Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

NEGOCJACJE KUPIECKIE

Nazwa: NEGOCJACJE KUPIECKIE
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.:081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia, Nauki o poznaniu i komunikacji, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-05-20
Termin zakończenia: 2009-05-22

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul.Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności negocjacji warunków zakupu towarów / usług oraz poznanie praktycznych metod i technik wykorzystywanych przez najlepszych kupców .
Korzyści z udziału w szkoleniu:
­ udoskonalenie osobistych umiejętności i zdolności negocjacyjnych
­ nabycie umiejętności przygotowania i budowania scenariuszy negocjacyjnych oraz stosowania właściwych, odpowiednich do okoliczności technik negocjacyjnych
­ zwiększenie opłacalności zawieranych transakcji
­ nabycie umiejętności zarządzania sytuacją negocjacyjną oraz obrony przed chwytami negocjacyjnymi

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do menedżerów zarządzających działami sprzedaży , menadżerów i specjalistów odpowiedzialnych za negocjacje kupieckie.

Program szkolenia:
I. POZYCJONOWANIE DOSTAWCÓW – wyznaczanie sposobu współpracy z dostawcą
1.Zmiany w łańcuchu dostaw – racjonalizacja bazy dostaw
2.„Siła dostawcy” –miary subiektywne i obiektywne *kwestionariuszowa ocena okresowa dostawcy *poziom ryzyka i znaczenie dostawcy, a wartość *poziom ryzyka i znaczenie dostawcy, a zaufanie

II. KUPIEC – budowanie i sterowanie własnym wizerunkiem
1. Autoprezentacja –świadome manipulowanie wrażeniem
2. Błędy autoprezentacyjne *rozbieżność między pożądanym, a rzeczywistym wizerunkiem kupca
3. Taktyki autoprezentacyjne,
4. Celowe wywieranie złego wrażenia,
5. Scenografia: „dekoracje”, rekwizyty, oświetlenie,
6. Zasada komplementarności *postawa błagalna: demonstrowanie słabości,bezradności
*zastraszanie: demonstrowanie siły, gniewu

III. GRA: kupiec– oferent
1. Pułapki i ograniczenia kupującego w kontakcie z oferentem
2. Spotkanie z oferentem –kategorie oceny rozpatrywanych ofert,
3. Manipulacje handlowców –rozpoznawanie i przeciwdziałanie,
4.Rozpoznawanie własnych obszarów największej podatności na manipulacje handlowców,
5.Kreowanie siebie na ważnego klienta –sposoby kształtowania wygodnej relacji z oferentem
*organizacja przestrzeni *modelowanie tematu i sposobu rozmowy *rozpoznawanie najważniejszych interesów i ograniczeń dostawcy *przerywanie, brak uwagi, presja czasu, „kamienna twarz”

IV.TWORZENIE PRESJI SYTUACYJNEJ W KONTAKCIE Z HANDLOWCEM
1. Osłabianie oferenta – debiuty kupieckie
*stawianie w niedoczasie (zmuszanie do odsłonięcia kart)* „nie jestem zainteresowany współpracą na tych warunkach” *„interesuje mnie tylko...”
*krytyka i straszenie konkurencją * kryptolicytacja

V.ASERTYWNOŚĆ KUPCA – jak radzić sobie z presją i zagrywkami sprzedających
*odmowa kupiecka *stawianie granic *krytyka i radzenie sobie z sugestiami i „uwodzeniem” handlowca *niestandardowe i niestereotypowe zagrywki w kontaktach z handlowcami

VI.TAKTYKI NEGOCJACJI
1.Zastosowanie różnych taktyk w sytuacjach negocjacyjnych,
2.Ustępstwa w negocjacjach,
3.Impas i metody jego przełamywania

METODYKA ZAJĘĆ
Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, z udziałem nowoczesnych metod aktywizujących: mini wykładów, moderowanej dyskusji, ćwiczeń zespołowych, gier symulacyjnych, analiz przypadków, rejestracji i odtworzenia przy użyciu VHS, analiza nagrań, testów psychologicznych.

Informacje o prelegentach:
Trener z bogatym doświadczeniem zawodowym. Konsultant gospodarczy w zakresie zarządzania, zarządzania sprzedażą i negocjacji. Doświadczony trener, prowadził szkolenia dla wielu dużych koncernów polskich i międzynarodowych. Praktyk, pracował na różnych stanowiskach menedżerskich kolejno jako regionalny przedstawiciel sprzedaży zarządzający sprzedażą FS na terenie 1/3 Polski, a następnie okręgowy menedżer sprzedaży odpowiedzialny m.in. za szkolenia sieci dealerskiej i personelu punktów sprzedaży w regionie warszawskim, dyrektor ds. handlu i marketingu oraz prezes zarządu dużej S.A. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w sprzedaży. Absolwent specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem organizowanych przez Purdue University, kursów menadżerskich -Toronto oraz w Kansas City. Specjalista w zakresie sprzedaży osobistej business-to-business, business-to-customer, negocjacji oraz obsługi klienta.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1765zł - dopłata do pok. 1-os. wynosi 240zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
15% - przy zgłoszeniu 3 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy