Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

CONTROLLING FINANSOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nazwa: CONTROLLING FINANSOWY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.:081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-03-16
Termin zakończenia: 2009-03-18

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul. Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Controlling to system wspierający proces zarządzania przedsiębiorstwem. Zasadniczym zadaniem systemu jest dostarczanie informacji niezbędnych do podejmowania racjonalnych decyzji w przedsiębiorstwach. Controlling finansowy wiąże się z obszarem finansowym przedsiębiorstwa, tj. z dostarczaniem danych i informacji o stanie finansowym. W tym celu konieczne jest opanowanie podstawowych narzędzi niezbędnych do gromadzenia, przetwarzania i dystrybucji informacji. Szkolenie daje możliwość usystematyzowania wiedzy z obszaru controllingu finansowego oraz sprawdzenia jej w praktyce działalności przedsiębiorstwa.

Cel szkolenia:
• zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami controllingu finansowego
• prezentacja narzędzi umożliwiających automatyzację pracy
• zapoznanie uczestników z podstawami systemów informacyjnych
• budowa własnych narzędzi wykorzystywanych w pracy

Z uwagi na planowane ćwiczenia z wykorzystaniem komputerów prosimy razem ze zgłoszeniem udziału o informację, czy będą Państwo mogli przywieźć na szkolenie laptop.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do controllerów, finansistów, służb niefinansowych, kadry zarządzającej, pracowników działów finansowych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Program szkolenia:
1. Narzędzia operacyjne i strategiczne w controllingu
• Rachunkowość zarządcza operacyjna, rachunkowość zarządcza strategiczna, zbilansowana karta dokonań, wykorzystanie bazy danych finansowo-księgowych do oceny działalności przedsiębiorstwa:
- forma przedstawiania baz danych,
- przekształcanie baz danych do postaci czytelnej dla arkusza kalkulacyjnego,
- dostosowywanie danych do postaci czytelnej dla użytkownika danych.
2. Budżetowanie kapitałowe i ocena działalności przedsiębiorstwa
• Budżetowanie kapitałowe działalności przedsiębiorstwa, w tym:
- metody proste w ocenie działalności inwestycyjnej,
- metody uwzględniające zmianę wartości pieniądza w czasie,
- wartość przedsiębiorstwa.
• Ocena wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa, w tym:
- dobór wskaźników do oceny działalności,
- wady i zalety stosowanych wskaźników,
- parametry monitorowania działalności przedsiębiorstwa,
- konstrukcja wskaźników – automatyzacja procesu.
3. Narzędzia operacyjne controllingu
• Analiza progu rentowności, w tym:
- koszty stałe i koszty zmienne,
- jednoasortymentowy próg rentowności,
- wieloasortymentowy próg rentowności,
- próg płynności.
• Proste metody prognozowania działalności na podstawie narzędzi informatycznych.
• Proces kalkulacji kosztów, w tym:
- wielkoblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów.
• System budżetowania działalności przedsiębiorstwa, w tym:
- rodzaje i klasyfikacje budżetów,
- dobór narzędzi budżetowania do warunków wewnętrznych przedsiębiorstwa,
- wykorzystanie narzędzi budżetowania,
- budżety ośrodków odpowiedzialności, * rozliczenia wewnętrzne w ramach ośrodków odpowiedzialności,
- konsolidacja budżetów ośrodków odpowiedzialności,
- kontrola działalności ośrodków odpowiedzialności,
- uelastycznianie budżetów,
- dokumentacja kontrolna – przykłady wypełniania,
- analiza przyczynowo-skutkowa zdarzeń.

Informacje o prelegentach:
– specjalista w zakresie rachunkowości i finansów, pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej, konsultant finansowy wielu przedsiębiorstw różnej wielkości. Współautor książek, publikacji i wielu kompletów materiałów szkoleniowych z zakresu finansów, rachunkowości i controllingu. Poza działalnością uczelnianą pracował jako doradca finansowy, główny księgowy, dyrektor finansowy przedsiębiorstw z różnych branż. Aktualnie właściciel firmy świadczącej usługi doradcze i księgowe. Doświadczony wykładowca, od wielu lat prowadzący szkolenia dla menedżerów firm z całego kraju.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1790zł - dopłata do pok. 1-os. wynosi 240zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
15% - przy zgłoszeniu 3 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy