Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

FINANSE DLA MENEDŻERÓW

Nazwa: FINANSE DLA MENEDŻERÓW
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.:081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-05-20
Termin zakończenia: 2009-05-22

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel Wersal***
Pełny adres: ul. Tetmajera
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia będzie:
 dostarczenie podstawowej wiedzy o finansach i rachunkowości oraz różnych zastosowaniach tej wiedzy, poznanie języka używanego w dziedzinie finansów,
 zapoznanie z podstawowymi metodami oceny decyzji gospodarczych z uwzględnieniem ich konsekwencji pieniężnych. Zostanie zwrócona uwaga m.in. na takie tematy jak: czytanie sprawozdania finansowego „między wierszami” w celu identyfikacji rzeczywistej sytuacji przedsiębiorstwa, tworzenie założeń finansowych i planów swoich działów i firm,
 doskonalenie umiejętności bieżącego prognozowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy, planowania źródeł finansowania zapotrzebowania, zarządzania nadwyżkami finansowymi,
 przedstawienie podstawowych sposobów i metod przydatnych w zarządzaniu z uwzględnieniem problematyki finansowej.

Zajęcia ilustrowane będą przykładami z polskiej praktyki gospodarczej.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą ponadto lepiej komunikować się z działami finansowymi i będą potrafili wykorzystywać informacje przez te działy przygotowywane, zoptymalizują swoje decyzje operacyjne pod kątem efektu finansowego i lepiej będą mogli określić sytuację finansową swoich klientów i oszacować warunki korzystnej współpracy. Po szkoleniu każdy uczestnik powinien potrafić interpretować podstawowe sprawozdania finansowe i wykorzystywać dane w nich zawarte w procesie podejmowania decyzji.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, obecnych lub potencjalnych menedżerów stopnia średniego lub wysokiego, działów produkcyjnych, sprzedaży i innych, stykających się z informacją finansową. Od uczestników szkolenia nie jest wymagana znajomość finansów.

Program szkolenia:
I. WPROWADZENIE DO RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW
• podstawowe zasady rachunkowości i finansów
* założenia i normy rachunkowości
* miejsce i rola komórek finansowych w przedsiębiorstwie
• wpływ celów i otoczenia ekonomicznego na działanie przedsiębiorstwa
* cele przedsiębiorstwa
* pozycja przedsiębiorstwa na rynku
II. PODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE
• czym jest sprawozdanie finansowe
• istota bilansu i zasady jego konstrukcji
• istota rachunku zysków i strat i zasady jego konstrukcji
• rachunek kosztów w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym
• ocena struktury finansowej firmy
• istota rachunku przepływów pieniężnych i zasady jego konstrukcji
• pozostałe sprawozdania finansowe i ich znaczenie
III. OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
• jak w sposób efektywny korzystać ze sprawozdania finansowego w procesie podejmowania decyzji
• istota i wartość poznawcza analizy wskaźnikowej
• analiza wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa
• analiza efektywności gospodarowania majątkiem
• wskaźniki zadłużenia
• ocena zmian poszczególnych kategorii ekonomicznych w czasie na podstawie wskaźników dynamiki
• analiza kontrahentów
* szybkie sposoby analizy firm
* metoda 5C
• jak unikać błędów powierzchownej analizy
IV. RACHUNEK KOSZTÓW I JEGO WYKORZYSTANIE W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI
• analiza kosztów i korzyści i jej wartość poznawcza
• klasyfikacja kosztów
• rachunek kosztów pełnych i krańcowych – metody wyodrębniania kosztów
• analiza progu rentowności z uwzględnieniem przepływów pieniężnych
* marża bezpieczeństwa i analiza efektu dźwigni
* punkt równowagi produkcji przy założonym poziomie zysku
* wpływ zmiany ceny na punkt równowagi
* próg rentowności a przepływy pieniężne
• wykorzystanie kosztów w procesie podejmowania decyzji
* zaprzestać czy nie produkcję nieopłacalną wyrobów
* rozwinąć czy nie kooperację
* czy ustalić specjalną cenę sprzedaży
* jaka powinna być optymalna struktura produkcji
* jaki powinien być optymalny sposób produkcji
• nowe kierunki w rozwoju rachunku kosztów
V. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA WYBRANYMI ELEMENTAMI FINANSOWYMI
• strategie zarządzania kapitałem obrotowym
• zarządzanie zapasami
• zarządzanie należnościami i zobowiązaniami (kredyt kupiecki, rabaty)
• wartość bieżąca i dyskontowanie
• wartość przyszła i kapitalizacja
• elementy matematyki finansowej
• koszty pieniądza, kapitał własny, kredyty bankowe

Zajęcia prowadzone są metodą aktywnego uczestnictwa, nabywanie umiejętności poprzez wykonywanie i analizę przykładów (mini-wykłady, ćwiczenia zespołowe, analiza przypadków, symulacje sytuacji, dyskusja moderowana, konsultacje).

Informacje o prelegentach:
– specjalista w zakresie controllingu i finansów, akredytowany doradca finansowy w Polsko-Brytyjskim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości, członek Polskiej Sieci Doradców, ekspert w programie Know-How Fund. Współpracownik firm konsultingowych i wielu przedsiębiorstw, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej). Biegły sądowy w zakresie finansów powołany przez Sąd i Prokuraturę Rejonową dla miasta Lublina. Wykładowca z dużym doświadczeniem w pracy z różnymi przedsiębiorstwami zarówno dużymi jak i małymi. Akredytowany wykładowca w programie MBA realizowanym przez University of Illinois at Urbana Champaign oraz University of Central Lancashire (Wielka Brytania).
Koszt i warunki udziałuCeny:
1750zł - dopłata do pok. 1-os. wynosi 270zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
15% - przy zgłoszeniu 3 osób di 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
*Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy