Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> lubelskie

Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów

Nazwa: Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów
Koszt: do 200 zł
Ilość punktów KBN: 99
Typ konferencji: konferencja
Organizator: Koło Naukowe Studentów Prawa KUL-Sekcja Prawa Prywatnego; Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL
Adres: Al. Racławickie 14 20-950 Lublin woj. LUBELSKIE
e-mail: ave10@op.pl
Tematyka: Prawo,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2009-02-23
Termin zakończenia: 2009-02-25

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Pełny adres: Al. Racławickie 14
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie

Opis:

Cel zjazdu
- uczczenie jubileuszu 45-lecia Kodeksów cywilnych
- upowszechnianie szeroko pojętej problematyki prawa cywilnego
- umożliwienie studentkom i studentom rozwoju naukowego poprzez stworzenie możliwości wygłoszenia referatów naukowych oraz opublikowania materiałów pokonferencyjnych w formie książkowej
- ogólnopolska integracja środowiska studenckiego
- zainicjowanie cyklicznych ogólnopolskich zjazdów cywilistów studentów


Założenia programowe

Ideą przyświecającą organizatorom jest chęć uczczenia jubileuszu 45-lecia trzech kodeksów z zakresu problematyki cywilno-prawnej: Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jubileusz ten skłania do refleksji nad genezą, rolą, nowelizacjami itd. tych trzech, jakże istotnych dla porządku prawnego aktów prawnych. Organizatorzy zamierzają w ramach konferencji podjąć problematykę funkcjonowania kodeksów w ramach dwóch ustrojów społeczno-politycznych, związanych z tą sytuacją nowelizacji, zmian wynikających z integracji Polski z Unią Europejską, skuteczności tychże przepisów w ramach demokratycznego państwa prawa oraz gospodarki wolnorynkowej. Każdemu dniu konferencji przyporządkowany zostanie jeden kodeks. W ramach poszczególnych dni prelegenci podejmą rozważania nad poszczególnymi instytucjami kodeksowymi. Całość wystąpień zostanie zakończona wspólną dyskusją nad każdym z kodeksów.


Patronat honorowy
Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL


Patronat medialny

Edukacja Prawnicza
Palestra

Opłata: 50zł-prelegenci; 30 zł-słuchacze

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy