Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Nazwa: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Nauki o poznaniu i komunikacji, Psychologia, Socjologia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-02-23
Termin zakończenia: 2009-02-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel Wersal***
Pełny adres: ul. Tetmajera
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Podczas szkolenia zostaną przedstawione praktyczne metody doskonalenia pracy podwładnych. Uczestnicy nauczą się je stosować i wykorzystywać w kierowaniu zespołami. Szkolenie koncentruje się na skutecznym zarządzaniu pracownikami, a jego celem jest maksymalizacja efektywności podwładnych.

Celem szkolenia jest:
* Identyfikacja i rozwój umiejętności potrzebnych do efektywnego zarządzania zespołami ludzkimi, * Rozwinięcie umiejętności przywódczych przydatnych w kierowaniu personelem, * Doskonalenie umiejętności budowania własnego autorytetu, * Poznanie i wykorzystywanie metod wywierania wpływu na podwładnych, * Doskonalenie umiejętności stosowania zasad efektywnej komunikacji, * Praktyczne wdrożenie i stosowanie okresowej oceny pracowników jako narzędzia zarządzania i motywowania.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowniczymi na różnych poziomach zarządzania: kierowników operacyjnych, kierowników zespołów handlowych oraz kierowników projektów.

Program szkolenia:
1. Budowanie autorytetu – wprowadzenie do zagadnień zarządzania
* Zarządzanie, a przywództwo,
* Budowanie autorytetu, wizerunku przywódcy,
* Źródła władzy przywódcy,
* Pożądane umiejętności przywódcy w nowoczesnym zarządzaniu,
* Elastyczne przywództwo wg Hersey’a i Blancharda
2. Kierowanie zespołem pracowników
* Cechy efektywnego zespołu,
* Budowanie i rozwój zespołu,
* Style kierowania zespołem,
* Reguły współpracy w zespole,
* Predyspozycje członków zespołu do wykonywania określonych zadań,
* Planowanie celów dla zespołu,
* Koordynacja działań zmierzających do osiągnięcia postawionych celów
3. Zasady skutecznego kierowania ludźmi
* Porozumiewanie się i komunikacja,
* Zasady zjednywania ludzi,
* Umiejętności przekonywania i wywierania wpływu na ludzi,
* Socjotechniki w zarządzaniu
4. Motywowanie w zarządzaniu
* Pozapłacowe środki i zasady pobudzania motywacji,
* Delegowanie uprawnień,
* Znaczenie delegowania,
* Sfery delegowania,
* Znaczenie kary i nagrody
5. Rozwój umiejętności zespołu
* Motywacyjne znaczenie oceny,
* Poziom kompetencji członków zespołu obecny i oczekiwany
* Identyfikowanie obszaru rozwoju umiejętności – metoda elementów ważonych,
* Planowanie pracy z podwładnymi – plan coachingu,
* Monitorowanie i dokumentowanie postępów – karta rozwoju umiejętności (KRU)
6. Prowadzenie rozmów coachigowych, oceniających
* Umiejętności niezbędne podczas rozmowy oceniającej z pracownikiem: - formalny, a osobisty charakter rozmowy,- aranżacja miejsca prowadzenia rozmowy, aktywne słuchanie,
- sposoby zadawania pytań,
* Budowa planu działań korygujących,
* Ustalenie razem z pracownikiem kryteriów pomiaru
efektywności realizacji celów,
* Ocena okresowa – typowe błędy związane z oceną pracowników

METODYKA ZAJĘĆ
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod: Mini-wykład, prezentacja, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, symulacje sytuacji dyskusja moderowana, analiza przypadków.

Informacje o prelegentach:
Charyzmatyczny trener z bogatym doświadczeniem zawodowym. Konsultant gospodarczy w zakresie zarządzania, zarządzania sprzedażą i dystrybucją.Doświadczony trener, prowadził szkolenia dla wielu dużych koncernów polskich i międzynarodowych. Praktyk, pracował na różnych stanowiskach menedżerskich kolejno jako regionalny przedstawiciel sprzedaży zarządzający sprzedażą FS na terenie 1/3 Polski, a następnie okręgowy menedżer sprzedaży odpowiedzialny m.in. za szkolenia sieci dealerskiej i personelu punktów sprzedaży w regionie warszawskim, dyrektor ds. handlu i marketingu oraz prezes zarządu .
Absolwent specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem organizowanych przez Purdue University, kursów menadżerskich -Toronto oraz w Kansas City . Autor akredytowanego przez PHARE programu „Zarządzanie przez cele” przeznaczonego dla przedsiębiorstw przekształcanych w formie leasingu pracowniczego (2002). W latach 2000 – 2005 realizował szereg zakończonych sukcesem projektów związanych z restrukturyzacją i reorganizacją sprzedaży i dystrybucji. Specjalista w zakresie zarządzania zespołami pracowniczymi , zarządzania terminowymi projektami oraz sprzedażą i dystrybucją, B2B, B2C.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1780zł - do pokoju 1-os. dopłata 270 zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy