Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

Analiza FMEA procesów produkcyjnych - warsztaty doskonalące

Nazwa: Analiza FMEA procesów produkcyjnych - warsztaty doskonalące
Koszt: powyżej 1000 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: TQMsoft
Adres: Bociana 22a 31-231 Kraków woj. małopolskie
Osoba kontaktowa: tel.: 012 397 18 81 fax: 012 397 18 84
Tematyka: Nauki techniczne,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-05-15
Termin zakończenia: 2009-05-16

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: TQMsoft
Pełny adres: ul. Bociana 22
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Warsztaty doskonalące w zakresie prowadzenia Analizy Przyczyn i Skutków Wad procesu produkcyjnego (Process Failure Mode and Effects Analysis – PFMEA) wg wytycznych QS-9000 (3rd Edition). Powtórka zasad formułowania zapisów w arkuszu FMEA. Powiązanie PFMEA z DFMEA (FMEA konstrukcji), schematem blokowym, Planem Kontroli i KJ / SPC. Charakterystyki specjalne w PFMEA. Analiza PFMEA dla operacji nietechnologicznych / pomocniczych – ustawienia, pobrania, przemieszczenia, odbioru, kontroli, oznaczenia, zapisu, itp. Strategie redukcji ryzyka. Analiza i prezentacja graficzna przebiegu i wyników PFMEA. Przykłady, zadania indywidualne i zespołowe.

Uwaga: wymagane wcześniejsze odbycie szkolenia PFMEA-P.

Szkolenie skierowane jest do:
Adresaci:
 Liderzy i członkowie zespołów FMEA zajmujących się procesami produkcyjnymi (technolodzy, kierownicy zmian, inżynierowie produktu, osoby prowadzące projekty wdrożeń produkcji nowych wyrobów, osoby związane z wyrobem, dla którego prowadzone są analizy PFMEA, np. pracownicy działów: zaopatrzenia, kontroli jakości, obsługi klienta, serwisu, itp.).
 Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców.
 Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie, pracownicy działów jakości.

Program szkolenia:
Wykład:
 Wprowadzenie:
• zapewnienie i doskonalenie jakości a działania korygujące / zapobiegawcze,
FMEA jako narzędzie ciągłej poprawy jakości – PDCA,
• organizacja analizy FMEA, niezbędne zasoby, rola zespołu,
• FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice,
• przygotowanie danych wejściowych dla PFMEA (informacje nt. niezgodności, specyfikacje wyrobu i procesu),
• formułowanie wad, przyczyn i skutków wad w analizie PFMEA, identyfikacja środków kontrolnych w procesie produkcyjnym (inspekcja a prewencja), analiza przykładu,
• projektowanie działań doskonalących, warianty działań (działania adresowane wadzie
a działania adresowane przyczynie),
• narzędzia pomocnicze (analiza Pareto, wykres Ishikawy, 5Why),
• dobór wskaźników Z (Znaczenia - Szkodliwości - Severity), C (Częstości - Occurrence),
W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych QS 9000 - FMEA 3rd Edition;
interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (Risk Priority Number),
• dane wyjściowe PFMEA: opis stanu zagrożeń - Pareto, histogramy,
wnioskowanie nt. obszarów poprawy jakości, wewnętrzny „benchmarking” procesów,
• podstawowe problemy organizacji pracy zespołu FMEA,
• możliwości wspomagania komputerowego analiz FMEA. FMEA w programie Minitab Quality Compagnion (lub inny ? APIS ?)

Ćwiczenia:
 Kryteria podejmowania decyzji dot. doskonalenia procesu produkcji – analiza przypadku.
 Formułowanie wad, przyczyn i skutków na przykładzie prostych operacji manualnych – ćwiczenie indywidualne, grupowa dyskusja wyników.
 Wykonanie PFMEA dla wybranego wyrobu – praca w zespołach:
• identyfikacja procesu – schemat blokowy, cele jakościowe,
• ocena bieżącego stanu zagrożeń dla wybranej operacji / wady,
ocena ryzyk wskaźnikami Z, C, W, WPR,
• plan, realizacja i ocena skuteczności działań doskonalących,
• dyskusja panelowa wyników.
Uwaga: w ramach ćwiczeń istnieje możliwość wykonywania analiz PFMEA dla konkretnego problemu (wyrób-proces-niezgodność) zaproponowanego przez Uczestników. Zaleca się wówczas, aby zainteresowaną Firmę reprezentowały na szkoleniu 2-3 osoby.

Informacje o prelegentach:
Trenerzy TQMsoft
Koszt i warunki udziałuCeny:
1400 zł - za osobę
Cena zawiera:
wykład, zajęcia warsztatowe, case study, możliwość konsultacji po szkoleniu, materiały szkoleniowe obiady, słodki poczęstunek,

Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy