Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Nazwa: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.:081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-05-20
Termin zakończenia: 2009-05-22

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel Wersal***
Pełny adres: ul. Hotel Wersal***
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodykami, technikami i narzędziami zarządzania projektami min : poznanie podstaw metodycznego zarządzania projektem, technik planowania działań i zasobów, podstaw rachunkowości zarządczej, technik monitorowania projektu, budowania i zarządzania zespołem projektowym, narzędzi wspomagających zarządzanie projektem -MSProject .

Zakres i specyfika szkolenia oparta jest o „dobre praktyki” zarządzania projektami. Szkolenie przeprowadza uczestników krok po kroku przez wszystkie procesy zarządzania projektami. Uczestnicy poznają wzorce dokumentacji projektowej, samodzielnie wykonują zadania oparte o studium przypadku, wypracowują synergiczny sposób współpracy grupowej, poznają zarówno aspekty twarde jak i miękkie zarządzania projektem.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili
- określać cele projektu i definiować jego założenia,
- opracować strukturę projektu ,strukturę podziału prac oraz harmonogram
- zbudować zespół projektowy i kierować nim
- zastosować narzędzia monitorowania i kontroli realizacji projektu
- zarządzać ryzykiem w projekcie
- rozliczać projekt

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest dla kadry zarządzającej, kierowników projektów, kierowników pionów funkcyjnych, kierowników i członków zespołów zadaniowych, analityków .

Program szkolenia:
1Podstawy zarządzania projektami
Definicja i ograniczenia projektu
Obszary zarządzania projektami
Struktura organizacyjna projektu
Projekty w organizacjach
Elementy analizy i planowania projektu
Model fazowy projektu
2Warsztaty analizy projektu
Analiza problemu
Analiza i definicja celów
Macierz logiczna projektu
Uzasadnienie biznesowe projektu
Zespół sterowania projektem
3Planowanie zakresu projektu
Struktura podziału prac WBS
Diagram sieciowy
Zapasy czasu zadań
Ścieżka krytyczna
Łańcuch krytyczny
Wykres Gantta
Bilansowanie zasobów
Pakiety prac
4Zespoły w środowisku projektowym
Cykl życia zespołu
Zarządzanie zespołem projektowym
Struktury zespołów projektowych
Role grupowe wg Belbina
Test ról grupowych
5Monitorowanie projektu
Proces monitorowania projektu
Zarządzanie zmianą
Plan bazowy projektu
Trend kamieni milowych
Metoda wartości wypracowanej (Earned Value)
Analiza opłacalności inwestycji
Metody dyskontowe
Przepływy finansowe w projekcie
Koszty bezpośrednie i pośrednie
Rachunek kosztów działań
6Zarządzanie ryzykiem w projektach
Plan zarządzania ryzykiem
Identyfikacja ryzyka
Analiza ilościowa i jakościowa ryzyka
Mapa ryzyka
Planowanie reakcji na ryzyko
Metoda punktowa szacowania ryzyka
7Komunikacja w projekcie
Plan komunikacji
Rodzaje dokumentacji projektowej
Zdarzenia projektowe
Raporty
8Warsztaty Microsoft Project
Definiowanie projektu
Planowanie zadań
Planowanie zasobów
Bilansowanie zasobów
Definiowanie planu bazowego
Wprowadzanie postępu realizacji zadań
Monitorowanie odchyleń

Informacje o prelegentach:
Znany i ceniony trener z dużym doświadczeniem praktycznym. Posiada certyfikaty dwóch najważniejszych metodyk: PRINCE2™ oraz PMP©. Doświadczenie zdobył przy realizacji projektów na poziomie międzynarodowym oraz lokalnym. Jest członkiem: Project Management Institute (PMI) oraz Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP). Realizuje projekty zarówno dla dużych korporacji o różnym profilu działalności jak i sektora publicznego. Bierze czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, jest prelegentem oraz autorem materiałów i publikacji z zakresu zarządzania projektami. Prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach, ale przede wszystkim specjalizuje się w szkoleniach dla pracowników przedsiębiorstw i instytucji z zakresu zarządzania projektami.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1770zł - dopłata do pok. 1-os. wynosi 270zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
15% - przy zgłoszeniu 3 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy