Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> mazowieckie

TECHNOLOGIE ADC DLA ŚLEDZENIA POCHODZENIA TOWARÓW - KODY KRESKOWE czy KODY ELEKTRONICZNE?

Nazwa: TECHNOLOGIE ADC DLA ŚLEDZENIA POCHODZENIA TOWARÓW - KODY KRESKOWE czy KODY ELEKTRONICZNE?
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
Adres: Wyzwolenia 27 43-190 Mikołów woj. śląskie
Osoba kontaktowa: tel.: 032 738 51 90 fax: 032 738 51 91
Tematyka: Ekonomia, Logistyka, Nauki techniczne,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-04-20
Termin zakończenia: 2009-04-21

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pałac Łochów
Pełny adres: ul. M. Konopnickiej 1
Miasto: Łochów
Województwo: mazowieckie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Niniejsze szkolenie ma na celu przekazanie potencjalnym użytkownikom technik ADC wiedzy, w jaki sposób należy podejść do wdrażania kodów kreskowych lub identyfikatorów radiowych tak, aby uzyskać najwięcej korzyści (wiedza o rzeczywistych stanach magazynowych, efektywne traceability, itp.).

Szkolenie skierowane jest do:
.

Program szkolenia:
Automatyczna identyfikacja (ADC) jest techniką, której nie można pominąć mówiąc o efektywnym śledzeniu pochodzenia towarów – zwłaszcza spożywczych. Bez technik ADC żaden magazynowy system logistyczny nie będzie funkcjonował produktywnie. Należy jednak pamiętać, że automatyczną identyfikację nie stanowią tylko urządzenia do tego celu służące: czytniki, drukarki czy terminale przenośne. Nie wystarczy mieć na opakowaniach nadrukowane kody kreskowe, trzeba jeszcze wiedzieć, jak je wykorzystać i jakie symboliki są bezpieczne dla globalnych łańcuchów dostaw, w których komunikują się ze sobą różnorakie jego ogniwa. Bezpieczne symboliki kodów kreskowych to te, w których zakodowano dane podlegające ogólnie przyjętym zasadom i regułom identyfikacyjnym. Zasady te sankcjonuje międzynarodowy system jednoznacznego i unikalnego oznaczania wszelkich form opakowaniowych w taki sposób, aby nigdy i nigdzie się one nie zdublowały.
RFID - nowa technologia identyfikacji, nazywana niekiedy „radiowym kodem kreskowym” z jednej strony nakierowuje tok rozumowania tylko na zmianę medium z kodu kreskowego na fale radiowe, z drugiej jednak strony, oferuje nowe, niespotykane dotąd możliwości opisania produktu na elektronicznej etykiecie umieszczonej wprost na każdym opakowaniu z produktem. Identyfikatorem wówczas jest elektroniczny kod produktu EPC (Electronic Product Code), którego konstrukcja jest przygotowana dla zastosowań globalnych a komercjalizacją zastosowań zajmuje się specjalnie powołana do tego celu organizacja non profit o nazwie EPCglobal Inc.
Dzień pierwszy:
Wykorzystanie kodów kreskowych zgodnie z międzynarodowymi standardami.
1. Wstęp
2. Przegląd zastosowań informatyki w zarządzaniu łańcuchami dostaw
3. Międzynarodowe identyfikatory pozycji materiałowych (system GS1)
4. Zastosowania kodów kreskowych w magazynie
5. Najczęstsze błędy w oznaczeniach kodowych
6. Etykieta logistyczna - szczególny przypadek zastosowania kodów kreskowych w łańcuchach dostaw
7. Techniki automatycznej identyfikacji
8. Istotne cechy magazynowych systemów informatycznych WMS
9. Inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów kreskowych i systemu WMS
10. Prezentacja wykorzystania kodów kreskowych "na żywo" (System MaGS1)
Dzień drugi:
Globalne zastosowania technologii RFID
1. Historia powstania oraz etapy rozwoju technologii RFID
2. Fizyczne zasady działania technologii RFID
3. Przegląd różnych rozwiązań RFID – sposoby komunikacji, dostępne częstotliwości
4. Przegląd dostępnych na rynku komponentów technicznych – czytników, tagów, drukarek RFID
5. Okiełznać fale radiowe – kolizyjność odczytu i inne rozpoznane problemy
6. Identyfikatory RFID i kryteria ich wyboru
7. RFID w Twojej firmie – wybór technologii
8. Komponenty sieci EPCglobal: middleware, EPC-IS, ONS, EPC-DS
9. Transformacja numerów GS1 do formatu EPC
10. Prezentacja działania sieci EPCglobal "na żywo" (Portable Demo)

Informacje o prelegentach:
* Ekspert w zakresie projektowania procesów technologicznych, posiada duże doświadczenie zawodowe uzyskane podczas pracy w przemyśle przy projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w obszarach dystrybucyjnych i produkcyjnych.
Nadzorował projekt wdrażania zunifikowanej etykiety logistycznej w ponad stu polskich przedsiębiorstwach, uczestnikach rozległych sieci dostaw. Jest zaangażowany w rozwój zastosowań elektronicznego kodu produktu (EPC/RFID) dla sieci dostaw, popularyzuje wiedzę nt. efektywnego monitorowania przemieszczania jednostek logistycznych w sieciach dostaw („traceability”).
Ponadto jest kierownikiem lub głównym realizatorem wielu utylitarnych projektów konsultingowych, a także autorem książek: „Informatyka dla logistyki” i „Informatyka w magazynie” oraz wielu artykułów opisujących problematykę wdrożeniową, publikowanych w czasopismach logistycznych (Logistyka) i informatycznych (Computerworld).

* Kierownik obszaru badawczego dotyczącego EPC/RFID, koordynator projektów związanych z technologią EPC/RFID. Zajmuje się wszystkimi działaniami związanymi z tą technologią, realizowanymi w ramach (GS1 Polska). Specjalizuje się w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi oraz monitoringu trendów światowych zarówno w kontekście rozwoju technologicznego jak i postępów w zakresie wdrażania technologii EPC/RFID.
Jest członkiem grup roboczych EPCglobal zajmujących się opracowywaniem standardów technologii EPC. Uczestniczy także w projektach międzynarodowych poświęconych tematyce EPC/RFID.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1390,00 zł - CENA PROMOCYJNA: 1290,00 zł przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę.
Cena zawiera:
koszty organizacji szkolenia, materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia, imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu, pełne wyżywienie, koszt noclegu w pokoju 2-osobowym

Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Płatności za szkolenie należy dokonać na mniej więcej tydzień przed szkoleniem, po otrzymaniu drogą mailową od PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia potwierdzenia uczestnictwa. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury pro-forma.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na Karcie Zgłoszenia, którą należy wypełnić, wydrukować i przesłać faksem lub na nasz adres mailowy.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy