Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

Zarządzanie emocjami i komunikacja interpersonalna

Nazwa: Zarządzanie emocjami i komunikacja interpersonalna
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Nauki o poznaniu i komunikacji, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-05-20
Termin zakończenia: 2009-05-22

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul. Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Wśród kompetencji psychospołecznych potrzebnych współczesnemu człowiekowi istotną rolę pełni inteligencja emocjonalna rozumiana jako zarządzanie emocjami. Proponowane szkolenie zwiększa poziom świadomości własnych uczuć, zasobów i ograniczeń oraz ćwiczy empatię i uważność na innych. W wyniku treningu uczestnicy mogą lepiej rozumieć siebie oraz całokształt sytuacji drugiego człowieka, jego potrzeb, postaw, lęków i mechanizmów obronnych, co może zaowocować bardziej satysfakcjonującymi kontaktami zawodowymi.
Szkolenie ukierunkowane jest na poszerzenie zawodowych kompetencji emocjonalnych, umiejętności kontroli emocji w sytuacjach stresów zawodowych oraz umiejętności porozumiewania się ze współpracownikami ,klientami firmy co przekłada się na skuteczność działania w pracy.

Celem treningu jest:
• poznanie istoty emocji oraz mechanizmów powstawania stresu,
• odkrycie i wzmocnienie wewnętrznych filarów utrzymujących równowagę emocjonalną,
• nauczenie się sposobów zmiany swojego stanu emocjonalnego, poprzez wykorzystanie technik relaksacyjnych,
• poszerzenie umiejętności radzenia sobie z inwazyjnymi klientami
• nabranie umiejętności nawiązywania i utrzymywania konstruktywnych relacji z innymi ludźmi.
• Poznanie technik dobrego porozumiewania się
• Rozwijanie uczciwej i otwartej komunikacji

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do menadżerów i pracowników , którzy pozostają w stałych, intensywnych relacjach z innymi ludźmi , są narażeni na ciągły stres.
Umiejętność utrzymania równowagi emocjonalnej oraz dobrej kondycji psychofizycznej jest w ich sytuacji szczególnie ważna.

Program szkolenia:
Wprowadzenie do świata emocji.
• Mechanizmy powstawania uczuć i emocji.
• Emocje "pozytywne" i "negatywne" i ich wpływ na tworzenie się relacji między ludźmi.
• Nauka języka emocji, czyli zrozumienie tego co się dzieje ze mną i z innymi ludźmi.
Stres nie musi nas wyniszczać:
• Co to jest stres i jak rozpoznawać poszczególne jego poziomy?
• Źródła i rodzaje stresu.
• Techniki relaksacyjne ułatwiające zadbanie o równowagę emocjonalną:
 trening autogenny,
 praca z oddechem,
 ćwiczenia oddechowe i rozciągające,
 techniki wizualizacji,
 ćwiczenia poprawiające koncentrację i pozom wewnętrznego spokoju,
Emocje a poczucie własnej wartości:
• Filary poczucia własnej wartości.
• Wpływ poczucia własnej wartości na efektywność i skuteczność działania w życiu zawodowym i prywatnym (poczucie kontroli nad sytuacją);
• Wpływ systemu przekonań na nawykowe reakcje i najczęściej odczuwane emocje (eliminacja niekorzystnych wzorców zachowań).
• Techniki zmiany osłabiających przekonań.
Jak lepiej rozumieć siebie i innych w procesie komunikacji?
 Najpierw słuchaj, potem mów. Odkrywanie własnych barier utrudniających uważne słuchanie.
 Nieporozumienia i możliwość ich unikania
 Cechy dobrego komunikatu.
 Co to znaczy być spójnym w komunikacji?
 Wejdź w cudze buty czyli empatia jako wsparcie dobrej komunikacji.
 Inteligencja emocjonalna jako warunek elastyczności w komunikacji.
Asertywność jako narzędzie kontroli emocji:
• Jak wyrażać gniew i złość?
• Zasady formułowania krytyki konstruktywnej.
• Zachowanie ukierunkowane na cel.

Informacje o prelegentach:
– trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego.Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami
zarządzania ludźmi , komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo –szkoleniowych .Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1695zł - dopłata do pok. 1-os. wynosi 270zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
15% - przy zgłoszeniu 3 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy