Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

KOMPETENTNY HANDLOWIEC - PROFESJONALNA SPRZEDAŻ

Nazwa: KOMPETENTNY HANDLOWIEC - PROFESJONALNA SPRZEDAŻ
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia, Nauki o poznaniu i komunikacji, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-02-23
Termin zakończenia: 2009-02-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul. Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
CELEM SZKOLENIA JEST:
Podniesienie jakości i efektywności kontaktów z Klientami poprzez uporządkowanie wiedzy, rozwój umiejętności i pożądanego nastawienia handlowców w następujących obszarach:
Ü Komunikacja z Klientem (werbalna i niewerbalna),
Ü Nawyk stawiania celów we właściwy sposób
Ü Prowadzenie spotkań i rozmów handlowych
- otwieranie rozmowy i budowanie dobrego wrażenia
- sprawne uzgadnianie potrzeb
- dobre prezentowanie produktu i oferty
- radzenie sobie z zastrzeżeniami i negatywnymi emocjami rozmówców
- właściwe domykanie sprzedaży
Ü Samoorganizacja

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w swoich firmach za sprzedaż i obsługę Klienta oraz reprezentowanie firmy w kontaktach z Klientami oraz budowanie z Nimi długotrwałych relacji. Udział w tym szkoleniu będzie wartościową inwestycją zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych handlowców oraz dla regionalnych kierowników sprzedaży, którzy przygotowują się do wspólnych wizyt z handlowcami u Klientów, by prowadzić dla podwładnych coaching sprzedaży.

Program szkolenia:
Wprowadzenie do programu
Ü Umiejętność prezentowania osób i informacji – ćwiczenie,
Ü Oczekiwania Uczestników  cele szkolenia,
Ü Sprawy organizacyjne: program szkolenia, metody pracy, materiały, etc.
Ü Motywująca historyjka o sprzedaży (studium przypadku).

Quiz nt. sprzedaży i obsługi Klienta
Ü Wypełnienie ankiety + dyskusja

Rozwijanie własnych kompetencji:
Ü Postawa + Wiedza + Umiejętności
Ü Pożądany profil Przedstawiciela Handlowego Olprint
Ü Ćwiczenia

Efektywna komunikacja
Ü Cel i zasady komunikowania się
Ü Bariery w komunikacji
Ü Narzędzia aktywnego słuchania
- elementy werbalne: rodzaje pytań, parafrazowanie
- elementy niewerbalne: wzrok, postawa
Ü Ćwiczenia

Badanie potrzeb Klienta
Ü Aktywne słuchanie
Ü Pozyskiwanie informacji
Ü Testowanie zrozumienia
Ü Podsumowywanie
Ü Wskazywanie Klientowi na nieuświadomione potrzeby
Ü Scenki nagrywane na video i omawiane

Sztuka prezentacji handlowej
Ü Właściwy cel prezentacji
Ü Dobór treści do celu
Ü Struktura dobrej prezentacji
Ü Komunikacja podczas prezentacji
Ü Mówienie językiem korzyści dla Klienta
Ü Umiejętność dostrojenia się do słuchaczy

Sztuka prezentacji handlowej
Ü Kontynuacja
Ü Ćwiczenia w prezentowaniu nagrywane na video i omawiane

Profesjonalna rozmowa handlowa
Ü Etapy rozmowy i ich cele i przebieg
- Otwarcie, Analiza potrzeb, Prezentacja rozwiązań, Zakończenie
Ü Ćwiczenia
Ü Scenki z kamerą video (+ omówienie)

Trudny Klient
Ü Negatywne emocje w komunikacji
Ü Radzenie sobie z zastrzeżeniami
Ü Ćwiczenia i scenki nagrywane na video i omawiane

Samoorganizacja
Ü Sytuacja obecna a sytuacja pożądana,
Ü Właściwe stawianie celów,
Ü Priorytety, ważność a pilność,

Zbudowanie indywidualnego planu rozwijania kompetencji
Ü Praca samodzielna + krótkie omówienie

Podsumowanie i ewaluacja szkolenia

Informacje o prelegentach:
Trener, Coach, Konsultant, Trainer’s Supervisor,
Action Learning Set Adviser. Posiada certyfikat Practitioner in Art. of NLP,jest stypendystą Montanuniversitat Leoben w Austrii ,członkiem Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania oraz klubu trenera . Od 1998r prowadzi szkolenia na różnych poziomach w strukturach organizacyjnych firm polskich i międzynarodowych oraz zajęcia na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Doświadczenie menedżerskie i sprzedażowe zdobywał pracując w firmach różnych branż min paliwowej ,opakowań ,mediach .Jest autorem wielu publikacji w czasopismach branżowym min.„Delegowanie zadań”, „ Jak rozwijać samodzielność pracowników?”- „Poradnik Menedżera”,”Doradca Dyrektora Personalnego” .Specjalizuje się w szkoleniach z efektywności osobistej I zespołowej, umiejętności menedżerskich ,prezentacji i wystąpień publicznych oraz umiejętności sprzedażowych i obsługi klienta . Absolwenci treningów wysoce cenią jego bezpośredni, ciepły, pełen zaangażowania i humoru styl prowadzenia zajęć oraz unikalną umiejętność obrazowania treści szkoleń przykładami z praktyki codziennego życia.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1750 zl - dopłata do pok. 1-os. 240 zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5 % - przy zgłoszeniu 1 osoby do 01.01.2009
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 01.01.2009
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy