Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

Formy współpracy państw Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008

Nazwa: Formy współpracy państw Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008
Koszt: bezpłatnie
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: konferencja
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Młodych Dyplomatów WSH w Radomiu
Adres: ul. Traugutta 61 26-600 Radom woj. MAZOWIECKIE
Tematyka: Ekonomia, Nauki o polityce,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2008-12-09
Termin zakończenia: 2008-12-09
Termin przesyłania pełnego referatu: 2008-10-30
Termin zgłaszania uczestnictwa: 2008-10-15
Termin przesyłania abstraktów: 2008-10-15

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Pełny adres: ul. Traugutta 61, Aula 1
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie

Opis:

Cel konferencji:

Celem konferencji jest ukazanie oraz przedyskutowanie różnych aspektów form współpracy poszczególnych państw Unii Europejskiej. Przedmiotem rozpatrywanych badań będą: formy i kierunki współpracy, instytucje odpowiedzialne za kształtowanie tychże relacji oraz zasięg ich oddziaływania, a także różnice między działaniami i priorytetami poszczególnych państw Unii Europejskiej.

Ogólne założenia konferencji:

Formy współpracy państw Unii Europejskiej należą do podstawowych atrybutów działalności w ramach Unii Europejskiej. Jest to proces formułowania najważniejszych kwestii dotyczących rozwoju wspólnej polityki unijnej i zasad jej realizacji w poszczególnych sektorach.

Panel konferencji:
1.Formy współpracy państw Unii Europejskiej w latach 2004 – 2008

Case Study:
2.„Polityka regionalna Unii Europejskiej na przykładzie Radomia i regionu”
Panel dyskusyjny poprzedzony prezentacją – stan dzisiejszy i perspektywy w wymiarze społecznym i gospodarczym działań prowadzonych w zakresie polityki regionalnej-Debata Społeczna

Organizator:
Koło Naukowe Młodych Dyplomatów Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu
Współorganizator:
Koło Naukowe Młodych Dyplomatów SGGW w Warszawie

Wymagania dotyczące referatów:
1. strona tytułowa z nazwą uczelni, imieniem i nazwiskiem studenta, tytułem pracy i miejscem napisania, opiekun naukowy
2. spis treści, bibliografia
3. maksymalnie 10 stron formatu A4
4. odstępy między wierszami 1,5
5. przypisy na dole strony pod tekstem
6. tytuł rysunku na dole, tabeli na górze obiektu
7. Abstrakt 200 – 300 słów w języku angielskim

Zgłoszenia na Konferencję wraz z abstraktem (200 – 300 słów) prosimy przesłać do 15.X.2008. na adres e-mail: polszewski@wsh.pl w tytule wpisując „Konferencja – grudzień/zgłoszenie”

Artykuły prosimy nadsyłać do 30.X.2008 roku na adres e-mail: polszewski@wsh.pl w tytule wpisując „KONFERENCJA –GRUDZIEŃ”

Autorzy zakwalifikowani do wygłoszenia referatu zostaną poinformowani o tymże fakcie w okresie dwóch tygodni od jego nadesłania

Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie podany do publicznej wiadomości do 15. XI. 2008 roku.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy