Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Nazwa: ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-06-15
Termin zakończenia: 2009-06-17

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Bankowy Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy
Miasto: Kazimierz Dolny
Województwo: lubelskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Celem szkolenia jest praktyczna prezentacja procedur oceny projektów inwestycyjnych, w tym min:
• zrozumienie zagadnień związanych z rachunkiem pieniądza w czasie,
• wypracowanie wśród uczestników umiejętności w zakresie podstaw wyboru alternatywnych możliwości zagospodarowania posiadanych funduszy przez firmę,
• wyboru pomiędzy alternatywnymi źródłami finansowania przedsięwzięć rozwojowych
• pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi i technik oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Szkolenie realizowane jest w formule warsztatów, z udziałem ćwiczeń komputerowych. Podczas zajęć uczestnicy mają za zadanie opracować w całości analizę projektu inwestycyjnego. Przykłady są oparte na realnych projektach i tak opracowane, aby zawierały maksymalnie dużo zagadnień związanych z oceną projektów zarówno pod kątem instytucji finansowych, jak i funduszy UE.

Z uwagi na planowane ćwiczenia prosimy razem ze zgłoszeniem udziału o informację, czy będą Państwo mogli przywieźć na szkolenie laptop .

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skutecznie utrwalać zdobyta wiedzę poprzez samodzielne symulacje na komputerze.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie jest przeznaczone dla kadry zarządzającej, kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz pracowników działów analiz ekonomiczno-finansowych.

Program szkolenia:
1. Wartość pieniądza w czasie – omówienie podstawowych kategorii związanych z rachunkiem pieniądza w czasie
2. Koszt kapitału – określenie metod wyliczenia kosztu poszczególnych składników kapitałowych bilansu oraz wyliczenia średniego ważonego kosztu kapitału
3. Ocena inwestycji metodami statycznymi
4. Metody dyskontowe oceny inwestycji: metoda wartości bieżącej netto (NPV) i wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)
5. Wartość rezydualna
6. Ocena ekonomiczna projektu zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej:
a. Określenie założeń dla analizy ekonomicznej (kosztów i korzyści)
b. Korekty (dotyczące efektów fiskalnych, efektów zewnętrznych, przekształcenia z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe)
c. Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR B/C)
d. Ustalenie wartości dofinansowania projektu („luka finansowa”, „kwota decyzji”, maksymalna dotacja UE)
7. Sposoby postępowania przy budowaniu modeli (komputerowych) do oceny projektów inwestycyjnych
8. Analiza wrażliwości i inne techniki oceny ryzyka
9. Wymagana stopa zwrotu a koszty kapitałów

Informacje o prelegentach:
specjalista w zakresie controllingu i finansów, akredytowany doradca finansowy w Polsko- Brytyjskim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości, członek Polskiej Sieci Doradców, ekspert w programie Know-How Fund. Współpracownik firm konsultingowych i wielu przedsiębiorstw, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej). Biegły sądowy w zakresie finansów powołany przez Sąd i Prokuraturę Rejonową dla miasta Lublina. Wykładowca z dużym doświadczeniem w pracy z różnymi przedsiębiorstwami zarówno dużymi jaki małymi. Akredytowany wykładowca w programie MBA realizowanym przez University of Illinois at Urbana
Koszt i warunki udziałuCeny:
1740 zł - Do pokoju 1-os. dopłata wynosi 240 zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 01.01.2009
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 01.01.2009
15% - przy zgłoszeniu 3 osób do 01.01.2009
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy