, zakres analizy
c) Analiza pozioma, pionowa i porównawcza sprawozdań finansowych
d) Wstępna analiza wskaźnikowa

4) Analiza wskaźnikowa
a) Przyczynowa analiza rentowności przedsiębiorstwa - wskaźniki rentowności sprzedaży, aktywów, kapitałów własnych, piramida wskaźników Du Ponta
b) Koszty i ich analiza – klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, analiza kosztu jednostkowego
c) Próg rentowności i dźwignia operacyjna - wyznaczanie i praktyczne zastosowanie
d) Ocena sprawności działania – wskaźniki aktywności gospodarczej, rotacji, gospodarowania zasobami
e) Badanie płynności finansowej – czynniki kształtujące, przyczyny problemów z płynnością, wskaźniki oceny płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie f) Analiza struktury finansowania – ocena zadłużenia i zdolności do obsługi długu
g) Mechanizm dźwigni finansowej - koszt kapitału, optymalizacja struktury finansowania, dźwignia połączona

5) Pomiar i analiza wyników z punktu widzenia właścicieli kapitału
a) Mierniki ekonomicznej wartości dodanej - istota zysku rezydualnego
b) EVA – formuła obliczeniowa, tryb wdrażania, wymagane korekty danych księgowych
c) Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych – IRR, NPV

Szkolenie obejmuje 16 godzin lekcyjnych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiebiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

http://www.efs.gov.pl
Adresaci szkolenia

W szkoleniach mogą brać udział przedsiębiorstwa posiadające:

-siedzibę lub oddział, filię, na terenie województwa mazowieckiego,
-osoby zatrudnine na podstawie Kodeksu Pracy (umowa powołania, wyboru, mianowania, spółdzielcza umowa o pracę).

Pracownicy, którzy: są mieszkańcami województwa mazowieckiego w rozumieniu KC lub są zatrudnieni/wykonujacy prace na terenie województwa mazowieckiego(wyłącznie w rozumieniu Kodeksu Pracy). Mogą to być również osoby samozatrudnione.

Projekt skierowany jest do osób, które w swoich obowiązkach/na stanowiskach posługują się zagadnieniami prawnymi lub pełnią zadania związane z obszarem finansowym.

- kadra zarządzająca każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego)
- pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:

jak na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym rozpoznać najpoważniejsze sygnały o problemach finansowych firmy?
jakie metody stosowane w analizie finansowej pomagają ocenić wiarygodność finansową kontrahenta?
jak prognozować wielkości finansowe w przyszłości?
jak trafnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa i efektywnie przeprowadzić inwestycje?

Metodyka szkolenia
wykłady, analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, konsultacje
Organizacja szkolenia
* dokumenty zgłoszeniowe w zakładce pliki do pobrania oraz projekty UE

szkolenia dofinansowane w 60-80 % przez UE

Koszt szkoleń:
Mikro i małe przedsiębiorstwa: 138,53 zł VAT zw.
Średnie: 207,80 zł VAT zw.
Duże: 277,07 netto + 23 % VAT

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy