Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> malopolskie

ORGANIZACJA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Nazwa: ORGANIZACJA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Koszt: powyżej 1000 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62
Tematyka: Logistyka,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-04-02
Termin zakończenia: 2009-04-04

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Dom Architekta SARP
Pełny adres: Rynek
Miasto: Kazimierz Dolny
Województwo: lubelskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
Założeniem szkolenia jest analiza, ocena i optymalizacja procesów wchodzących w zakres działań logistyki przedsiębiorstwa, nakreślenie założeń do wdrożenia systemu i jego użytkowania oraz rozwiązanie najistotniejszych problemów jakie mogą się pojawić w trakcie realizacji poszczególnych procesów logistycznych.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego tj. działów zakupów, zaopatrzenia, planowania, gospodarki magazynowej, transportu oraz dystrybucji .

Program szkolenia:
1. UWARUNKOWANIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU
- procesy logistyczne zorientowane na klienta,
- zintegrowany łańcuch dostaw - etapy doskonalenia procesu integracji,
- procedury wdrożenia rozwiązań logistycznych dla usprawnienia i optymalizacji procesów logistycznych,
- kompleksowy (procesowy) system organizacji logistyki, dostosowany do rodzaju działalności i wielkości przedsiębiorstwa.

2. OBSŁUGA KLIENTA JAKO ZASADNICZY ELEMENT PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU
- standardy obsługi klienta,
- miejsce obsługi klienta w strategii przedsiębiorstwa,
- formy współpracy z partnerami w łańcuchu dostaw,
- najczęstsze błędy w logistycznej obsłudze klienta.

3. ROLA, ZNACZENIE I REALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH I ZAOPATRZENIOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
- realizacja współpracy pionu zaopatrzenia z pozostałymi działami logistyki,
- organizacja i zadania zaopatrzenia,
- kryteria i sposoby oceny dostawców z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa,
- trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów zakupowych i zaopatrzeniowych.

4. OPTYMALIZACJA I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZAPASAMI
- dostępność zapasów i ich wpływ na zadowolenie klienta,
- podział i znaczenie zapasów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
- zasady określania poziomu zapasów bezpieczeństwa i zapasów maksymalnych,
- metody wykorzystywane w prognozowaniu wielkości zapasów surowców i wyrobów gotowych,
- optymalizacja wielkości dostaw.

5. REALIZACJA PROCESÓW MAGAZYNOWYCH
- gospodarka magazynowa jako integralna część systemu logistycznego przedsiębiorstwa,
- realizacja i optymalizacja operacji magazynowych,
- metody składowania i kompletacji towarów i ich wpływ na usprawnienie obrotu towarowego w magazynach,
- trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów magazynowych.

6. PROCESY TRANSPORTOWE I ICH WPŁYW NA REALIZACJĘ ZADAŃ LOGISTYCZNYCH
- miejsce i rola transportu w strukturze logistycznej przedsiębiorstwa,
- outsourcing w transporcie,
- formuły Incoterms 2000,
- kryteria wyboru i oceny przewoźników do realizacji zadań transportowych,
- trendy i kierunki usprawnień realizacji procesów transportowych.

7. WYODRĘBNIENIE I OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
- przekroje i zakres kosztów logistycznych,
- koszty zapasów,
- koszty procesów magazynowych,
- koszty realizacji zadań transportowych,
- koszty procesów informatycznych logistyki przedsiębiorstwa,
- przykłady ewidencji i analizy kosztów,
- budżet kosztów procesów logistycznych,
- sposoby i możliwości obniżenia kosztów logistycznych.

8. MIERNIKI I WSKAŹNIKI STOSOWANE W OCENIE I OPTYMALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
- potrzeby i możliwości zastosowania wskaźników i mierników do analizy, oceny i optymalizacji procesów logistycznych,
- mierniki poziomów obsługi klienta,
- mierniki struktury i poziomu zapasów,
- mierniki funkcjonowania gospodarki magazynowej,
-mierniki oceny realizacji zadań transportowych w przedsiębiorstwie,
- mierniki i wskaźniki kosztów procesów logistycznych.

Informacje o prelegentach:
Doktor nauk ekonomicznych(rozprawa doktorska na temat optymalizacji procesów logistycznych) , znany specjalista z zakresu restrukturyzacji i logistyki przedsiębiorstw , który doświadczenie praktyczne zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych w Polsce jak również w Anglii, Francji, Niemczech i Belgii. Ceniony konsultant i doradca wielu przedsiębiorstw dla których opracowywał i wdrażał projekty z zakresu Logistyki. Autor prac naukowo-badawczych ,kilkunastu artykułów w literaturze fachowej, prelegent na wielu międzynarodowych i krajowych
konferencjach logistycznych. Charyzmatyczny trener ,który od 13 lat prowadzi szkolenia dla menadżerów i pracowników wszystkich komórek łańcucha logistycznego wielu przedsiębiorstw polskich oraz międzynarodowych różnej wielkości. Stały współpracownik Masters CSB otrzymujący bardzo wysokie oceny od uczestników naszych szkoleń.
Koszt i warunki udziałuCeny:
1770 zł - Dopłata do pokoju 1-os. wynosi 390zł
Cena zawiera:
zakwaterowanie (pokoje o wysokim standardzie z TV, łazienką) pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe, imprezy towarzyszące, zaświadczenie o udziale w szkoleniu, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:
5% - przy zgłoszeniu 1 osoby do 01.01.2009
10% - przy zgłoszeniu 2 osób do 01.01.2009
Dofinansowanie z UE:
Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i rachunek wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo zmiany pensjonatu na równorzędny standardem.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy