Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> lubelskie

ANALIZA FINANSOWA CZYLI JAK EFEKTYWNIE OCENIĆ DZIAŁALNOŚĆ FIRMY I JEJ KONTRAHENTÓW

Nazwa: ANALIZA FINANSOWA CZYLI JAK EFEKTYWNIE OCENIĆ DZIAŁALNOŚĆ FIRMY I JEJ KONTRAHENTÓW
Koszt: do 500 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Adres: M.C. Skłodowskiej 48/6 20-029 Lublin woj. lubelskie
Osoba kontaktowa: tel.: 081 533-31-39 fax: 081 532-50-62 www: www.masterscsb.com.pl
Tematyka: Ekonomia,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-08-25
Termin zakończenia: 2009-08-28

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Hotel ”Przepióreczka”
Pełny adres: ul. 1-go Maja 6
Miasto: Nałęczów
Województwo: lubelskie

Opis:

Informacje podstawowe o szkoleniu:
CELE SZKOLENIA:
dostarczenie szczegółowych informacji o sposobach analizy firmy oraz interpretacji i wykorzystaniu uzyskanych wyników. W szczególności:
– zaprezentowanie technik diagnostyki finansowej i oceny kondycji firmy oraz
– doskonalenie umiejętności czytania i weryfikacji sprawozdań finansowych.

Szkolenie skierowane jest do:
Szkolenie skierowane jest do samozatrudnionych i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw TYLKO Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

SZKOLENIE POLECAMY:
Menedżerom działów finansowych, głównym księgowym, specjalistom działów ekonomicznych, kadrze kierowniczej dla której analiza finansowa jest niezbędna do podejmowania decyzji gospodarczych oraz specjalistom zajmujących się oceną ryzyka kredytowego klientów instytucjonalnych.

Program szkolenia:
PROGRAM SZKOLENIA
I. WSTĘP DO ANALIZY FINANSOWEJ (1 h)
- przedmiot, zakres i metody analizy ekonomicznej
- narzędzia i metody analizy sprawozdań finansowych
- inflacja a analiza finansowa
II. ŹRÓDŁA DANYCH DLA ANALIZY FINANSOWEJ I ICH WSTĘPNA ANALIZA (5 h)
- bilans - analiza struktury i dynamiki
- rachunek zysków i strat - analiza struktury i dynamiki, analiza jakości zysków
- zestawienie z przepływów pieniężnych – analiza kierunków przepływów środków
- informacja dodatkowa
III. METODY ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ (4 h)
- ocena bieżącej płynności finansowej
- analiza pokrycia finansowego
- analiza kapitału pracującego
- analiza przepływów pieniężnych
IV. METODY OCENY WYKORZYSTANIA POSIADANEGO MAJĄTKU (2 h)
- wskaźniki obrotowości
- wydajność i produktywność
V. METODY ANALIZY ZYSKOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (4 h)
- analiza efektywności gospodarowania majątkiem
- analiza przychodów ze sprzedaży i kosztów ich uzyskania
- analiza dźwigni operacyjnej
- analiza wyniku finansowego i rentowności przedsiębiorstwa
- model analizy Du Ponta
VI. METODY ANALIZY ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTWA (3 h)
- wskaźnikowa analiza stanu zadłużenia i zdolności jego spłaty
- analiza struktury kapitału (dźwignia finansowa)
- analiza kosztów kapitału
VII. CAŁOŚCIOWE SPOSOBY ANALIZY FIRMY (1 h)
-analiza symptomów zagrożenia bankructwem
-szybkie sposoby analizy
VIII OCENA POZYCJI NA RYNKU KAPITAŁOWYM (1 h)

Informacje o prelegentach:
specjalista w zakresie controllingu i finansów, akredytowany doradca finansowy w Polsko- Brytyjskim Programie Rozwoju Przedsiębiorczości, członek Polskiej Sieci Doradców, ekspert w programie Know-How Fund. Współpracownik firm konsultingowych i wielu przedsiębiorstw, autor kilkudziesięciu projektów doradczych z zakresu finansów (studiów wykonalności, planowania i analizy finansowej). Biegły sądowy w zakresie finansów powołany przez Sąd i Prokuraturę Rejonową dla miasta Lublina. Wykładowca z dużym doświadczeniem w pracy z różnymi przedsiębiorstwami zarówno dużymi jaki małymi. Akredytowany wykładowca w programie MBA realizowanym przez University of Illinois at Urbana Champaign oraz University of Central Lancashire (Wielka Brytania).
Koszt i warunki udziałuCeny:
216,73 zł - mikro, małe przedsiębiorstwa i samozatrudnieni
325,09 zł - średnie przedsiębiorstwa
Cena zawiera:
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i wyżywienie zgodnie z harmonogramem realizacji programu szkolenia, przerwy kawowe, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:
Tak. Udział w szkoleniach jest w części dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w części płatny przez Beneficjenta (przedsiębiorstwo).

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:
Wpłaty za szkolenie należy dokonać po otrzymaniu decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia na konto bankowe.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy