Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

CONTROLLING Z ELEMENTAMI BUDŻETOWANIA

Nazwa: CONTROLLING Z ELEMENTAMI BUDŻETOWANIA
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-02-23
Termin zakończenia: 2009-02-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul. Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest :
-zapoznanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie nowoczesnych metod i instrumentów zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie,
- doskonalenie wykorzystywania narzędzi finansowych pozwalających na ocenę potencjału gospodarczego własnej firmy i partnerów gospodarczych.
-zapoznanie uczestników z filozofią i narzędziami finansów i planowania, wyposażenie ich w wiedzę potrzebną do reorientacji przedsiębiorstwa w kierunku zarządzania przez cele finansowe (w oparciu o budżety).
Program warsztatu ukierunkowany jest na pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania finansowego oraz controllingu, jego zasad i narzędzi.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, menadżerów oraz pracowników odpowiedzialnych za sporządzanie budżetów i interpretację informacji ekonomicznych działalności przedsiębiorstwa.

Program szkolenia:
1. Znaczenie rachunkowości i controllingu w procesie kreowania wyników
 wzajemne powiązanie kosztów w przedsiębiorstwie
 instrumenty rachunku kosztów w sterowaniu firmą
 źródła informacji o wynikach i kosztach
2. Reguły rachunkowości zarządczej
 czynniki kształtujące poziom kosztów w przedsiębiorstwie
 koszt księgowy a koszt ekonomiczny i ich znaczenie dla procesu decyzyjnego
 klasyfikacja kosztów
 grupowanie i rozliczanie kosztów wg rodzajów działalności, funkcji, procesów i miejsc powstawania
 rachunek kosztów pełnych i krańcowych – metody wyodrębniania kosztów
 zasady tworzenia rachunku kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej
 analiza progu rentowności
- marża bezpieczeństwa i analiza efektu dźwigni
- punkt równowagi produkcji przy założonym poziomie zysku
- wpływ zmiany ceny na punktu równowagi
- próg rentowności a przepływy pieniężne
 wykorzystanie kosztów w procesie podejmowania decyzji
- zaprzestać czy kontynuować produkcję nieopłacalnych wyrobów?
- rozwinąć czy wycofać produkcję w kooperacji z innymi podmiotami?
- czy ustalić specjalną cenę sprzedaży ?
- jaka powinna być optymalna struktura produkcji?
- jaki powinien być optymalny sposób produkcji?
 model kosztów działań
 kontrola kosztów
3. Zasady planowania i jego rodzaje ,znaczenie planowania
 rodzaje planów,
 źródła informacji dla potrzeb planowania gospodarczego,
 ośrodki odpowiedzialności – sposoby tworzenia i zadania,
 zasady współpracy między podmiotami controllingu
 ustalanie cen transakcyjnych
 style planowania i ich wpływ na działanie firm.
4. Planowanie operacyjne - sporządzanie budżetu
 planowanie krótkookresowe - budżet
 powiązania budżetu z innymi planami i analizą stanu obecnego
 procedury budżetowania w przedsiębiorstwie
 budżetowanie przychodów
- budżetowanie na podstawie szeregów czasowych
- budżetowanie w oparciu o prognozowanie analogowe
- metody heurystyczne budżetowania
 budżetowanie kosztów
- budżety podmiotowe - budżety kosztów bezpośrednich
- budżety podmiotowe - budżety kosztów pośrednich: koszty pośrednio związane z produktem przyporządkowane do podmiotu odpowiedzialnego za koszty
 budżetowanie finansowe zarządzanie gotówką, preliminarze gotówkowe
 cele kontroli budżetowej,
 analiza odchyleń.

Informacje o prelegentach:
specjalista w zakresie controllingu i finansów, akredytowany doradca finansowy w Polsko-Brytyjskim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości, członek Polskiej Sieci Doradców, ekspert w programie Know-How Fund. Współpracownik firm konsultingowych i wielu przedsiębiorstw, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej). Biegły sądowy w zakresie finansów powołany przez Sąd i Prokuraturę Rejonową dla miasta Lublina. Wykładowca z dużym doświadczeniem w pracy z różnymi przedsiębiorstwami zarówno dużymi jak i małymi. Akredytowany wykładowca w programie MBA realizowanym przez University of Illinois at Urbana Champaign oraz University of Central Lancashire (Wielka Brytania).
Koszt i warunki udziałuCeny:
1730 zł - Dopłata do pok. 1-os. wynosi 240 zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 01.01.2009
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 01.01.2009
15 - przy zgłoszeniu 3 osób do 01.01.2009
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy