Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

BUDŻETOWANIE W PRAKTYCE- WARSZTATY

Nazwa: BUDŻETOWANIE W PRAKTYCE- WARSZTATY
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-03-16
Termin zakończenia: 2009-03-18

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Pensjonat Antałówka ***
Pełny adres: ul. Wierchowa 2
Miasto: Zakopane
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Budżetowanie jest efektywnym narzędziem wykorzystywanym do zarządzania przedsiębiorstwem. Wdrażając system budżetowania w przedsiębiorstwie bardzo często jednak zapomina się o zasadniczym czynniku wpływającym na efektywność funkcjonowania tego systemu – czynniku ludzkim. Świadomość celu (celów) uczestników procesu budżetowania oraz umiejętności związane z aspektami technicznymi procesu budżetowania w sposób zdecydowany wpływają na jakość systemu budżetowania. Umiejętność spojrzenia na to samo zjawisko z różnych stron daje możliwość bardziej elastycznego myślenia, a większa świadomość uczestników procesu wpływa na jakość tworzonych budżetów przedsiębiorstwa.

Celem szkolenia jest doskonalenie technik budżetowania oraz pogłębianie wiedzy z zakresu technik, metod i narzędzi wykorzystywanych w procesie budżetowania.

Ponieważ zajęcia mają formę warsztatów komputerowych, prosimy razem ze zgłoszeniem udziału o informację, czy będą Państwo mogli przywieźć na szkolenie laptop.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do controllerów przedsiębiorstw, służb finansowych, kadry zarządzającej oraz pracowników zaangażowanych w sposób czynny w proces budżetowania .

Program szkolenia:
1. WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORSTWA „BUDŻET SP. Z O.O.”
Podanie podstawowych informacji o przedsiębiorstwie, tak aby uczestnicy mogli wykonywać właściwie swoje funkcje w trakcie warsztatów. Podział uczestników – przyporządkowanie do poszczególnych działów przedsiębiorstwa, podanie zadań i funkcji poszczególnych uczestników warsztatów. Wprowadzenie ekonomiczne do projektu: podanie podstawowych założeń budżetowych, przedstawienie „matrycy informacyjnej” przedsiębiorstwa, tj. kto, gdzie i jakie informacje posiada, aby można było wykonać budżet ośrodka odpowiedzialności. Podanie i omówienie podstawowych (standardowych) i niestandardowych zakłóceń powodujących zniekształcenia pomiędzy budżetem a rzeczywistym wykonaniem. Podanie danych zewnętrznych niezbędnych do przeprowadzenia procesu budżetowania. Omówienie przypadku i wyjaśnienie wątpliwości.
2. WPROWADZENIE DO SYSTEMU BUDŻETOWANIA FIRMY „BUDŻET SP. Z O.O.”
Wprowadzenie do oprogramowania. Zaprezentowanie i przećwiczenie zasadniczych formuł niezbędnych do prawidłowego wykonania budżetu. Zaprezentowanie i przećwiczenie zasadniczych narzędzi „obróbki danych” wykorzystywanych w trakcie warsztatu. Zaprezentowanie formatek budżetowych przedsiębiorstwa oraz zasad wypełniania poszczególnych tabel. Podanie zasad dowolności w ramach wykorzystywanego oprogramowania. Podanie zasad wymiany informacji i danych między poszczególnymi wydziałami (uczestnikami szkolenia).
3. BUDŻETY CZĄSTKOWE FIRMY „BUDŻET SP. Z O.O.” – I etap ćwiczenia
Uczestnicy (działy przedsiębiorstwa) mają za zadanie wykonać budżety swoich ośrodków odpowiedzialności na podstawie dostarczonych informacji i danych o kosztach, cenach, przychodach, ilościach itp. Na tym etapie muszą zdefiniować swoje potrzeby wewnętrzne tj. jakich produktów i usług potrzebują do realizacji budżetu swojego ośrodka odpowiedzialności i wypełniają odpowiednią formatkę. Na podstawie zgromadzonych danych dokonują kalkulacji kosztów tak aby mogli następnie we właściwy sposób dokonać procesu „wymiany” usług i produktów między działami.
4. BUDŻETY CZĄSTKOWE FIRMY „BUDŻET SP. Z O.O.” – PO PROCESIE WYMIANY ŚWIADCZEŃ I PRODUKTÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW - II etap ćwiczenia
Wymiana świadczeń wiąże się z akceptacją warunków wymiany zaproponowanych przez komórki (ośrodki) biorące udział w tej wymianie. Po akceptacji dokonuje się ponownie procesu kalkulacji świadczeń i produktów. Opracowanie procedur kalkulacji kosztów – jako standardów postępowania w danym ośrodku odpowiedzialności. Porównanie kosztów i cen z danymi rynkowymi i ewentualna weryfikacja. Opracowanie polityki cenowej – założeń do polityki i procedur cenowych. Utworzenie rachunku wyników dla każdego ośrodka odpowiedzialności.
5. BUDŻETY FINANSOWE „BUDŻET SP. Z O.O.” – III etap ćwiczenia
Konsolidacja danych z budżetów cząstkowych do poziomu budżetów finansowych – zadanie wykonywane w większych grupach.
6. ZAKŁÓCENIA W SYSTEMIE BUDŻETOWANIA FIRMY „BUDŻET SP. Z O.O.” – IV etap ćwiczenia
Wprowadzenie zakłóceń do systemu budżetowania tj. losowy przydział danych do poszczególnych ośrodków odpowiedzialności w celu weryfikacji i aktualizacji budżetów ośrodków odpowiedzialności i ewentualnie budżetów finansowych przedsiębiorstwa.
7. SYSTEM OCENY DZIAŁANOŚCI, ANALIZA I WERYFIKACJA W SYSTEMIE BUDŻETOWANIA FIRMY „BUDŻET SP. Z O.O.” – V etap ćwiczenia
Opracowania na podstawie przedstawionych przez prowadzącego systemu oceny działalności poszczególnych ośrodków odpowiedzialności, opracowanie niezbędnej dokumentacji prezentującej wskaźniki i parametry oceny danego ośrodka odpowiedzialności. Opracowanie systemu oceny przedsiębiorstwa. Analiza wykonania budżetów, weryfikacja budżetów oraz analiza przyczynowo skutkowa. Dokumentacja pokontrolna – zasady tworzenia dokumentacji oraz praktyczna weryfikacja umiejętności.
8. OMÓWIENIE WYNIKÓW POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW I WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH WARSZTATÓW
Zamknięcie warsztatów – prezentacja wyników każdego działu (ośrodka odpowiedzialności) oraz szczegółowe omówienie procesu i napotkanych trudności w trakcie całego warsztatu.

Informacje o prelegentach:
specjalista w zakresie rachunkowości i finansów, pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej, konsultant finansowy wielu przedsiębiorstw różnej wielkości. Współautor książek, publikacji i wielu kompletów materiałów szkoleniowych z zakresu finansów, rachunkowości i controllingu. Poza działalnością uczelnianą pracował jako doradca finansowy, główny księgowy, dyrektor finansowy przedsiębiorstw z różnych branż. Doświadczony wykładowca, od wielu lat prowadzący szkolenia dla menedżerów firm z całego kraju.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1770zł - Do pok. 1-os. dopłata wynosi 240zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, certyfikat, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 2009-01-01
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 2009-01-01
15% - przy zgłoszeniu 3 osób do 2009-01-01
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy