Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

TRENING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH W ZAKRESIE WYWIERANIA WPŁYWU NA ROZMÓWCĘ I SŁUCHACZA. JĘZYK PERSWAZJI I „MAGICZNYCH SŁÓW”

Nazwa: TRENING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH W ZAKRESIE WYWIERANIA WPŁYWU NA ROZMÓWCĘ I SŁUCHACZA. JĘZYK PERSWAZJI I „MAGICZNYCH SŁÓW”
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.:081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Nauki o poznaniu i komunikacji, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-03-16
Termin zakończenia: 2009-03-18

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul. Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest:
-odkrycie i wzmocnienie wewnętrznych filarów utrzymujących psychiczną równowagę wewnętrzną podczas kontaktów zawodowych
-przypomnienie zasad konstruktywnej komunikacji werbalnej
- usprawnienie technik dobrego porozumiewania się
-poznanie zasad argumentacji perswazyjnej
- przygotowanie uczestników szkolenia do konstruktywnego i rzeczowego rozwiązywania trudnych sytuacji związanych z wypowiedziami i zachowaniami osób( stron w konflikcie),
- uwewnętrznienie technik skutecznie broniących przed presją i manipulacją,
-wypracowanie spokojnego rzeczowego podejścia do trudnych sytuacji konfliktujących interlokutorów,
-poznanie istoty emocji oraz mechanizmów powstawania stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie przeznaczone jest dla sędziów ,adwokatów, radców prawnych oraz innych osób , których praca bardzo ściśle związana jest z umiejętnościami komunikacyjnymi, zarówno w zakresie słuchania i wyciągania wniosków, jak i właściwym kierowaniu informacji werbalnych oraz komunikatów niewerbalnych w kierunku rozmówcy /przesłuchiwanych stron/.

Program szkolenia:
1. Komunikacja interpersonalna, formy procesu, bariery komunikacyjne, zakłócenia.
- zasady efektywnego słuchania,
- udzielanie informacji zwrotnych- pozytywnych i negatywnych,
-budowanie konstruktywnej informacji- reguły argumentacji jednostronnej i dwustronnej, argumenty centralne i peryferyjne, efekt pierwszeństwa i świeżości itp.,
- efektywna komunikacja werbalna- podobieństwo prowadzenia rozmowy przez nadawcę i odbiorcę,
- komunikacja niewerbalna jako kanał ustalania stosunków międzyludzkich,
- typy ekspresji niewerbalnej( mimika ciała, proksemika, parajęzyk, odzwierciedlenie, specyficzne gesty, rytm oddychania, ton głosu, tempo mówienia);
- poznanie własnych wewnętrznych możliwości utrudniających lub ułatwiających kontakt z rozmówcą.

2. Wywieranie pożądanego wpływu na ludzi.

- Zasady wpływu społecznego- mechanizmy działania, możliwości wykorzystania, oraz sposoby obrony przed manipulacją( asertywna odmowa, „zdarta płyta”, zamiana oceny na opinię, uprzedzanie krytyki i poszukiwanie krytyki, stawianie granic, ingracjacja)
- Sztuka porozumiewania się z ludźmi, czyli jak być właściwie zrozumianym i pozytywnie odbieranym przez innych,
- Stosowanie języka perswazji i „magicznych słów” skutecznie działających na podświadomość rozmówcy,
- Symptomy kłamstwa potencjalnego,
- Strategie podejmowania decyzji i strategie przekonywania oraz wynikające stąd możliwości przekonywania,
- Komunikacja niewerbalna jako podstawa kontaktu na poziomie podświadomym- strategie i techniki,
- Wpływ gospodarowania przestrzenią na zrozumienie i emocjonalny odbiór treści wypowiedzi,
- Przejmowanie przewagi w prowadzeniu komunikacji z ludźmi.

3. Panowanie nad emocjami i stresem w kontaktach zawodowych.
- Natura i struktura emocji,
- Metody pomocne w opanowaniu niepożądanych emocji,
- Sposoby osiągania pożądanych stanów emocjonalnych,
- Możliwości zwiększenia potencjału swojej intuicji,
- Asertywne reagowanie na krytykę,
- Asertywna konfrontacja przekonań( wyrażanie krytyki i oczekiwań),
- Relaks w pracy i w domu.

METODYKA ZAJĘĆ :
Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową w oparciu o przykłady z pracy zawodowej uczestników. Wykorzystane są również gry symulacyjne oraz praca z kamerą video.

Informacje o prelegentach:
Dr nauk humanistycznych ,psycholog, licencjonowany trener- Certified practitioner of Art of Neuro-Linguitic Programming in Poland, członek PTP(Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).Ceniony trener , od 14 lat prowadzi zajęcia na renomowanych wyższych uczelniach oraz szkoli kadrę kierowniczą i pracowników administracji państwowej oraz wielu znanych firm w Polsce . Konsultant biznesowy ,autor projektów doradczo-szkoleniowych dla firm min. opracowania i wdrożenia „ Systemu komunikacji wewnętrznej „ , „ Systemu ocen pracowniczych„,”Badania zadowolenia pracowników” dla dużych Banków. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla osób dorosłych z zakresu umiejętności psychospołecznych. Stały współpracownik Masters CSB , wysoko oceniany przez uczestników naszych szkoleń .
Koszt i warunki udziałuCeny:
1680zł - dopłata do pok. 1-os. wynosi 240zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji : bez zakwaterowania i wyżywienia , cena : 1250 zł

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem.
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy