Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Nazwa: SKUTECZNE PRZYWÓDZTWO TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Nauki o poznaniu i komunikacji, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-04-23
Termin zakończenia: 2009-04-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul. Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest: przekazanie praktycznej wiedzy i doskonalenie umiejętności pełnienia ról kierowniczych.
Dowiecie się Państwo m.in.:
- jak elastycznie posługiwać się różnorodnymi stylami zarządzania
- jak zostać liderem dla innych
- jak wyznaczyć cele i kontrolować realizację zadań
- jak inspirować siebie i podwładnych do realizacji zamierzonych celów
- jak motywować pracowników do efektywniejszej pracy
- jak rozwiązywać konflikty i twórczo je wykorzystywać.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej na różnych poziomach zarządzania
/menadżerów operacyjnych, kierowników zespołów handlowych , zespołów projektowych .../

Program szkolenia:
I. KIEROWANIE I ZARZĄDZANIE – jak dopasować preferowany przez siebie styl zarządzania do stylu najbardziej pożądanego przez pracowników i organizację
* czynniki warunkujące sprawne zarządzanie personelem
* style i metody kierowania
* sukces indywidualny, a sukces zespołu – dylematy i sprzeczności
II. JAK KIEROWAĆ WŁASNYM ROZWOJEM
* organizacja pracy własnej
* zarządzanie czasem pracy, planowanie zadań i czynności
* wyznaczanie celów i metody ich realizacji
III. TO, ŻE JESTEŚ LIDEREM, NIE CZYNI CIĘ AUTOMATYCZNIE KIMŚ
* co czyni lidera?
* co robić samemu, a co z pomocą grupy
* czy jesteś asertywnym menedżerem?
* prawa asertywności – zrób bilans „opłacalności” swoich zachowań
* asertywne przekazywanie własnych opinii/przekonań
IV. JAK OPRZEĆ SIĘ PRESJI I MANIPULACJI W ZARZĄDZANIU
* radzenie sobie z presją i manipulacją
* zamiana oceny na opinię
* radzenie sobie z krytyką i atakiem
* podstępne praktyki stosowane przez pracownika
* sygnały dostępu (elementy odkrycia się partnera rozmowy)
* „zdarta płyta” * zamglenie
V. JAK ZARZĄDZAĆ PRZEZ DELEGOWANIE UPRAWNIEŃ
* warunki właściwego delegowania uprawnień
* miejsce i obszar delegowania
* podział uprawnień pomiędzy linią a sztabem
* motywacyjna rola delegacji
VI. JAK MOBILIZOWAĆ PRACOWNIKÓW DO SKUTECZNEGO DZIAŁANIA
* wzorce motywacyjne niezbędne do efektywnego funkcjonowania firmy i metody ich uruchamiania * rodzaje oddziaływań motywacyjnych (motywacyjne funkcje płac, pozapłacowe oddziaływania motywacyjne)
* kary i nagrody jako instrument oddziaływania na pracownika – skuteczność i ograniczenia sposób kierowania, przydział zadań oraz zakres autonomii pracowniczej jako źródło motywacji
VII. MOTYWACJA A SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH
* założenia systemu ocen
* samoocena pracownika
* okresowa rozmowa oceniająca
* plany dotyczące przyszłości zawodowej pracownika
VIII. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I ICH ROLA W BUDOWANIU CECH LIDERA
* autodiagnostyka własnego stylu reagowania na konflikt
* strategie rozwiązywania konfliktów (gry symulacyjne)
* konwencjonalne i niekonwencjonalne techniki łagodzenia sporów
* wiarygodność przełożonego i jej wpływ na rozwiązywanie konfliktów

Informacje o prelegentach:
– psycholog, licencjonowany trener – Certyfikat Practitioner of Art. Of Neurolinguistic Programming, członek PTP, wykładowca w renomowanych szkołach zarządzania. Konsultant i autor projektów szkoleniowo-doradczych dla wielu firm różnej wielkości.Doświadczony trener umiejętności psychospołecznych, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji, umiejętności menedżerskich, systemów motywacyjnych i ocen pracowniczych. Trener wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1820zł - dopłata do pok. 1-os. wynosi 240zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - prz zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
15% - przy zgłoszeniu 3 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy