Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

JAK SKUTECZNIE SPRZEDAWAĆ I ZDOBYWAĆ NOWYCH KLIENTÓW ?

Nazwa: JAK SKUTECZNIE SPRZEDAWAĆ I ZDOBYWAĆ NOWYCH KLIENTÓW ?
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia, Nauki o poznaniu i komunikacji, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-07-08
Termin zakończenia: 2009-07-10

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul. Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest
- uświadomienie i przedstawienie praktycznej wiedzy i umiejętności wymaganych na wszystkich etapach procesu sprzedaży;
- ukierunkowanie handlowca na odnoszenie sukcesu w sprzedaży;
- doskonalenie umiejętności wykorzystania technik i narzędzi zdobywania klienta, prowadzenia sprzedaży oraz dostosowywania ich doboru w konkretnych sytuacjach;
- dostarczenie umiejętności samomotywowania się oraz zwiększenie pewności siebie w kontaktach handlowych;
- zapoznanie z najnowszymi tendencjami w dziedzinie sprzedaży.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i pracowników działów handlowych pozyskujących i obsługujących klientów.

Program szkolenia:
I. Jak pozyskać klienta
* rola sprzedaży osobistej a filozofia marketingowego funkcjonowania firmy, * bank danych o klientach, * formy i metody pozyskiwania klientów, * źródła wiedzy o kliencie, * przygotowanie oferty dla klienta.
II. Kontakt telefoniczny z klientem
* przygotowanie do rozmowy, * przedstawienie się – autoprezentacja i pierwsze wrażenie, * faza zasadnicza – umówienie spotkania i inne ustalenia organizacyjne, * zakończenie rozmowy – ostatnie wrażenie przed spotkaniem
III. Pierwsze wrażenie w bezpośrednim spotkaniu z klientem – autoprezentacja
* powitanie i przedstawienie się – nawiązanie kontaktu emocjonalnego, * ubiór a wizerunek – budowanie autorytetu i fachowości, * elementy biznesowego savoir – vivre’u
IV. Typologia klienta
* odmienność w sposobach myślenia, * sztuka mówienia językiem słuchacza, * dobór zachowań do typu klienta, * gry i manipulacje klientów, * analiza klientów: - ocena opłacalności współpracy krótko- i długofalowej, * analiza rentowności klienta
V. Praktyczne aspekty procesu sprzedaży
* czynniki wpływające na sposób spostrzegania innych ludzi, * zasady zdobywania i utrzymania sympatii, * znajomość własnych możliwości w kontaktach społecznych, * umiejętność zadawania właściwych pytań i odpowiedzi
VI. Postawa i motywacja sprzedawcy
* motywacja handlowca, * gdy efekty są inne niż plany – czyli umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, * organizacja pracy, * ustalenie planów i tworzenie wizji
VII. Prowadzenie rozmowy handlowej
* dostosowanie sposobu komunikacji do klienta; * argumentowanie i obalanie argumentacji; * techniki wywierania wpływu: - psychologia aktu zakupu, - profesjonalna oferta handlowa, - rola i wpływ sprzedawcy na klienta; * komunikacja interpersonalna: - style komunikacji, - cechy komunikacji werbalnej, - mowa ciała i jej znaczenie
VIII. Przebieg wizyty u klienta
* właściwa prezentacja oferty; * podanie ceny we właściwy sposób: - kiedy mówić o cenie?, - techniki podawania ceny
IX. Obiekcje klienta
* definiowanie prawdziwych oczekiwań; * sztuka szukania kompromisu; * gdy rozmowa zaczyna być walką – czyli umiejętność działanie w konflikcie; * budowanie standardów obsługi klienta w logistyce; * wpływ logistycznej obsługi klienta na lojalność klientów i rentowność firmy
X. Finalizacja sprzedaży
* czynności poprzedzające finalizację sprzedaży; * definiowanie oczekiwań;* „wyczuwanie momentu”
XI. Asertywność w kontakcie z klientem
* uczenie się konstruktywnych zachowań: - odmawianie i przyjmowanie odmowy klientów, - reagowanie na krytykę i oceny, - nabywanie pewności siebie, - prezentowanie własnego zdania;
* stopniowanie wyrażania uczuć i emocji; * analiza zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych
XII. Budowanie stałej współpracy z klientem
* działania promocyjne; * strategie cenowo – upustowo – terminowe; * kształtowanie polityki cenowej i terminów płatności; * programy lojalnościowe; * pozacenowe elementy budowania więzi z klientem

Informacje o prelegentach:
– ceniony specjalista w zakresie organizacji i zarządzania, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, procesów informacyjno-decyzyjnych, negocjacji. Prezes Fundacji Rozwoju Kultury Negocjacji, współzałożyciel Mazowieckiego Polsko-Amerykańskiego Klubu Przedsiębiorczości, były wiceprezes Klubu Przedsiębiorców Polskich. Ekspert firm konsultingowych, wykładowca polskich i międzynarodowych szkół menedżerskich. Praktyk – przez klika lat pracował na stanowiskach kierowniczych w firmach handlowych. Autor szeregu ekspertyz organizacyjnych, kierownik i wykonawca projektów badawczych i doradczych. Autor kilkunastu opracowań i publikacji naukowych. Przeprowadził liczne szkolenia dla wielu firm polskich i międzynarodowych.

Wydarzenia towarzyszące:
AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA
PROFESJONALNE NEGOCJACJE HANDLOWE

Koszt i warunki udziałuCeny:
1760zł - dopłata do pokoju 1-os. wynosi 240zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
przy zgłoszeniu 15% - przy zgłoszeniu 3 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy