Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

PROFESJONALNA ASYSTENTKA / SEKRETARKA - ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM

Nazwa: PROFESJONALNA ASYSTENTKA / SEKRETARKA - ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia, Nauki o poznaniu i komunikacji, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-06-22
Termin zakończenia: 2009-06-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul. Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych i interpersonalnych niezbędnych w pracy na stanowisku sekretarki i asystenta, a więc min:
-doskonalenie umiejętności komunikowania się z szefem oraz klientami
wewnętrznymi i zewnętrznymi podczas kontaktów osobistych i przez telefon;
-zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat zasad kreowania profesjonalnego wyglądu w miejscu pracy;
-doskonalenie umiejętności psychospołecznych podnoszących jakość pracy .
-zapoznanie z systemami kancelaryjnymi, sposobami rejestracji, klasyfikacji pism i informacji oraz pełnym trybem postępowania z informacją, jej zbieraniem, przetwarzaniem, przekazywaniem i archiwizowaniem.
- poznanie zasad prowadzenia korespondencji- sporządzania dokumentów na komputerze i redagowania pism służbowych , wykorzystania środków technicznych do zwiększenia efektywności pracy .
- poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania
podróży służbowych szefa i postępowania podczas jego nieobecności.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do pracowników sekretariatów, asystentów dyrektorów zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej .

Program szkolenia:
1. Wpływ kultury osobistej asystentki / asystenta dyrektora na tworzenie wizerunku firmy – sposoby podniesienia skuteczności w budowaniu wizerunku organizacji i jego wpływ na budowanie relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa, sekretariat jako część biura, sprawność działania sekretariatu, obowiązki asystentki- sekretarki, funkcje sekretariatu.
2. Sprawna komunikacja z klientem, współpracownikami i szefem
* rozwijanie precyzji w komunikacji * techniki poprawiające porozumiewanie się * bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania * kontrola emocji *, zjawisko „przeniesienia” i „indukowania agresji”, sztuka wywierania wpływu na klienta wewnętrznego i zewnętrznego poprzez perswazję,” podążanie za”, paradoks i inne techniki, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, usuwanie obiekcji i zastrzeżeń klienta, standardowe i niestandardowe techniki rozwiązywania konfliktów, mowa ciała i jej wpływ na budowanie prawidłowych relacji.
3. Obsługa interesantów w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym
* przyjmowanie gości i interesantów w sekretariacie i gabinecie szefa, obsługa klienta przez telefon, trudne procedury w obsłudze interesantów przez telefon, emocje okazywane podczas rozmów przychodzących oraz ich wpływ na decyzję klienta, szybkie metody przynoszące relaks w miejscu pracy.
4. Autoprezentacja
* rola stroju w życiu zawodowym * sekrety profesjonalnej prezentacji, wizerunek w biznesie * pozytywne oddziaływanie na otoczenie * stylizacja – dobór fryzury,ubioru do typu urody, sylwetki * kolorystyka ubioru i jej wpływ na otoczenie * pokaz makijażu– techniki wykonywania makijażu, korekcja twarzy.
5. Organizacja pracy w kancelarii i sekretariacie
Znaczenie i zasady pracy biurowej, specyfika pracy* Obieg dokumentacji w firmie* Instrukcja kancelaryjna , systemy kancelaryjne* Rodzaje współczesnej dokumentacji biurowej * Przyjmowanie dokumentów wpływających do firmy* nadawanie dokumentów wychodzących z firmy *Sposób prowadzenia dziennika korespondencji* Segregowanie dokumentacji firmy i jej rozdzielanie wg przeznaczenia*
Sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacji * terminarz- plan pracy szefa, współpraca z szefem * Organizowanie czasu pracy*
6. Zasady komunikacji pisemnej z klientami
* pisma zewnętrzne i wewnętrzne *elementy składowe treści pisma (wprowadzenie,
przedstawienie problemu, uzasadnienie, wnioski) w zależności od rodzaju korespondencji, budowa tekstu reklamowego,* metody redagowania pism (indukcyjna i dedukcyjna),*wymogi stylu pism,
* skróty w korespondencji, *zasady dzielenia wyrazów w korespondencji, znaki interpunkcyjne i symbole
* sposoby wyróżniania elementów pisma, numeracja wielostopniowa i dziesiętna,
* kształtowanie public relations w korespondencji, zasady edycji tekstu,
* układy graficzne pism (blokowy i a linea); zasady ich sporządzania na komputerze,
*sporządzanie pism na blankietach korespondencyjnych, papierze bez nadruku, pisma z tytułem, formularze (rejestry telefonów)- rozmieszczenie elementów pisma w edytorze Word,
*wykorzystanie edytora do sporządzenia korespondencji (szablony i wzorce, własne szablony, marginesy, układ strony, nagłówek i stopka, wcięcia i odstępy, podziały wierszy, operacje na czcionkach),
* użycie tabulatora, tabeli i wcięcia w zależności od rodzaju pisma,
* korespondencja seryjna w adresowaniu kopert, etykiet i nagłówków pism, tworzenie i korzystanie z adresowych baz danych odbiorców,
*paginacja stron
7 Przygotowanie podróży służbowej szefa
*uzgodnienie programu i umówienie rozmówców na określony termin w określonym miejscu
*przygotowanie odpowiednich dokumentów ,materiałów ,informacji
*ustalenie sposobu kontaktowania się z szefem
*przygotowanie informacji lub relacji z ważniejszych wydarzeń podczas jego nieobecności
*Wypełnienie druku i rozliczanie delegacji służbowej, jeśli firma jest mała
8.Archiwizacja dokumentów
Podział na grupy dokumentów archiwalnych* Podstawowe oznaczenia dokumentów archiwalnych * Przekazanie akt do archiwum *Spis zdawczo – odbiorczy * Spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę *Sposoby zabezpieczania i przechowywania dokumentacji * Zasady archiwizowania dokumentów * Ustawowe okresy przechowywania danych

Informacje o prelegentach:
-psycholog, doświadczony trener umiejętności psychospołecznych z certyfikatem NLP, wykładowca wyższej szkoły bankowości finansów i zarządzania, stały współpracownik CSB, wysoko ceniony przez uczestników szkoleń.
– wizażysta, właścicielka firmy image, koordynator i trener wizażystek w Max Factor, wykładowca stylizacji i wizażu.
– doświadczony wykładowca,praktyk, specjalista z zakresu korespondencji biurowej i dokumentacji kancelaryjnej ,organizacji pracy biura i sekretariatu .
Koszt i warunki udziałuCeny:
1875 zł - dopłata do pok. 1-os. wynosi 320 zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 01.01.2009
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 01.01.2009
15 - przy zgłoszeniu 3 osób do 01.01.2009
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy