Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

OPTYMALIZACJA ELEMENTÓW LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTWA, KSZTAŁTOWANIE I REDUKCJA KOSZTÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Nazwa: OPTYMALIZACJA ELEMENTÓW LOGISTYKI PRZEDSIĘBIORSTWA, KSZTAŁTOWANIE I REDUKCJA KOSZTÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia, Logistyka,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-02-23
Termin zakończenia: 2009-02-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul. Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest określenie stanu i dróg wdrożenia zasad logistyki, polepszenia gospodarowania w poszczególnych jej podsystemach, analiza struktury kosztów logistycznych i określenie dróg zmierzających do ich redukcji i optymalizacji.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego tj. działów zakupów, zaopatrzenia, planowania, gospodarki magazynowej, transportu oraz dystrybucji .

Program szkolenia:
I. OSIĄGNIĘCIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZY WYKORZYSTANIU ZAŁOŻEŃ LOGISTYKI
* systemy logistyczne zorientowane na klienta * strategie logistyczne wykorzystywane w optymalizacji łańcuchów dostaw * zintegrowany łańcuch dostaw – etapy doskonalenia procesu integracji
II. ORGANIZACJA LOGISTYKI NA SZCZEBLU PRZEDSIĘBIORSTWA
* kompleksowy system organizacji logistyki dostosowany do rodzaju działalności i wielkości przedsiębiorstwa * zakresy zadań poszczególnych komórek organizacyjnych * relacje i obieg informacji w pionie logistyki przedsiębiorstwa
III. OBSŁUGA KLIENTA – PODSTAWOWYM ELEMENTEM W STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA
* standardy obsługi klienta * formy współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw
IV. ROLA, ZNACZENIE I ORGANIZACJA ZAOPATRZENIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE
* organizacja i zadania zaopatrzenia * podejmowanie decyzji w ramach marketingu zakupów * kryteria i sposoby oceny dostawców z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa * źródła informacji i baza danych wykorzystywana w pionie zaopatrzenia
V. STRUKTURA ZAPASÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZAPASAMI
* podział i znaczenie zapasów * zasady określania poziomu zapasów bezpieczeństwa i maksymalnych * metody wykorzystywane w prognozowaniu wielkości zapasów surowców i wyrobów gotowych * optymalizacja wielkości dostaw grup towarowych * zarządzanie rabatami przy zakupie większych partii dostaw * praktyczne metody szacowania kosztów tworzenia i utrzymania zapasów
VI. SPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ
* miejsce gospodarki magazynowej w strukturze logistycznej przedsiębiorstwa* optymalizacja realizacji operacji magazynowych * dostosowanie wielkości, wyposażenia i metod składowania do potrzeb przedsiębiorstwa

VII. ROLA I EFEKTYWNOŚĆ TRANSPORTU W ŁAŃCUCHU DOSTAW PRZEDSIĘBIORSTWA
* miejsce i organizacja transportu w strukturze organizacyjnej * outsorcing w transporcie
* kryteria i ocena doboru środków transportu do potrzeb przedsiębiorstwa
VIII. ANALIZA I OCENA KOSZTÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
* logistyka a wynik finansowy przedsiębiorstwa * podział, analiza i ocena kosztów logistycznych przedsiębiorstwa * wpływ kosztów związanych z łańcuchem dostaw na wynik finansowy przedsiębiorstwa * budżet kosztów logistycznych *sposoby i możliwości obniżenia kosztów logistycznych
IX. PROCEDURY WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH RÓŻNYCH BRANŻ
* procedury wdrożenia rozwiązań logistycznych dla usprawnienia i optymalizacji łańcucha dostaw * praktyczne doświadczenia w organizacji i optymalizacji łańcucha dostaw * procedury i etapy wdrożenia całościowego systemu logistycznego na szczeblu przedsiębiorstwa

Informacje o prelegentach:
Doktor nauk ekonomicznych(rozprawa doktorska na temat optymalizacji procesów logistycznych) , znany specjalista z zakresu restrukturyzacji i logistyki przedsiębiorstw , który doświadczenie praktyczne zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w Polsce jak również w Anglii, Francji, Niemczech i Belgii. Ceniony konsultant i doradca wielu przedsiębiorstw dla których opracowywał i wdrażał projekty z zakresu Logistyki. Autor prac naukowo-badawczych ,kilkunastu artykułów w literaturze fachowej, prelegent na wielu międzynarodowych i krajowych
konferencjach logistycznych. Charyzmatyczny trener ,który od 13 lat prowadzi szkolenia dla menadżerów i pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego wielu przedsiębiorstw polskich oraz międzynarodowych różnej wielkości. Stały współpracownik Masters CSB otrzymujący bardzo wysokie oceny od uczestników naszych szkoleń.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1885 zł - Dopłata do pokoju 1-os. wynosi 240 zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 01.01.2009
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 01.01.2009
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy