Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

PROFESJONALNY MENEDŻER – SZTUKA KIEROWANIA

Nazwa: PROFESJONALNY MENEDŻER – SZTUKA KIEROWANIA
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia, Nauki o poznaniu i komunikacji, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-02-23
Termin zakończenia: 2009-02-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul. Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest:
Podniesienie jakości i efektywności pracy z podwładnymi oraz zaangażowania w pracę podległych zespołów poprzez uporządkowanie wiedzy, rozwój umiejętności i pożądanego nastawienia Menedżerów w dwóch głównych obszarach swojego działania:
Ü WYMAGAM
- organizacja pracy zespołu, zlecanie i delegowanie zadań, egzekwowanie ich wykonania, rozmowy dyscyplinują, etc.
Ü WSPIERAM
- budowanie i utrzymywanie dobrych relacji w zespole, motywowanie i pobudzanie do zaangażowania, chwalenie, dziękowanie, etc.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, kierowników, liderów zespołów, jednym słowem dla wszystkich menedżerów odpowiedzialnych w swoich firmach za zarządzanie zespołami lub zespołami projektowymi.

Program szkolenia:
Wprowadzenie do programu
Ü Poznajmy się – ćwiczenie,
Ü Oczekiwania Uczestników , cele szkolenia,
Ü Sprawy organizacyjne: program szkolenia, metody pracy, materiały, etc.
Ü Oblicza przywództwa (studium przypadku).

Standardy i nawyki – po co to komu?
Od zarządzania sobą do zarządzania innymi
 Nawyki skutecznego działania
 Niezależność osobista
 Współpraca w zespole
 Już nie 7, ale 8 nawyków ludzi wysoce efektywnych. Droga od proaktywności oraz niezależności do współzależności i synergii w pracy zespołowej – Covey
Od zarządzania do przywództwa
 Poganiać ludzi czy inspirować? Od dyktatury do demokracji. Który sposób kierowania ludźmi jest najlepszy? – dylematy Lidera
 Budowanie i utrzymywanie autorytetu
Rola Kierownika:
 Funkcja WSPIERAM
 Funkcja WYMAGAM
Motywowanie pracowników
 Piramida potrzeb (Masłow)
 Motywatory i demotywatory (Herzberg)
 Pracownicy typu X i pracownicy typu Y – McGregor.
 Jak zmniejszać poziom demotywacji i zwiększać poziom motywacji?
 Wzmacnianie pożądanych zachowań pracowników
 Udzielanie informacji zwrotnej pozytywnej (dziękowanie, chwalenie)
Zarządzanie sytuacyjne
 Styl kierowania dobrany do sytuacji i do osoby
 Założenia zarządzania sytuacyjnego. „Cykl życia pracownika w firmie” – Blanchard
 Co czyni „sytuację”? – poziomy zmotywowania / zaangażowania, a poziomy fachowości / kompetencji członków naszych zespołów
 Liderowanie adekwatne do poziomu „dojrzałości” podwładnego
Praca z zespołem
 Cykl życia zespołu, wynikające z niego sytuacje i potrzeby pracowników
 Właściwe podejście Menedżera
 Sprawne prowadzenie rozmów z pracownikami
Realizowanie zadań
 Samoorganizacja oraz zarządzanie priorytetami i czasem zespołu
 Najczęściej popełniane błędy w delegowaniu. Jak zrobić to skutecznie?
 Skuteczny standard zlecania zadań
 Monitorowanie zadań
 Udzielanie informacji zwrotnej negatywnej (dyscyplinowanie, korygowanie)
 Elementy asertywności w trudnych sytuacjach
 Sztuka konstruktywnej krytyki
Zaplanowanie własnej pracy nad kompetencjami po szkoleniu
 Jak uczą się dorośli
 Zasady nauki przez doświadczenie (Kolb)
 Etapy rozwoju kompetencji
Podsumowanie i ewaluacja szkolenia
Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:
Trener, Coach, Konsultant, Trainer’s Supervisor,
Action Learning Set Adviser. Posiada certyfikat Practitioner in Art. of NLP,jest stypendystą Montanuniversitat Leoben w Austrii ,członkiem Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania oraz klubu trenera . Od 1998r prowadzi szkolenia na różnych poziomach w strukturach organizacyjnych firm polskich i międzynarodowych oraz zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Doświadczenie menedżerskie i sprzedażowe zdobywał pracując w firmach różnych branż min paliwowej ,opakowań ,mediach .Jest autorem wielu publikacji w czasopismach branżowym min.„Delegowanie zadań”, „ Jak rozwijać samodzielność pracowników?”- „Poradnik Menedżera”,”Doradca Dyrektora Personalnego” .Specjalizuje się w szkoleniach z efektywności osobistej
I zespołowej, umiejętności menedżerskich ,prezentacji i wystąpień publicznych oraz umiejętności sprzedażowych i obsługi klienta . Absolwenci treningów wysoce cenią jego bezpośredni, ciepły, pełen zaangażowania i humoru styl prowadzenia zajęć oraz unikalną umiejętność obrazowania treści szkoleń przykładami z praktyki codziennego życia.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1890 zł - dopłata do pok. 1-os. 240 zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 01.01.2009
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 01.01.2009
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy