Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

JAK NAPISAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Nazwa: JAK NAPISAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-06-15
Termin zakończenia: 2009-06-17

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Bankowy Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy
Miasto: Kazimierz Dolny
Województwo: lubelskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest :
-poznanie metod, narzędzi i technik umożliwiających przygotowanie studium wykonalności
-nabycie umiejętności opracowywania analiz finansowych i ekonomicznych niezbędnych w przygotowaniu studium wykonalności i będących ich częścią .
-poznanie dobrych praktyk i najczęściej popełnianych błędów sporządzania SW
- nabycie umiejętności weryfikacji studium wykonalności opracowanych przez zewnętrznych wykonawców /doradców .
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni potrafić samodzielnie przygotować studium wykonalności oraz dokonać oceny wykonalności planowanego projektu inwestycyjnego .

Z uwagi na planowane ćwiczenia przy komputerach wraz ze zgłoszeniem udziału prosimy o informację, czy będą Państwo mogli przywieźć na szkolenie notebooka z oprogramowaniem MS Office 2000 lub nowszym. Uczestnicy powinni posiadać podstawową znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do :
-pracowników jednostek samorządowych którzy przygotowują lub oceniają studium wykonalności
- przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji planujących realizację inwestycji z udziałem środków finansowych UE.
-pracowników firm konsultingowych ,niezależnych doradców zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych dla swoich klientów .

Program szkolenia:
Część I – Studium wykonalności
Wprowadzenie
Miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym
• w jakim momencie tworzyć studium wykonalności
• logika i chronologia prac nad SW
• pre-fesibility study
Omówienie zawartości i zasad tworzenia SW pop kątem ubiegania się o wsparcie UE
• cele oraz logika SW
• wykład na temat zawartości SW
Wymagania w zakresie FS dla poszczególnych etapów projektów: case study i dyskusja
• krótkie omówienie punktu ‘Stan aktualny’, a następnie określenie celów projektu oraz wskazania planów i dokumenty, które mogą być pomocne w przygotowaniu tego rozdziału
• praca w grupach nad przypadkiem
• prezentacja poszczególnych grup – uwagi uczestników i prowadzących
• krótkie omówienie punktu ‘Możliwe warianty’, następnie uczestnicy określają, jakie warianty rozwiązania problemu mogą być brane pod uwagę, określenie logiki interwencji, wybór najlepszego wariantu a zdiagnozowane problemy
• praca w grupach
• prezentacja poszczególnych grup – uwagi uczestników i prowadzących
• omówienie i dyskusja punktu realizacja projektu oraz stan po realizacji projektu – omówienie, co się w tym opisie powinno znaleźć; uczestnicy wyrażają uwagi, co jeszcze można dołączyć, aby lepiej udokumentować realność FS
• omówienie i dyskusja punktów wykonalność instytucjonalna– prowadzący omawia, co w tej części SW analizie powinno się znaleźć , prosimy także uczestników o uwagi, jakie jeszcze informacji (źródła danych) można przeprowadzić, aby lepiej udokumentować realność SW

Część II – Analiza ekonomiczno-finansowa projektu
Informacje na temat ekonomiczno - finansowej części SW
Wprowadzenie do finansów:
• nakłady inwestycyjne na realizację projektu
• źródła finansowania projektu
• przychody ze sprzedaży – kalkulacja przychodów
• prognoza kosztów eksploatacyjnych inwestora
• rachunek zysków i strat dla projektu
• rachunek przepływów pieniężnych inwestora w okresie realizacji i eksploatacji projektu
• analiza kosztów-korzyści – analiza finansowa projektu
• analiza kosztów-korzyści – analiza ekonomiczna projektu

Realizacja tematu: ekonomiczno - finansowej części SW: case study
• nakłady inwestycyjne oraz nakłady odtworzeniowe
• koszty operacyjne i amortyzacja
• kapitał obrotowy
• przychody operacyjne
• sprawozdania finansowe (Rachunek zysków i strat)
• kalkulacja luku finansowej i struktury finansowania projektu
• analiza przepływów gotówki (trwałość projektu)
• analiza ekonomiczna
• metody oceny opłacalności finansowej i ekonomicznej projektu (FNPV/C i FRR/C FNPV/K, FIRR/K, ENPV, ERR, B/C)
• analiza ryzyka projektu
Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu SW
• analiza spójność wewnętrznej projektów z celami działań
• analiza spójność projektów z celami działań
• koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
• podsumowanie, pytania i uwagi

HARMONOGRAM SZKOLENIA
I dzień –przyjazd uczestników , godz.14.00 –obiad
zajęcia w godz.15.00-18.00 , godz. 18.30-kolacja integracyjna
II dzień -śniadanie, obiad, kolacja
zajęcia w godz. 9.00-13.00 i 14.00-17.30
III dzień –śniadanie, godz. 12.00-obiad ,wyjazd uczestników
Zajęcia w godz. 9.00-12.00

Informacje o prelegentach:
specjalista w zakresie finansów i zarządzania , akredytowany doradca finansowy w Polsko- Brytyjskim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości, członek Polskiej Sieci Doradców, ekspert w programie Know-How Fund, asesor w programie Phare .Współpracownik firm konsultingowych i wielu przedsiębiorstw, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (studiów wykonalności, planów strategicznych i finansowych).Wykładowca z dużym doświadczeniem w pracy z różnymi przedsiębiorstwami i instytucjami. Akredytowany wykładowca w programie MBA realizowanym przez University of Illinois at Urbana Champaign oraz University of Central Lancashire (Wielka Brytania). Konsultant i ekspert w dziedzinie przygotowywania dokumentacji do wniosków pomocowych z funduszy UE ,przeprowadził wiele szkoleń z zakresu przygotowywania studiów wykonalności dla Urzędów Marszałkowskich ,PARP oraz biznesu .
Koszt i warunki udziałuCeny:
1540 zł - Do pokoju 1-os. dopłata wynosi 200 zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 01.01.2009
7% - przy zgłoszeniu 2 osób do 01.01.2009
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy