Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

2.1.1 PO KL - szkolenia i studia podyplomowe dla przedsiębiorców

Nazwa: 2.1.1 PO KL - szkolenia i studia podyplomowe dla przedsiębiorców
Koszt: do 1000 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: EUROPOINT
Adres: 31-532 Kraków, ul. Grzegórzecka 33
Osoba kontaktowa: tel. (012) 422-30-65 , fax. (012) 262-92-07
Tematyka: Ekonomia, Nauki o polityce, Prawo,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-02-26
Termin zakończenia: 2009-02-27

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej
Pełny adres: Al. Jana Pawła II 37
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Specyfika poddziałania 2.1.1 PO KL:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w I kwartale 2009 r. ogłosi kolejny konkurs na poddziałanie 2.1.1 PO KL, które umożliwia pozyskanie środków unijnych na projekty szkoleniowe (ogólnopolskie i ponadregionalne), doradztwo dla przedsiębiorstw, jak również realizację regionalnych, ponadregionalnych i ogólnopolskich studiów podyplomowych.

Cele szkolenia:
- przekazanie aktualnych informacji o poddziałaniu 2.1.1 PO KL, umożliwiającym pozyskanie środków na szkolenia i studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz nabycie umiejętności skutecznego opracowywania projektu i tworzenia wniosku aplikacyjnego do 2.1.1 wg wytycznych i rekomendacji Instytucji Pośredniczącej.
- tworzenie budżetów.

Uwaga praktyczna dla przedsiębiorstw:
- W nowej puli funduszy unijnych na lata 2007-2013 o środki na projekty szkoleniowe dla firm mogą ubiegać się bezpośrednio sami przedsiębiorcy na podnoszenie kwalifikacji i umiejętności swoich pracowników i kadry menadżerskiej, dlatego szkolenie przeznaczone jest również dla pracowników firm, które samodzielnie chcą przygotować wniosek i złożyć go na konkurs.

Atuty szkolenia:
- uczestnicy otrzymają praktyczne materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i elektronicznej (CD), które ułatwiają opracowanie projektu i wypełnianie wniosku aplikacyjnego
- zajęcia prowadzi specjalistka, posiadająca praktyczne doświadczenie w pozyskiwaniu środków na projekty szkoleniowe EFS dla przedsiębiorców i realizatorka projektów unijnych, przy tym ekspert oceniająca wnioski projektodawców PO KL.
Zapraszamy na szkolenie!!!

Szkolenie skierowane jest do:
szkolenie jest skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw
(w szczególności średnich i dużych firm), instytucji szkoleniowych i firm konsultingowych, publicznych i niepublicznych szkół wyższych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), agencji rozwoju regionalnego, inkubatorów przedsiębiorczości i innych zainteresowanych instytucji i osób.

Program szkolenia:
Dzień Pierwszy od 10.00 do 17.00
1. Podstawowe informacje o pod działaniu 2.1.1 PO KL
a. projektodawcy, IP2, grupy docelowe
b. typy projektów i ich specyfika
c. projekty indywidualne i partnerskie
2. Etapy oceny wniosków (kryteria formalne, dostępu, merytoryczne, horyzontalne, strategiczne)
3. Pomoc publiczna w pod działaniu 2.1.1 PO KL
4. Wkład prywatny w 2.1.1 PO KL
5. Kwalifikowalność wydatków: jakie wydatki uwzględnić w projekcie?
a. projekty szkoleń i doradztwa
b. projekty studiów podyplomowych
6. Budżet projektu: jak skonstruować szczegółowy kosztorys przedsięwzięcia?
7. Metodologia wyliczenia kosztów pośrednich: symulacje

Dzień Drugi od 9.00 do 14.00
1. Nowe wytyczne w zakresie konstruowania projektów PO KL z uwzględnieniem specyfiki 2.1.1 PO KL (kwiecień 2008 r.)
2. Identyfikacja i weryfikacja pomysłów projektowych – warsztaty
3. Opracowanie projektu i wypełnienie wniosku aplikacyjnego – warsztaty
a. uzasadnienie
b. grupy docelowe i rekrutacja
c. planowane działania
d. rezultaty twarde i miękkie oraz ich narzędzia pomiaru
e. zarządzanie projektem
4. Harmonogram realizacji projektu (etapy, personel, uczestnicy) – dobre praktyki
5. Konsultacje indywidualne

Informacje o prelegentach:
Sonia Szczepańska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w l. 2003 – 2006 akredytowana trenerka KOSzEFS Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w l. 2005 – 2007 trenerka i doradca ROSzEFS, wykładowca publicznych i niepublicznych szkół wyższych w zakresie funduszy unijnych, opiekun merytoryczny i promotor na kierunku Integracja europejska - fundusze unijne na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie, ekspert GR Kształcenie Ustawiczne Projektu Parasolowego, specjalistka ds. pozyskiwania środków unijnych i zarządzania projektami, doradca i opiekun projektów współfinansowanych ze środków europejskich (m.in. MF EOG i NMF), asesor akredytowana przy Departamencie Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytucji Pośredniczącej w ramach Priorytetu III PO KL 2007-2013 (obszar wsparcia – edukacja), ekspert oceny merytorycznej wniosków w I komponencie FOP Fundacji Fundusz Współpracy (fundusze norweskie dla NGO), realizatorka cyklu szkoleń i seminariów dla szkolnictwa wyższego, autorka projektów 4.1.1 PO KL.
Koszt i warunki udziałuCeny:
680 - brutto
Cena zawiera:
profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, segregator z materiałami szkoleniowymi + płyta CD, imienny CERTYFIKAT ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, obiady, możliwość kontaktu z prowadzącymi również po zakończeniu szkolenia

Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu lub na adres:

EUROPOINT
31-532 Kraków,
ul. Grzegórzecka 33
tel. (012) 422-30-65 ,
fax. (012) 262-92-07
biuro@europoint.com.pl

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (max. 20 osób)

Możecie Państwo skorzystać z systemu rezerwacji miejsca. W takim przypadku otrzymacie Państwo e-mail potwierdzający rezerwację, wraz z formularzem zgłoszenia, którego przesłanie stanowi ostateczną formę zapisu na szkolenie.

Forma płatności:
przelew
mBank 96 1140 2004 0000 3302 3342 9279
EUROPOINT, 31-419 Kraków, ul. Kwartowa 22/6

Termin płatności:
7 dni od zgłoszenia uczestnictwa.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy