Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Wyszukiwarka ofert konferencyjnych

DiH.pl

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Konferencje

Konferencje >> lubelskie

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI -ZASADY, KORZYŚCI, KONSEKWENCJE NARUSZEŃ

Nazwa: ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI -ZASADY, KORZYŚCI, KONSEKWENCJE NARUSZEŃ
Koszt: do 500 zł
Typ konferencji: warsztaty/szkolenia
Organizator: Fundacja Promocji Edukacyjnej Orylion
Adres: ul. Dolna Panny Marii 56 20-010 Lublin
Osoba kontaktowa: Ewelina Piątek
Tematyka: Ekonomia, Prawo,

Terminy

Termin rozpoczęcia: 2013-01-28
Termin zakończenia: 2013-01-28

Miejsce konferencji

Nazwa obiektu: Siedziba Fundacji Promocji Edukacyjnej Orylion
Pełny adres: ul. Dolna Panny Marii 56 20-010
Miasto: Lublin
Województwo: lubelskie

Opis:

Program szkolenia

1.Podstawowe regulacje prawne oraz wymogi praktyczne określające postępowanie z dokumentacją w firmie

-Przepisy ogólne oraz przepisy branżowe
-Zasady tworzenia przez firmę własnych normatywów i instrukcji
-Tryb i zakres wprowadzania przez firmę zmian we własnych regulacjach
-Prezentacja podstawowych pojęć i terminów (kategoria archiwalna, rzeczowy wykaz akt itp.)

2.Rodzaje dokumentacji biurowej i zasady jej klasyfikowania

-Przegląd najważniejszych rodzajów dokumentacji biurowej w sekretariacie, księgowości oraz w kadrach
-Ćwiczenia praktyczne w zakresie klasyfikacji dokumentacji i pism w oparciu o obowiązujące w firmach rzeczowe wykazy akt

3.Obieg dokumentacji w firmie

-Podstawowe systemy kancelaryjne: dziennikowy, bezdziennikowy i mieszany
-Zasady przyjmowania i wysyłania korespondencji
-Zasady rejestracji, znakowania i rozdzielania korespondencji
-Przykłady rejestrów i pomocy ewidencyjnych, np. rejestr faktur czy ewidencja faksów i przesyłek kurierskich
-Przekazywanie dokumentów z biura do archiwum firmy
-Zasady postępowania z dokumentacją, której okres przechowywania upłynął (ocena, brakowanie i niszczenie dokumentów)

4.Ćwiczenia w zakresie sposobów formowania jednostek kancelaryjnych i archiwalnych (teczek, pudeł archiwizacyjnych)

-Nadawanie zawartości teczek i pudeł odpowiedniego porządku wewnętrznego
-Omówienie poszczególnych elementów opisu teczek (tytuł, kategoria archiwalna, znak teczki itp.)
-Ćwiczenia praktyczne w zakresie tworzenia stron tytułowych na wybranych rodzajach dokumentacji kadrowej, księgowej i administracyjnej
-Zasady tworzenia sygnatur archiwalnych

5.Warunki przechowywania dokumentów w biurze oraz w archiwum firmy

-Lokal archiwum – wyposażenie i zabezpieczenia
-Rodzaje regałów, teczek i pudeł archiwizacyjnych
-Utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w pomieszczeniach archiwum
-Postępowanie w sytuacjach awaryjnych: zagrożenie pożarowe, zalanie wodą, zagrzybienie dokumentów itp.

6.Postępowanie z dokumentacją w przypadku zmiany przepisów, reorganizacji, likwidacji lub upadłości firmy

-Podstawowe obowiązki spoczywające na syndykach i likwidatorach
-Obowiązki organów założycielskich
-Obowiązki spadkobierców prawnych
-Współpraca z Archiwum Państwowym i archiwami depozytowymi

7.Przechodzenie od dokumentu papierowego do elektronicznego – szanse i ograniczenia

-Korzyści oraz bariery w przechodzeniu z dokumentu papierowego na elektroniczny
-Luki w przepisach wykonawczych oraz ich skutki praktyczne dla firm
-Digitalizacja danych, e-dokument, podpis elektroniczny. Wymogi i ograniczenia podstawowych nośników elektronicznych

8. Omówienie najważniejszych rodzajów dokumentacji występujących przy korzystaniu ze środków unijnych – określenie czasu i warunków ich przechowywania
Adresaci szkolenia
Szkolenie (warsztat) skierowane jest do wszystkich pracowników wytwarzających lub przejmujących w ramach swoich obowiązków jakikolwiek rodzaj dokumentacji (kadry, księgowość, archiwum zakładowe, sekretariaty).
Cel szkolenia

Nabycie umiejętności i niezbędnej wiedzy w zakresie właściwego postępowania z korespondencją, organizowania i nadzorowania właściwego obiegu dokumentów wewnątrz firmy, a także profesjonalnego przechowywania dokumentów.
W szkoleniu zostaną omówione wszystkie zmiany w prawie wprowadzone w 2011r
Dodatkowo w zależności od zapotrzebowania grupy omówienie tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w obrębie projektów unijnych.

Metodyka szkolenia
W szkoleniu kładziemy akcent na opanowanie i doskonalenie praktycznych umiejętności zwianych z tworzeniem i przechowywaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji. W związku z powyższym, dominującą formą prowadzenia zajęć jest praca warsztatowa prowadzona na wspólnie wybranych, konkretnych przypadkach – nie zaś wykład
Organizacja szkolenia
Plan szkolenia:

godz. 9.00 - 11.15 Rozpoczęcie, zajęcia 3 godz.
godz. 11.15 - 11.30 przerwa na kawę
godz. 11.30 - 13.00 c.d. zajęć 2 godz.
godz. 13.00 - 13.45 przerwa
godz. 13.45 - 15.15 c.d. zajęć 2 godz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 5 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 7 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 7 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
Organizacja videoszkolenia

Osoba po rejestracji ale przed otrzymaniem linku z dostępem do videoszkolenia może zrezygnować nie ponosząc kosztów szkolenia, jednak nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po tym terminie uczestnik zostanie obciążony kosztem 100 % wartości zamówienia.

Warunkiem udziału w videoszkoleniu jest dokonanie płatności za szkolenie, przed jego rozpoczęciem, po potwierdzeniu płatności zostaje wysłany Link z dostępem do video szkolenia, przesłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Na 2 dni przed rozpoczęciem zajęć dokonujemy próby połączenia z organizatorem.

Wszystkie materiały szkoleniowe są udostępniane w formacie PDF.

Organizator umożliwia przed zakupem videoszkolenia wykonanie próby połączenia, w celu sprawdzenia możliwości technicznych zamawiającego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt wykorzystywany do odbioru videoszkolenia, wysłanie zgłoszenia jest jednocześnie akceptacją warunków technicznych jakie musi spełniać zamawiający szkolenie, a które opisane są w ofercie (patrz regulamin).
Cena obejmuje dostęp do videoszkolenia, w postaci możliwości uczestnictwa w szkoleniu jedynie w czasie rzeczywistym.
Organizator nie archiwizuje, ani nie nagrywa odbywających się szkoleń.

WYMAGANIA TECHNICZNE DO OBIORU VIDEOSZKOLENIA:

Komputer klasy Pentium
Zainstalowany system operacyjny:
Windows
1.Windows 2000/XP/Vista/7
2.Windows Server 2000/2003/Home Server/Server 2008/Server 2008R2/Home Server 2011
Minimalne wymagania dla łącza internetowego to co najmniej 1Mb/s,
Kamera internetowa do komunikacji wideo.
Mikrofon stacjonarny lub wbudowany do komunikacji głosowej.
Głośniki do odsłuchania szkolenia.

Wyślij pytanie ze strony:

Pakiet Prestige:

Businessman Institute

Zakres działalności:

konferencje, szkolenia, imprezy okolicznościowe, bankiety, przyjęcia, restauracja, tenis, sauna, basen, fitness.

Lokalizacja: Warszawa

Standard obiektu:

Dodając ofertę zyskasz:

  • doskonałą formę reklamy
  • dotarcie do idealnej grupy docelowej
  • wzrost prestiżu i obrotów firmy

Logowanie:

Rejestracja

Reklama:

Rekomendowane i polecane Firmy