Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

KEY ACCOUNT MANAGEMENT WSPÓŁPRACA Z KLIENTAMI STRATEGICZNYMI

Nazwa: KEY ACCOUNT MANAGEMENT WSPÓŁPRACA Z KLIENTAMI STRATEGICZNYMI
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia, Nauki o poznaniu i komunikacji, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-02-23
Termin zakończenia: 2009-02-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul. Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie:
– analizowania kosztów i dochodów związanych z klientem
– budowania odpowiednich relacji z klientami strategicznymi
– doskonalenie obsługi klientów kluczowych
– planowania i zarządzania klientami
– stosowania skutecznych technik negocjacyjnych

Ponadto w trakcie szkolenia :
-zapoznamy uczestników z różnymi strategiami rozmów handlowych i dostarczymy odpowiednich narzędzi do radzenia sobie podczas tych rozmów
- będziemy doskonalić umiejętności zdobywania klienta związanego z firma konkurencyjną
-zapoznamy uczestników z różnymi typami osobowościowymi klientów i dostosowanymi do nich sposobami postępowania .
-uświadomimy uczestnikom ich indywidualny potencjał handlowy , tak by mogli
wykorzystać swoje mocne strony a eliminować słabości.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej działów sprzedaży , marketingu , obsługi klienta oraz pracowników współpracujących z najważniejszymi klientami Państwa Firmy .

Program szkolenia:
I. WPROWADZENIE
1. Klienci – Key account
2. Sprzedaż, a cele firmy – priorytet
3. Inwestycje w klientów strategicznych
4. Cele, szanse, zagrożenia, zasoby
* automatyczne rozkładanie kosztów * wartość stałego klienta
5. Koszty obsługi Klientów strategicznych
II. IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH KLIENTÓW
1. Segmentacja i jej metody
2. Metoda ważenia elementów oparta na cechach klientów docelowych
* cechy klientów docelowych * pożądane cechy klientów docelowych
3. Karta oceny klienta, portfel klientów docelowych
4. Analiza kosztów i dochodów związanych z klientem

III. POZYCJONOWANIE DOSTAWCÓW KLIENTA STRATEGICZNEGO
1. Metody pozycjonowania dostawców
* modele subiektywne i obiektywne * określenie siły przetargowej dostawcy
2. Kwestionariuszowa ocena okresowa dostawcy
* określenie własnej pozycji względem konkurencji i nakreślenie możliwych scenariuszy postępowania
IV. OBSŁUGA KLUCZOWYCH KLIENTÓW
1. Pomiar przez punkty odniesienia w sferze obsługi klienta
* procedura pomiaru * etapy pomiaru * analiza i interpretacja danych
2. Doskonalenie obsługi klientów kluczowych
* ustalenie standardów obsługi * współczynnik obsługi klienta
V. MECHANIZMY FUNKCJONUJĄCE U KLIENTA STRATEGICZNEGO
1. Kultury organizacyjne i ich rozpoznawanie
2. Model mapy decyzyjnej klienta
* nieformalne struktury decyzyjne i ich rola * taktyki i strategie wejścia
VI. BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI STRATEGICZNYMI, KIERUNKI EWOLUCJI
1. Modele kształtowania współpracy
2. Etapy kształtowania więzi – charakterystyka
3. Potencjalne zagrożenia
4. Plan zarządzania kluczowymi klientami i jego elementy
VII. NEGOCJACJE Z KLUCZOWYMI KLIENTAMI
VIII. ZDOLNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W NEGOCJACJACH
1. Reguły wywierania wpływu w negocjacjach
2. Chwyty i manipulacje
3. Asertywność kontra Manipulacja
4. Trudność mówienia „Nie”
* asertywna odmowa * podtrzymanie relacji * techniki wzmacniania asertywnej odmowy
IX. NEGOCJACJE
1. Dynamika procesu negocjacyjnego
2. Zespoły negocjacyjne
3. Role merytoryczne i taktyczne w negocjacjach
4. Gry negocjacyjne – negocjacje pozycyjne (proponowane zagadnienia)
* negocjacje handlowe: cena, czas, termin dostawy, itp. * negocjacje zespołowe * renegocjacje umów handlowych * kryptolicytacja * windykowanie należności

Informacje o prelegentach:
charyzmatyczny trener z bogatym doświadczeniem zawodowym. Konsultant gospodarczy w zakresie zarządzania, zarządzania sprzedażą i negocjacji. Doświadczony trener, prowadził szkolenia dla wielu dużych koncernów polskich i międzynarodowych. Praktyk, pracował na różnych stanowiskach menedżerskich kolejno jako regionalny przedstawiciel sprzedaży zarządzający sprzedażą FS na terenie 1/3 Polski, a następnie okręgowy menedżer sprzedaży odpowiedzialny m.in. za szkolenia sieci dealerskiej i personelu punktów sprzedaży w regionie warszawskim, był dyrektorem ds. handlu i marketingu oraz prezes zarządu jednej z dużych spółek .Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w sprzedaży. Absolwent specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem organizowanych przez Purdue University, kursów menadżerskich -Toronto oraz w Kansas City . Specjalista w zakresie sprzedaży osobistej business-to-business, business-to-customer, negocjacji oraz obsługi klienta. Stały współpracownik Masters CSB wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1780zł - dopłata do pok. 1-os. wynosi 240zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
15% - przy zgłoszeniu 3 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy