Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nazwa: ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Logistyka,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-03-23
Termin zakończenia: 2009-03-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel Wersal***
Pełny adres: ul. Tetmajera
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie magazynów: logistyków, kierowników i ich zastępców oraz całej kadry magazynowej przedsiębiorstwa.

Szkolenie skierowane jest do:
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji funkcjonowania magazynów, poszukiwania możliwości składowania i usprawnienia przepływu towarów w poszczególnych rodzajach magazynów.
Uczestnicy zapoznają się z obowiązkami pracodawcy i personelu magazynowego oraz regulacjami prawnymi w tym obszarze.

Uczestnicy otrzymują zestaw materiałów wykorzystywanych w trakcie szkolenia oraz stanowiących pomoc w pracy zawodowej po jego zakończeniu.

Program szkolenia:
1. MIEJSCE I ROLA MAGAZYNÓW W LOGISTYCE PRZEDSIĘBIORSTWA
W REALIACH GOSPODARKI RYNKOWEJ
 znaczenie i zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw

2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE
 relacje
 zakresy obowiązków
 odpowiedzialność osób funkcyjnych
 obieg informacji
 uwarunkowania funkcjonowania

3. POZIOM I ASORTYMENT ZAPASÓW
 podział zapasów według kryteriów ważności
 charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania
 dostosowanie wyposażenia technicznego do rodzaju zapasów
 analiza i ocena przepływów towarowych

4. TECHNOLOGIA OPERACJI MAGAZYNOWYCH
 charakterystyka technologicznego procesu magazynowania
 organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie
 dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów

5. DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA
 podział i przeznaczenie dokumentów wykorzystywanych w gospodarce magazynowej
 zasady opracowania dokumentów
 archiwizacja dokumentów

6. INWENTARYZACJA
 rodzaje inwentaryzacji
 dokumenty normujące procedury inwentaryzacyjne
 odpowiedzialność osób funkcyjnych za inwentaryzację
 tryb przeprowadzania inwentaryzacji
 weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych
 rozliczanie ubytków i braków

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ
 dokumenty normujące odpowiedzialność materialną
 zasady przydzielania odpowiedzialności materialnej
 procesy zdawczoodbiorcze

8. METODY SKŁADOWANIA ZAPASÓW
 rozmieszczenie zapasów w magazynach
 organizacja tradycyjnych metod składowania
 nowoczesne rozwiązania składowania zapasów

9. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE MAGAZYNÓW
 grupy sprzętu wykorzystywane w magazynach
 certyfikaty urządzeń wyposażenia technicznego magazynów
 zasady doboru wyposażenia technicznego
 uprawnienia do wykorzystania urządzeń technicznych

10. MAGAZYNOWANIA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
 dokumenty normujące
 podział substancji niebezpiecznych
 warunki przechowywania
 karty charakterystyk substancji niebezpiecznych
 zasady obrotu

11. DYREKTYWY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W ODNIESIENIU DO ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA MAGAZYNÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE

12. PRZEPISY BHP W ORGANIZACJI PRAC MAGAZYNOWYCH
 wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania
 organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień BHP, obowiązki pracodawcy i pracowników
 zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania zagrożeniom

Informacje o prelegentach:
Doktor nauk ekonomicznych(rozprawa doktorska na temat optymalizacji procesów logistycznych), znany specjalista z zakresu restrukturyzacji i logistyki przedsiębiorstw, który doświadczenie praktyczne zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w Polsce jak również w Anglii, Francji, Niemczech i Belgii. Ceniony konsultant i doradca wielu przedsiębiorstw dla których opracowywał i wdrażał projekty z zakresu Logistyki. Autor prac naukowo-badawczych, kilkunastu artykułów w literaturze fachowej, prelegent na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach logistycznych. Charyzmatyczny trener, który od 13 lat prowadzi szkolenia dla menadżerów i pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego wielu przedsiębiorstw polskich oraz międzynarodowych różnej wielkości. Stały współpracownik Masters CSB otrzymujący bardzo wysokie oceny od uczestników naszych szkoleń.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1780zł - dopłata do pok. 1-os. wynosi 270zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem.
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy